Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Julian. Følgende ventilasjonsmodus er mulige: Automatisk, volum-kontrollert ventilasjon, IPPV Trykk-kontrollert ventilasjon, PCV Manuell ventilasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Julian. Følgende ventilasjonsmodus er mulige: Automatisk, volum-kontrollert ventilasjon, IPPV Trykk-kontrollert ventilasjon, PCV Manuell ventilasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Julian

2 Følgende ventilasjonsmodus er mulige: Automatisk, volum-kontrollert ventilasjon, IPPV Trykk-kontrollert ventilasjon, PCV Manuell ventilasjon, MAN Spontan pusting, SPONT Friskgass-flow. 0,5 til 12 l/min Julian er en ”anaesthetic workstation” som kan brukes til : Pasienter over 5 kg når man bruker IPPV og Pasienter over 2 kg når man bruker PCV. Julian er en ”anaesthetic workstation” som kan brukes til : Pasienter over 5 kg når man bruker IPPV og Pasienter over 2 kg når man bruker PCV. Julian

3 Drivgass- vender Trykkover- våking luft gassmikser ventilator flush sikkerhets- flow a-con pasient- system avgass gass- analyse Luft Lystgass Oksygen Drivgass overtrykksventil Brukt drivgass Drivgass Luft Lystgass Oksygen Friskgass fordamper Til ventilasjon Til pasient sug Oksygen sensor Skjematisk oversikt over anestesiapparatet

4 Oksygen hvit slange Lystgass blå slange Luft hvit/sort slange Drivgass til sug Blanding av gasser fra veggen Eksterngass Trykk og volum til pasient Tilføring av anestesigass Analyse av trykk volum og gasstyper Analyse av trykk volum og gasstyper Rensing av gass ventilasjon Skjematisk oversikt over anestesiapparatet

5 Hylle for pasientmonitor Skinne for ekstrautstyr Fordamper med interlock system Manometer O 2 flush Kontrollknapp for sug Pasientsystem Kalk absorber Belg SugSug Skjerm med bruker-interface Tastatur Rotary knob Hovedbryter Håndtak Skriveplate Skuff Hjul Hva er hva?

6 Gass tilkobling Tilkobling for sample- line Kjølefilter Nett kabel Oksygen sensor Data-tilkobling Slange for overskudds gass Avgass-system (Anaesthetic gas scavenging -AGS) Ejektor for AGS Hva er hva ?

7 Gore-tex filter Tilkobling for samplegass-line Vannfelle Optisk vindu for sjekk av vann- nivået Gass tilkobling N 2 O(2x) AIR O 2 (2x) N 2 OAIRO 2 2,7 - 5,5 bar Returgas fra gass-målebenk til sirkel. Gassen blir returnert via filter. analog interface COM 3 (MEDIBUS) COM 2 (MEDIBUS) COM 1 (printer) SA BUS Bare for service oksygen sensor Hva er hva ?

8 Statusfelt,viser aktuelt ventilasjonsmodus Alarmfelt: Viser alarmer, og deres viktighetsgrad Kurvefelt: Viser kurver og grafer Måleverdier, numerisk målte verdier Skjerm for monitorfunksjoner Meldingsfelt Friskgass levering Friskgass, statuslinje Ventilator kontroll Gass vender(N 2 O/Luft) Ventilasjonsmodus velger Visuell alarm Audio-alarm av (2 min) Skjermvalgs knapp Hurtigknapp til hovedskjerm Rotary knob Knapp for å gå til Standby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Monitorering Frisk gassVentilering 12 345 6 8 79 1011 12 13 14 15 1716 Bruker Interface 1 PCVIPPV MAN Spont Air N2O

9 Så enkelt !!!!... 1. Bruk knappene til å velge funksjon eller parameter. 2.Bruk rotary knob til å velge verdi 3.Kvitter med å trykke på rotary knob click limits Pmax VTVT Grenzen anpass N2ON2O AIR mbarmL 25600 VTVT mL 650 95 120 50 42 30 Bruker interface 2

