Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gastronet Et kvalitetssikringsprogram for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff Ass.forskningssjef, STHF/prof. UiO/ Rådgiver, Kreftregisteret/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gastronet Et kvalitetssikringsprogram for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff Ass.forskningssjef, STHF/prof. UiO/ Rådgiver, Kreftregisteret/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gastronet Et kvalitetssikringsprogram for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff Ass.forskningssjef, STHF/prof. UiO/ Rådgiver, Kreftregisteret/ Leder, Gastronet

2

3 Hva er Gastronet? Et verktøy til lokal kvalitetsutvikling (koloskopi og ERCP) – hjelp til selvhjelp En plattform for forskning

4 NORCCAP Gastronet NordICC CRC screening i Norge

5 Publika- sjoner Ph.D Gastronet opprettet Koloskopi register Årlig bevilgn. HSØ ERCP register 5 PhD-er: M Bretthauer (2004), IK Larsen (2007), B Seip (2012), T Glomsaker (2013), Ø Holme (2015) 2 PhD-kandidater (Kjetil Garborg, Volker Moritz) EU Guidelines koloskopi: CO 2 i stedet for luft Samarbeid med DIPS Status nasjonalt kvalitetsreg.

6 Registreringsverktøy, koloskopi

7 Skjemaversjon

8 Pasientsvarskjema: Fylles ut av pasient hjemme dagen etter u.s. og sendes til sekretariatet Skopiskjema: Sendes fortløpende til sekretariatet Skjema kobles ved mottak i sekretariatet. Hvis pasientsvarskjema mangler 3 mndr. etter u.s., blir skopiskjemadata anonymisert

9 Eksempler på rapporter

10 Gastronet koloskopi Eksempler på nettbaserte rapporter Sammenligning mellom sentre i definerte perioder Utvikling over tid samlet og for de enkelte sentre Sammenligning mellom enkeltskopører i definerte perioder

11 Insuffleringsgass brukt jan – aug 2015 (andel av koloskopier ved sentre med >100 u.s. i perioden) Skien og andre bruker CO 2 som standard metode. Andelen ‘Ikke angitt’ hvor det ikke er registrert noen bruk av luft, må forventes å utgjøre CO 2, dvs. at ca. 90% av koloskopier utføres med CO 2. p<0,001

12 ‘Har du hatt noen ufrivillige «lekkasjer» på hjemvei etter undersøkelsen?’ Jan – aug 2015 (andel av mottatte pasientsvarskjema (n=6093)) p<0,001 NB! Kongsberg og Volda har ikke konvertert fra luft- til CO 2 -insufflering enda – det vil nok hjelpe på disse resultatene

13 Koloskopier med bruk av kun vann (ingen gass) opp til venstre fleksur. Jan – aug 2015 (andel av skjema versjon 31 blant sentre med >100 u.s. (n=8000)) p<0,001

14 Andel koloskopier med funn av proksimale Serraterte Sessile Polypper (SSP). Jan – aug 2015 (kun skjemaversjon 31) p<0,001 Dette tyder på at skopører opplært i screeningvirksomhet gir en smitteeffekt med høy deteksjonsrate inn i klinisk, ikke-screening miljø (ref. Fredrikstad og Moss – ikke så tydelig i Bærum)

15 ‘Var undersøkelsen smertefull?’ Jan – aug 2015 (andel av mottatte pasientsvarskjema (n=6093)) p<0,001

16 Gastronet januar - august Tabell V GH Prosentfordeling av pasientrapportert gradering av smerte ved koloskopi. Fordeling blant skopører registrert med >=30 koloskopier januar - august 2015 Gjennomsnitt for alle skopører: Sterke smerter: 11.9% Forslag til alle som skårer over gjennomsnitt på "sterke smerter": Gå for gjennomsnittet. Det er ikke angitt skår i denne tabellen for dem med <30 pasientsvarskjema. Pasientsvar dekningsgrad for u.s. varierer fra under 60% til mer enn 80% mellom skopører. Det betyr bl.a. at noen er mer påpasselige ann andre til å sikre at pasientene får med seg pasientsvarskjemaet. Skopør Antall kolo Pas.svar skjemaPasientrapportert smerte ved koloskopi kodenr.i periodenmottattIkke angittIngen sm.LittModerat Sterke sm. 2>10083,2%,0%26,3%45,6%15,8%12,3% ,8%Mottatt færre enn 30 pasientsvarskjema 4>10075,9%1,2%31,8%41,2%15,3%10,6% ,6%6,1%18,2%30,3%21,2%24,2% 14>10076,4%1,0%39,2%42,3%10,3%7,2% ,5%,0%36,0%34,0%22,0%8,0%