10 Elektronisk Test og kalibrering av sensorer: Gassmålebenk, O2,flow, luftveis trykksensorer. Elektronisk komponent testing. Batteri test, og test av akustisk alarm Default verdier aktiviseres. Frisk-gass Mixer Tester gasstilførselen av: O 2, N 2 O og luft Gass inlet ventilene(ZV1 through ZV3) Nødlevering av O 2 Ventilator og pasientsystem Test og kalibrering av PEEP og Pmax ventilene (V1) APL ventil, bag og overtrykksventil (Psi) testes MAN/Auto (MV3) ventil og acon utgang testes Pressure sensor for monitoring and Pvor testes MV2 testes System compliance lekasje beregnes Selv testen Starter når strømmen blir slått på

11 Selv test Starter når strømmen blir slått på

12 Maskinen blir slått på Rask elektronisk test av maskinen Sjekkliste kommer opp Sjekk alle punktene før du kviterer ut Se etter at keramiske plater og belg er montert. Masksinen kjører selvtest Stopper maskinen, merk hvilken test den stopper i. Maskinen går til Standbye  Før selvtest, må maskinen være ferdigkoblet Normal oppstart Selv Test

13 Avbryting av selvtest: Selvtesten kan avbrytes maksimalt 10 ganger (etter dette må du kjøre hele testen ) I fullstendig test, kalibreres en del sensorer. Prøv å unngå å bruke maskiner som det ikke har vært kjørt fullstendig test på det siste døgnet. I nødsituasjoner kan du avbryte selvtesten ! Selvtest som ikke fullføres

14 Gassforsyningssystemet Gassen kobles til på samme måte som på de gamle apparatene. Reserveflasker åpnes manuelt Trykkmanometerne viser ikke flasketrykket Luft Lystgass Oksygen

15 En viktig grunnleggende regel Julian kan konfigureres på to forskjellige måter : 1. Konfigurering i Standby 2. Konfigurering under bruk Dersom maskinen konfigureres i Standby, vil verdiene legges inn som default- verdier. Til dette trengs en kode. Hver gang maskinen blir slått på, vil den starte med disse verdiene. Konfigurerer du under bruk, vil maskinen huske konfigurasjonen til den blir slått av. Standard innstillinger

16 “Bellows-in-the-bottle” ventilatoren: Elektrisk kontrollert Pneumatisk drevet Frisk gass kompensert Dynamisk compliance kompensering Med ventilasjonsmodusene: Manuell Spontan IPPV (volumstyrt) PCV (trykkstyrt) “Bellows-in-the-bottle” ventilatoren: Elektrisk kontrollert Pneumatisk drevet Frisk gass kompensert Dynamisk compliance kompensering Med ventilasjonsmodusene: Manuell Spontan IPPV (volumstyrt) PCV (trykkstyrt) Ventilator type

17 mbar 5 10 50 70 30 Manuell Ventilasjon: Spontan pusting: Slå over APL ventilen til SPONT for å slå av trykket. Sett APL ventilen til MAN...... Og sett trykkgrensen Trykk ned pop-off ventilen for å slippe ut trykket raskt. MAN SPONT IPPVPCV SPONT MAN Ventilator MAN/SPONT

18 Parametre: P max 10 til 70 mbar V T 50 til 1400 mL Freq.6 til 60 bpm I:E2:1 til 1:2 I steg på 0.1, 1:2.5, 1:3,1:3.5, 1:4 T IP :T I 0 til 50 % PEEP0 til 20 mbar Ventilator IPPV

19 P max pressure limit pressure time P max mbar 35 Område: 10 til 70 mbar (min. PEEP + 10 mbar) Default verdier: 25 mbar eller brukerdefinert Dersom trykk-grensen er nådd, går maskinen over til trykkstyrt ventilering Ventilator IPPV

20 VTVT Område:50 til 1400 mL Default verdi:600 mL, eller brukerdefinert V T mL 600 P Plat = C V T pressure time Ventilator IPPV

21 Frekvens Område:6 til 60 /min Default verdi:12 /min, eller brukerdefinert Freq. 1/min 12 T= 1 f pressure time Ventilator IPPV

22 T I :T E Område:2:1 til 1:2 i steg 0.1, 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4 Default verdi:1:2, eller brukerdefinert pressure time I E 1:2.0 InspirationExpiration T : T Ventilator IPPV

23 T IP :T I Område:0 til 50 % Default verdi:10 %, eller brukerdefinert T : T IP I % 10 pressure inspiration time Flow-Phase Insp. Pause Ventilator IPPV

24 PEEP Område:0 til 20 mbar, max. (P max -10 mbar) Default verdi:0 mbar, eller brukerdefinert pressure time PEEP mbar 5 0 Ventilator IPPV

25 Parametre: P max 1(+PEEP) til 70 mbar Freq. 6 til 60 bpm I:E 2:1 til 1:2 i steg på 0.1, 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4 Insp.flow0 til 50 L/min PEEP 0 til 20 mbar Ventilator PCV

26 PCV reduserer topp-trykket. PCV er bra ved pediatriske anestesier, siden den kan gi små tidalvolumer. Maskinen kompenserer for lekkasje. PCV reduserer topp-trykket. PCV er bra ved pediatriske anestesier, siden den kan gi små tidalvolumer. Maskinen kompenserer for lekkasje. Ventilator PCV

27 Tidal volumet er ikke satt direkte, i PCV. Volumet er avhengig av den Pmax og PEEPverdien som er valgt. Det er også avhengig av compliance hos pasienten og ventilatoren. En hver forandring av trykkgrensene gir forandring i tidal- volume. Tidal volumet er ikke satt direkte, i PCV. Volumet er avhengig av den Pmax og PEEPverdien som er valgt. Det er også avhengig av compliance hos pasienten og ventilatoren. En hver forandring av trykkgrensene gir forandring i tidal- volume. Ventilator PCV

28 Trykk grense Pmax VV mbar 15 pressure time 0 flow Pmax To increase pressure limits: increase tidal volume. Ventilator PCV

29 I:E Ratio Changes to the I:E ratio: do not change the tidal volume. T :T I E pressure time 0 flow T insp 1:1.0 Ventilator PCV

30 Frekvens Freq. 1/min 12 pressure time 0 flow Changes in frequency: do not change the tidal volume. Ventilator PCV

31 pressure time 0 flow P MAX ? ! not accomplished with the set inspiratory flow Pmax, Insp.Flow L/min 20 Changes in inspiratory flow: lead to a decrease in tidal volume. Inspiratory Flow (Initial Flow) Ventilator PCV

32 PEEP mbar 5 An increase in PEEP leads to a decrease in tidal volume. pressure time 0 flow PEEP V Ventilator PCV

33 Hvordan aktivisere denne? 1.Kobl til pasientslangene. 2.Sett Julian til MAN/SPONT. 3. Trykk på knappen “extern/intern”. 6.Bekreft med “rotary knob”. Switch fresh gas to external outlet: Confirm! fresh gas O + N O 22 10.0 O 2 % L/min 40 intern extern Friskgass som ikke går inn i sirkelen Acon utgang

34 Uten compliance kompensering Pasienten får et mindre volum enn maskinen er innstillt på e.g. V T = 500 mL V Pat = 400 mL Deler av volumet ligger i slangene/pasientsystemet.Etter mykere slangene er, etter mindre volum får pasienten. Med compliance kompensering Pasienten får det innstillte volumet: e.g. V T = 500 mL V Pat = 500 mL Uavhengig av slangene. V Pat < V T V Pat = V T V T V corrected Compliance kompensering

35 Trykk tid Effekten av Compliance kompenseringen

36 Sug Suget er et vanlig ejektorsug Får du problemer med dette, sjekk alle tilkoblinger Bruk bare stive, spesialslanger mellom maskin og sugekolbe

37 Drivgassomkobler Ventilator og sug, blir normalt drevet av luft Ved feil kobler maskinen automatisk over til oksygen Slå ikke av apparatet når det oppstår en feil