17 Rapporter per skopør 1.Caecum intubasjon 2.Diagn./terapeutisk skopi, polypp deteksjon 3.Sedasjon 4.Diagnoser 5.Pasientsvar: Smerter ved skopien 6.Pasientsvar: Fornøyd med behandlingen 7.Tidsbruk

18 Gastronet initiativ for å bedre kvaliteten på de nasjonale kvalitetsregistrene

19 Utdrag fra brev 7/8 til lederne for de nasjonale kvalitetsregistrene; kopi: FHI, Kreftregisteret, HSØ, HOD v/Anne Grethe Erlandsen Kjære ledere for medisinske kvalitetsregistre, Som ansvarlig for et av de nasjonale kvalitetsregistrene, Gastronet, føler jeg behov for bedre tilrettelegging for å gjøre det praktisk mulig å innfri forventningene som er satt til registrene våre – dvs. å få valide data som klinikerne tror på (og ikke bare kan bortforklare) og tar i bruk og gjennomfører effektiv kvalitetsforbedring. Menneskelige og monetære investeringer i kvalitetsregistre bør gjøre en forskjell – ikke bare være en politisk symbolhandling uten at forholdene er lagt til rette for at registrene virkelig SKAL kunne gjøre en forskjell For å forbedre vilkårene for kvalitetsregistrene trengs det politisk vilje. For å få det, må vi ha «cases» å vise til - flere historier som belyser hvilke begrensninger vilkårene har gitt for det enkelte register og hvilke konsekvenser dette har, f.eks. seleksjons-bias, begrenset verdi som lokalt styringsverktøy i kvalitetsforbedring, feilaktig kategorisering av sykehus som «spesielt gode» eller «med et forbedringspotensiale». «Cases» fra kvalitetsregistrene må være sånn at politikere kan og vil lese det, dvs. med et innhold og format som media i hvert fall vil VURDERE å ta inn.

20 Påstand: Antall registre synes viktigere enn kvaliteten på dem og rammebetingelsene for måloppnåelse Lovpålagt å drive kvalitetssikring RHF-ene pålegger rapportering til de nasjonale kvalitetsregistrene EU-tilpasset lovverk som tolkes forskjellig i de nordiske landene Hdir og Datatilsyn ikke samkjørte om kjøreregler for registrene Lovtolkninger hindrer registrene i å fungere etter hensikten Oppretter registre uten regelverk eller registreringsverktøy som er egnet Mangler politisk vilje og forståelse av hva som kreves for at registrene skal kunne gjøre en forskjell

21 Dagens Medisin 5. nov 2015

22 Takk

23 Lovverk, kvalitetssikring Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Helsetilsynsloven § 3-4a. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Enhver som yter helsetjenester etter denne lov, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

24 Drift og forankring Daglig ledelse: Geir Hoff (koloskopiregisteretog generell drift), Tom Glomsaker (ERCP-registeret) Sekretariat: Elin Hørtha og Anita Lilius (begge Skien), Siv Furholm (Universitetet i Oslo) Databehandlingsansvar: Sykehuset Telemark Styringsgruppe: Geir Hoff (leder), Tomm Bernklev, Michael Bretthauer, Siv Furholm, Tom Glomsaker, Ralph Herter, Øyvind Holme, Anita Jørgensen, Thomas de Lange, Birgitte Seip, Lars Aabakken, Gert Huppertz-Hauss Finansiering: : Et lappeteppe av kortvarige finansieringsløsninger. Siden 2007 kun fra Helse SørØst. Fra 2013 sikret årlig finansiering med ny status som nasjonalt kvalitetsregister (kr for 2015). Separat finansiering av stipendiatene

25

26 Gastronet forskning

27 Birgitte Seip: Koloskopidata – PhD disputas januar Patient’s satisfaction – an important factor in quality control of gastroscopies. Scand J Gastroenterol Sustaining the vitality of colonoscopy quality improvement programmes over time. Experience from the Norwegian Gastronet programme. Scand J Gastroenterol Patient satisfaction with on-demand sedation for outpatient colonoscopy. Endoscopy Endoscopist’s experience with a quality assurance programme for colonoscopy; a qualitative study. Clinical Governance 2012 Tom Glomsaker: ERCPdata – PhD disputas mars A national audit of temporal trends in ERCP in Norway. Scand J Gastroenterol Contemporary use of ERCP: A Norwegian prospective muliticentre study. Scand J Gastroenterol Patterns and predictive factors of complications after ERCP Br J Surg Patient reported outcome measures after ERCP. Scand J Gastroenterol 2013 Volker Moritz: Koloskopidata. - Withdrawal time as quality indicator for colonoscopy – a nationwide analysis. Endoscopy CO2 reduces risk of post-colonoscopy incontinence. Endoscopy 2012 Øivind Holme: Gastronet verktøy benyttet i egen RTC - Magnetic endoscopic imaging versus standard colonoscopy in a routine colonoscopy setting: a randomized, controlled trial. Gastrointestinal Endoscopy 2011 Magnus Løberg: Gastronet verktøy benyttet i egen RTC - Nitrous oxide for analgesia in unsedated colonoscopy. Gastrointest Endoscopy 2011 Kjetil Garborg: Gastronet verktøy benyttet i egen RTC - Improved colonoscopy screening with a novel super-slim colonoscope – a randomized controlled trial. Endoscopy 2012