38 Betjening fresh gas O 2 + N 2 O O 2 % L/min 1.0050 N2ON2O AIR Frisk gass status felt Gass-flow indikator Total friskgass flow Knapper for gassvelging O 2 Konsentrasjon Skjerm knapper Rotary knob Elektronisk friskgass mikser

39 Betjening Still inn oksygenkonsentrasjonenO 2 : Område: 25 to 100 % (1 % increments) fresh gas O 2 + N 2 O L/min 1.00 O 2 % 50 fresh gas O 2 + N 2 O L/min 1.00 O 2 % 100 Bekreft Still inn verdien Trykk på skjermknappen Elektronisk friskgass miksing

40 Betjening Still inn frisk-gass flow: Område: 0 og 0.5 til 12 L/min ( 0 L/min berre for Man/Spont.)12 L/min fresh gas O 2 + N 2 O L/min 3.00 O 2 % 50 Bekreft Still inn verdi. Trykk på skjermknapp. 0.5 - 1.0 L/min: steg på 50 mL 1.0 -12.0 L/min: steg på 100 mL fresh gas O 2 + N 2 O L/min 1.00 O 2 % 50 Elektronisk friskgass miksing

41 control unit V V PP flow delivery (0.5 - 12 L/min) mixed gas tank vaporizer Air N2ON2O O2O2 O 2 flush fresh gas information from ventilator 0.5 L fresh gas O 2 + N 2 O O 2 % L/min 1.0050 N2ON2O AIR gas inlet valve (1) O2+O2+ Gassene luft og O 2, eller N 2 O og O 2, blir ledet til miksertanken via gass inlet ventilene Ventilene er tidsstyrt og åpner en og en. Flow og trykk inn i tanken blir kontinuerlig overvåket. Derfor fungerer mikseren selv om vegg-trykket forandrer seg. Den totale friskgass-flowen ut av tanken, blir kontrollert ved hjel av en proportional ventil (flow delivery valve). valve Elektronisk gassmiksing

42 Sikker Flow - Normal oppstart - “safety flow” - Normal avslutting close open closeopen O2+O2+ AIR N2ON2O O2O2 mixer unit safety flow valves opens mechanically remains open (bi-stable) close open close open Hva skjer ved feil i elektronisk mikser ?

43 Ved strømstans: 1.Meldingen“Power failure!” kommer opp på skjermen. 2.Maskinen kan kjøres på batteri I 30 minutter 3.Batteri symbol, og batteri kapasitet kommer opp på skjermen. 4.Maskinen kan i nødsfall kobles til orange kontakter. 5.Når batteriet er nesten flatt, (< 1 min), kommer meldingen “BATTERY LOW!!!” opp på skjermen. 6.Dersom batteriet er flatt, vil Julian lever default O 2 flow som ikke går gjennom fordamperen. Pasienten må ventilere manuelt. SpO 2 98 67 95 % limits Power Failure ! Kjøring på backup-batteri Slå ikke av apparatet når det oppstår en feil

44 Restart av Ventilator og/eller Elektronisk mikser Maskinen restarter dersom: - Det oppstår feil i ventilator/mixer enhetene - Feil eller manglende data i datasystemet. Julian restarter ventilator/mixerenheten og kontrollsystemet. VENT CAL: !!! MAN/SPONT ventilation mode activated. Onl y manual ventilation possible! Mechanical ventilation not available for approx. 30 s. Internal device error. VENT INOP !!! Å restarte tar ca 15 sec. Under restarten leverer maskinen ca 8 liter reint oksygen. Ventilatoren går til Man/Spont mode. Etter restarten går maskinen tilbake til innstilte verdier. Restart av systemet

45 Emergency Delivery Dersom: - Gass leveringen feiler - Alvorlig maskin svikt - Batteriene feiler ved strøm-bortfall Julian går automatiak til “EMERGENCY DELIVERY”. VENT CAL: !!! MAN/SPONT ventilation mode is activated. Only manual ventilation possible! Default O 2 delivery > 4 l/min activated. No anesthetic agent being delivered. Internal device error. No mechanical ventilation possible. SYSTEM ERROR !!! Emergency delivery betyr: 100 % O 2 Friskgass flow 4 - 8 l/min Friskgassen går ikke gjennom fordamperen. Gi intravenøs anestesi Bare manuell ventilering er mulig. Safety Mode Slå ikke av apparatet når det oppstår en feil Slår du av apparatet får du ikke startet sikkerflowen igjen.

46 Dersom alt stopper opp, bruk denne !!!!!

47 Tekniske prinsipper: Gass måle benk IRIA (Infrared Rapidly Identifying Analyzer) ambient air patient water trap valves to the valves bufferpumpflow sensor analog amplifier A/D converter flow controller temperaturepressure processor system to patient monitoring O ms. cell 2 analysis electronics warmer control electronics sample return Gass måling

48 Oksygenmålingene blir utført ved hjelp av en liten batteri- lignende sensor. Denne må skiftes ca 2 ganger I året. Dette gjør du selv nå du får opp O2 inop på skjermen. Cellen er montert bak på apparatet. Det tar inntil 15 min fra cellen settes inn, til den måler oksygenet. Oksygen målinger Gas Measurement

49 Deler til gassmålingene

50 Kalk-absorber (flergangs) Belg Ytterbeholder bag Topp-plate med APL ventil Ventil plate Underdel Flow sensor Tilkobling for ekspirasjons- slange, med flow sensor holder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pasient systemet

51 APL ventil Inspirasjons ventil Ekspirasjons ventil Man/auto ventil Pmax/PEEP ventil Kontroll ventil 2 Kontroll ventil 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Pasientsystemet

52 Ved lekkasje: Se etter hull eller sprekker

53 Enveisventiler og bag

54 Måling av Flow

55 Kalkabsorber med adapter

56 Deler til AGS

57 Maskinen blir slått på Rask elektronisk test av maskinen Sjekkliste kommer opp Sjekk alle punktene før du kviterer ut Se etter at keramiske plater og belg er montert. Masksinen kjører selvtest Stopper maskinen, merk hvilken test den stopper i. Maskinen går til Standbye  Før selvtest, må maskinen være ferdigkoblet Normal oppstart Selv Test

58 Elektronisk Test og kalibrering av sensorer: Gassmålebenk, O2,flow, luftveis trykksensorer. Elektronisk komponent testing. Batteri test, og test av akustisk alarm Default verdier aktiviseres. Frisk-gass Mixer Tester gasstilførselen av: O 2, N 2 O og luft Gass inlet ventilene(ZV1 through ZV3) Nødlevering av O 2 Ventilator og pasientsystem Test og kalibrering av PEEP og Pmax ventilene (V1) APL ventil, bag og overtrykksventil (Psi) testes MAN/Auto (MV3) ventil og acon utgang testes Pressure sensor for monitoring and Pvor testes MV2 testes System compliance lekasje beregnes Selv testen Starter når strømmen blir slått på

59 Avbryting av selvtest: Selvtesten kan avbrytes maksimalt 10 ganger (etter dette må du kjøre hele testen ) I fullstendig test, kalibreres en del sensorer. Prøv å unngå å bruke maskiner som det ikke har vært kjørt fullstendig test på det siste døgnet. I nødsituasjoner kan du avbryte selvtesten ! Selvtest som ikke fullføres

60 Man/Spont Inspirasjon volume Inspirasjons ventil absorber man.spont. Ekspirasjons ventil Ventilasjonsbag Sjekk ventil RV 2 Spont Man auto. vent. Frisk gass trykk APL ventil AGS ventilator kontrol Pmax PEEP Sjekk ventil RV 1 Trykk begrensende ventil- APL 5 til 70 mbar Man/Spont Inspirasjon

61 Man/Spont Ekspirasjon Spont Man flow Volume Inspirasjons ventil absorber man/spont Ekspirasjons ventil Bag Sjekk ventil RV 1 auto. vent. Frisk gass Trykk APL ventil AGS Trykk begrensende ventil 5 til 70 mbar ventilator control Pmax PEEP Sjekk ventil RV 2 Man/Spon Ekspirasjon