28 Gastronet originalpublikasjoner 1.Bretthauer M, et al. NORCCAP : A randomised trial to assess the safety and efficacy of CO2 versus air insufflation in colonoscopy. GUT Larsen IK, et al. Continuous evaluation of patient satisfaction in endoscopy centres. SJG Bretthauer M, et al. CO2 insufflation reduces patient discomfort due to screening flexible sigmoidoscopy for colorectal cancer. SJG Bretthauer M, et al. Systematisk kvalitetssikring ved et endoskopisenter. TDNLF Skovlund E, et al. Sensitivity of pain rating scales in an endosopy trial. Clin J Pain Huppertz-Hauss G, et al. Polyethylene Glycol versus Sodium Phosphate in bowel cleansing for colonoscopy: a randomized trial. Endoscopy Bretthauer M, et al. Carbon dioxide insufflation for colonoscopy: safe also in sedated patients. Endoscopy Hoff G, et al. Evaluation of a novel colonoscope designed for easier passage of flexures: an RCT. Endoscopy Hoff G, et al. The Norwegian Gastronet project. Continuous quality improvement of colonoscopy in 14 Norwegian centers. SJG Bretthauer M, et al. Carbon dioxide insufflation for more comfortable ERCP: An RCT. Endoscopy Hoff G, et al. Improvement in caecal intubation rate and pain reduction by using 3-dimentional magnetic imaging for unsedated colonoscopy. A randomised trial of patients referred for colonoscopy. SJG Seip B, et al. Patient’s satisfaction – an important factor in quality control of gastroscopies. SJG Seip B, et al. Sustaining the vitality of colonoscopy quality improvement programmes over time. SJG Seip B, et al. Patients’ satisfaction with on-demand sedation for out-patient colonoscopies. Endoscopy Glomsaker T, et al. A national audit of temporal trends in ERCP in Norway. SJG Hoff G, Moritz V, et al. Colonoscope with a sub-distal hyper-flaccid segment for improved insertion at colonoscopy: An RCT. SJG Holme Ø, et al. Magnetic endoscopic imaging versus standard colonoscopy in a routine colonoscopy setting: An RCT. Gastrointest Endoscopy Hoff G, Moritz V, et al. Gastronet survey on the use of one- or two-person technique for colonoscopy insertion. BMC Gastroenterol Glomsaker T, et al. Contemporary use of ERCP: a Norwegian prospective, multicenter study. SJG Løberg M, et al. Nitrous oxide for analgesia in unsedated colonoscopy. Gastrointestinal Endoscopy Hoff G, Moritz V et al. Incontinence after colonoscopy – an unrecognised and preventable problem. Endoscopy Moritz V, et al. Withdrawal time as a quality indicator for colonoscopy – a nationwide analysis. Endoscopy Garborg K,et al. Reduced pain during screening colonoscopy with an ultrathin colonoscope – a randomised controlled trial. Endoscopy Seip B, et al.Doctor’s experience with a quality assurance programme. Clinical Governance Glomsaker T, et al. Patterns and predictive factors of complications after ERCP: A prospective multicentre study. Br J Surg Holme Ø. et al. Risk stratification to predict pain during unsedated colonoscopy. Endoscopy Holme Ø, et al. Smerter ved koloskopi i Norge. Tidsskr Nor Legeforen Glomsaker T, et al. Patient reported outcome measures (PROMs) after ERCP. A prospectove multicenter study. SJG Mortiz V, et al. Time trends in quality indicators of colonoscopy. UEGJ Moritz V, et al. Self-estimated versus registered qualiy in colonocopy performance. (submitted)


Laste ned ppt "Gastronet Et kvalitetssikringsprogram for GI endoskopi En plattform for forskning Geir Hoff Ass.forskningssjef, STHF/prof. UiO/ Rådgiver, Kreftregisteret/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google