62 IPPV Inspiration Spont Man flow volume Inspirasjons ventil absorber man/spont Ekspirasjons ventil Bag Sjekk ventilRV 1 auto. vent. Frisk gass Trykk APL ventil AGS Trykk begrensende ventil 5 til 70 mbar ventilator kontrol Pmax PEEP Sjekk ventil RV 2 IPPV inspirasjon

63 IPPV/PCV Ekspirasjon 1 kammer ventilering spont man flow volume Inspirasjons ventil absorber man/spont Ekspirasjons ventil Bag Sjekk ventilRV 1 auto. vent. Frisk gass trykk APL AGS APL 5 til 70 mbar ventilator control Pmax PEEP Sjekk ventil RV 2 IPPV/PVC

64 Parameters displayed as measured values: Luftveis trykk (peak, mean, plateau, PEEP) Ekspirert minutt volum Ekspirert tidal volum Respirasjons rate (flow og CO 2 ) Pasient compliance Inspirert og ekspirert gas konsentrations O 2 CO 2 N 2 O To anestesigasser (Hal, Iso, Enf, Sevo, Des) MAC verdi (Kalkulasjons metode: standard eller Mapleson)MAC Parameters displayed as measured values: Luftveis trykk (peak, mean, plateau, PEEP) Ekspirert minutt volum Ekspirert tidal volum Respirasjons rate (flow og CO 2 ) Pasient compliance Inspirert og ekspirert gas konsentrations O 2 CO 2 N 2 O To anestesigasser (Hal, Iso, Enf, Sevo, Des) MAC verdi (Kalkulasjons metode: standard eller Mapleson)MAC Monitorerings parametre

65 Standard Skjerm Plassere tre individuelle kurver fritt for hvert ventilasjons modus. De viktigeste numeriske måleverdiene er samlet på høyre siden. Monitorering- Skjermoppsett

66 Data Skjerm Monitorering

67 Trend skjermen Monitorering

68 Hylle for pasientmonitor Skinne for ekstrautstyr Fordamper med interlock system Manometer O 2 flush Kontrollknapp for sug Pasientsystem Kalk absorber Belg SugSug Skjerm med bruker-interface Tastatur Rotary knob Hovedbryter Håndtak Skriveplate Skuff Hjul Hva er hva?

69 Gass tilkobling Tilkobling for sample- line Kjølefilter Nett kabel Oksygen sensor Data-tilkobling Slange for overskudds gass Avgass-system (Anaesthetic gas scavenging -AGS) Ejektor for AGS Hva er hva ?

70 Gore-tex filter Tilkobling for samplegass-line Vannfelle Optisk vindu for sjekk av vann- nivået Gass tilkobling N 2 O(2x) AIR O 2 (2x) N 2 OAIRO 2 2,7 - 5,5 bar gas inlet to breathing system connecting hose with filter gas outlet from gas measuring bench analog interface COM 3 (MEDIBUS) COM 2 (MEDIBUS) COM 1 (printer) SA BUS Bare for service oksygen sensor Hva er hva ?

71 Do not allow your device to run needlessly in Standby! This leads to early aging of the gas measuring bench and the EL display of the monitor. Another disadvantage is the fact that an automatic self test will not be carried out in Standby. Over a longer period of time, this could lead to unnecessary failures during operation. As an alternative, use the interruption feature of the power- on self test in emergency situations or, if not otherwise possible, allow Julian to perform the power-on self test one final time at the end of the day.gas measuring bench Note: The motor and the radiator of the gas measuring bench are switched off in standby with software version 3.02 in order to prolong the lifetime of the gas bench. This means that there will be a delay in displaying the gas measurement values from the measuring bench of max. 30 seconds. Standby Tips and Tricks General

72 Some components (like flow and O 2 sensors) are not able to be tested completely during the power-on self test. After the power-on self test, switch from Standby to a ventilation mode for a brief period in order to see if these elements are functioning correctly.O 2 sensors Power-on Self Test To get to the operating modes warm start and emergency O2 delivery, close off the anaesthetic gas scavenging unit while the fresh gas setting is high. This will generate a very high pressure in the breathing system which will in turn trigger a warm start. Open the anaesthetic gas scavenging unit in order to return the device to normal operation.warm start and emergency O2 delivery If the scavenging unit is closed off a second time within a 10 minute period, the device switches [automatically] to the emergency delivery mode. Emergency delivery can only be exited by switching the device OFF and ON again. And of course, this test should not be carried out while a patient is on the device! Warm Starts and Emergency Delivery Tips and Tricks-General

73 Since the bellows cannot be automatically checked for leakages during the power-on self test, check the bellows by stretching it out and laying it on a smooth surface (for instance on a smooth table top). A bellows which has no leaks should not collapse.power-on self test Bellows A-cone The sample gas line should not be connected to the Y-piece located at the parking position of the breathing system during A-cone operation as this could cause negative pressure to build up in the circle system, leading to unnecessary error alarms.A-cone Tips and Tricks-Ventilator

74 The cause of the message “fresh gas?!” is usually a leakage which suddenly appears, in most cases, at the endotracheal tube as the result of patient movement, or at the breathing hoses or at the gas sample line. Increasing the PEEP setting can also cause this message to appear for a short time since the internal PEEP valve stops the bellows’ movement as soon as the PEEP value is reached. In rare cases, it could of course really be a question of a lack of fresh gas, especially if the fresh gas setting is extremely low. To test the bellows detection feature, simply open the sample line at the Y-piece during the inspiratory phase. If the fresh gas setting is low, the message “fresh gas?!” will appear on the screen after a few breath strokes. And of course, this test should not be carried out while a patient is on the device! Detecting Lack of Fresh Gas (Option) Tip and Tricks-Ventilator

75 Increases in concentration incurred by the O2 flush button and having a capacity of approximately 35 l/min affect the inspiratory phase only after a few seconds due to high system volume. This same behaviour is also true for changes in concentration undertaken via electronic gas delivery; in doing so however, considerable delays could result depending on the fresh gas flow set. Time Constant (O 2 Flush) Inspiratory concentration The inspired concentration of O2 and N2O depents mainly on the setting for the fresh gas flow. In general the inspired oxygen concentration decreases over the time in semi-open breathing systems. For details please see an Excel-simulation of an anaesthesiaExcel-simulation of an anaesthesia Tips and Tricks-Breathing System

76 If the patient is disconnected and automatic ventilation is still switched on, minute volume could be displayed on the screen. This is because the PEEP valve (if set to 0 mbar!) has extremely low resistance, thus allowing gas to flow through the expiratory flow sensor into the breathing bag. This flow is displayed on the screen as a measured value. The Minute Volume Display Valve Plates Due to the technical design of the breathing system (balanced pressure system), the valve plates cannot be automatically checked during the inspiratory and expiratory valve checks carried out in the power-on self test. For this reason it is especially important to pay attention to the white ceramic valve plates’ position, as well as their condition when preparing/checking the breathing system for use. Tips and Tricks-Breathing System

77 Drying out the Absorber It is sufficiently well-known that the absorber’s soda lime should not be allowed to dry out. That means that the usual custom of “dry running” the breathing system is a thing of the past. In this context, an important note for Julian: During the power-on phase, before the power-on self test begins, Julian delivers an emergency oxygen flow of 8 l/min. This allows manual ventilation to be carried out as soon as the device has been switched on. Please note that this gas flow can cause the absorber to dry out, if the power-on self test is not started soon after the power-on phase. Tips and Tricks-Breathing System

78 The oxygen measuring cell will be automatically calibrated upon replacement. For this, the gas measuring bench will be switched to ambient air.oxygen measuring cell There are no sample gas values available during calibration! The amount of time needed for calibration depends on the age of the cell and can take a few minutes in some extreme cases. The lifetime of the oxygen cell does not depend on the amount of oxygen in the measured gas! Oxygen Measurements Gas Measurements If the gas measuring bench cannot be calibrated (zeroed) or if it is caught in “continual cal” on CO 2, the cause might be an increased CO 2 concentration in the ambient air. To calibrate the gas measuring bench, ambient air may only have a slight CO 2 concentration. Tips and Tricks-Monitoring

79 Gas Measurements If there is a mixture of more than two volatile anaesthetic agents, the gas measuring bench will not be able to determine this state with any sureness. Depending on the gas mixture, one of the following two states could occur: The mixed state is identified and the alarm “mixed agent” occurs. In this case, dashes will be displayed in the display field for volatile anaesthetics and the message “increase fresh gas” will also appear. The mixed state is not identified and values for the volatile anaesthetics will continue to be displayed. These values could deviate from those present in the system. Tips and Tricks-Monitoring

80 You can replace the oxygen cell found on the back of the device yourself. Julian identifies this replacement and starts the calibration process automatically. If the oxygen concentration can not be measured over a longer period of time, set the fresh gas setting to a value of at least 0.8 x minute volume in order to prevent rebreathing effects and thus, decreasing inspiratory O 2 concentrations. Oxygen Measurements Water Trap The “WaterLock” water trap keeps liquid from penetrating the gas measuring system. Empty the water trap regularly at four-week intervals, even if condensation did not collect in the trap due to HME-filter use or high fresh gas settings. The effectiveness of the filtering system decreases over time! Tips and Tricks-Monitoring

81 Always use the sample line intended for Julian since it has been optimized for this purpose as far as inside diameter, length and materials are concerned (the absorption and emissions of anaesthetic agents are prevented by an inner PE coating). Test the gas measurement function by squeezing the sample line closed! General For gas measurement purposes, set a suction rate of 200mL/min. The leads to a capnogram with higher resolution. Remember that the sample gas will be automatically returned to the circle system to avoid a loss of gas due to sampling. The motor and the radiator of the gas measuring bench will be automatically switched off in software version 3.02 in order to prolong the life of the bench. This means that there will be a delay in displaying the gas measurement values from the measuring bench of max. 30 seconds. Tips and Tricks-Monitoring

82 If a ventilation setting has been changed, press the Autoset button for ventilation alarms after the first complete breath stroke. This will automatically adjust the alarms for P AW and minute volume to the new measured values. Note that for the minute volume alarm, the new minute volume is available only after one (1) minute meaning that the adjustment to the new settings can take place only after that. Measured values displayed in “gray” (displayed with less intensity) indicate reduced accuracy of measurement. This is true e.g. for minute volume measurements until the flow sensor is calibrated. Calibration takes place as soon as CO 2 is detected. The same is true for CO 2 values during the power-up phase of the gas measuring bench. This allows correct tube positions to be determined very early. Measured Values and Alarms Tips and Tricks-Monitoring

83 Leakage over 150 mL will not be accepted by the device during the power-on self test. These kinds of high leakage may be ruled out based on system features and they are usually caused by incorrect assembly of the breathing system, ventilator or gas measurement equipment. The most frequent causes of leakage are: faulty breathing hose/bag sample gas line not connected (not tight, dirty, bent, overthreaded) water trap problem (full, not tight, filter plugged) breathing system either not locked in place or not screwed tight absorber not mounted correctly vaporizer: level indicator not closed or not correctly connected microbe filter faulty or not tight filter and sample line for sample gas return not connected correctly (bent or dirty) flow sensor not inserted correctly no oxygen cell Leakage Tips and Tricks-Leakage

84 Generally speaking, you do not need to look after the battery since it is automatically charged when the AC power supply is plugged in. If power fails, battery/back up power is automatically activated without disturbing or interrupting operation. An AC power failure will be displayed on the screen and the remaining battery capacity shown in %. Tip: Keep Julian plugged into the AC power supply so that the battery can be continuously charged. The charging process takes place even when the machine is switched off. If it is not possible to keep the machine plugged in, allow the battery to recharge at least once every four (4) weeks and try to avoid discharging the battery to such an extent that capacity and life are adversely affected. How does the battery power supply work? Frequently Asked Questions


Laste ned ppt "Julian. Følgende ventilasjonsmodus er mulige: Automatisk, volum-kontrollert ventilasjon, IPPV Trykk-kontrollert ventilasjon, PCV Manuell ventilasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google