Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk gasseksport Ole Jan Aarvik Prosjektsjef i Gassco Østfoldskonferansen 26. januar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk gasseksport Ole Jan Aarvik Prosjektsjef i Gassco Østfoldskonferansen 26. januar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk gasseksport Ole Jan Aarvik Prosjektsjef i Gassco Østfoldskonferansen 26. januar 2006

2 2 Agenda 1.Norge som naturgassnasjon 2.Om Gassco 3.Gassrørledning til Øst-Norge og Vest-Sverige – Gass i Norge og Sverige (GIN-S)

3 3 Norge er en betydelig gassprodusent og -eksportør Kil Kilde: IEA World Energy Outlook 2005 Nr. 3 Nr. 7 Tilsvarende 16 % av Norges eksport 2005

4 4 Norsk forsyning av naturgass til Europa øker Egen produksjon LNG Andre (rør) Russland (rør) Norge (rør) Algeria (rør) 2005 600 mrd. Sm 3 2010 700 mrd Sm 3 Kilde: Wood Mackenzie

5 5 Naturgass utgjør 25% av EUs energibehov Danmark er på EU snittet, mens gassforbruket i Norge og Sverige utgjør en ubetydelig andel av landendes energiforbruk (foreløpig) Kilde: Eurogas 2003

6 6 Norsk produksjon av olje og gass Kilde: OD

7 7 Gassco og Gassled Gassco ble stiftet av Olje- og energidepartementet 14. mai 2001. Gassco har vært operatør for transportsystemet siden 1. januar 2002 Gassled ble etablert i 2002 og eier hoveddelen av transportsystemet Den norske stat GASSCO 1.Driftsoperatør 2.Systemoperatør 3.Kapasitetshåndtering 4.Infrastrukturutvikling Teknisk driftsansvarlig GASSLED PetoroTotal ConocoPhillipsShell Norsk HydroStatoil ExxonMobilEni ConocoPhillipsTotal Norsk HydroStatoil

8 8 Et integrert system koblet opp mot; Større og mindre olje- og gassfelt Store transmisjonssystemer i Europa via landingspunkter i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia Distribusjonssystemer for bruk av gass i Norge Transport av naturgass i 2005 (gassår): Til utlandet: 82 milliarder kubikkmeter (820 TWh) Til innenlandsk bruk: 0,8-0,9 milliarder kubikkmeter Transport av NGL/kondensat fra Kårstø/Kollsnes i 2005 (gassår): 8,5 millioner tonn fra Kårstø på skip 1,8 millioner tonn fra Kollsnes til Vestprosess (Mongstad) Om Gassco - gasstransportsystemet 7500 km med høytrykksrørledninger (inkl. Langeled), 5 plattformer, prosesseringsanleggene Kårstø og Kollsnes samt 6 mottaksterminaler

9 9 KEP 2005 Prosjektet (Kårstø)

10 10 GIN-S mandat fra OED – Gasscos oppdrag 1.Utarbeide forretningsplaner for etablering av gassrør 2.Drøftinger/intensjonsavtaler med aktuelle aktører om finansiering og eierskap til slike anlegg 3.Vurdere det eksisterende tekniske beslutningsgrunnlaget 4.Statnett skal vurdere eventuelle gevinster for sentralnettet ved etablering av gassrør 5.Rapport forelegges departementet innen 1. januar 2006

11 11 Hva skal til? VilKan Gasskjøper Uttrykker klart ønske om å kjøpe gass Gasspris vs. pris alternativ energi Transportkostnader Koordinering for å få attraktiv størrelse på volum Gasselger Stort nok marked Transportkostnader Gasskilde Konsekvenser for eksisterende transportsystem Gasspris i nytt marked vs.pris i kontinentet/UK

12 12 Styringsmodell BP: Beslutningspunkt/ milepæl Kartlegging og forretningsplanPlanlegging, tillatelser og avtalerBygging og drift BeslutningstakerDokumentasjon Evaluering BP1BP2BP3BP4 Markeds behov Investerings- behov Indikativt om lønnsomhet Valg av endelig teknisk konsept Prinsippavtaler Detaljplanlegging Konsekvens- utredning Konsesjoner Endelige avtaler Utbygging, Investering Endelig driftsmodell Interessenter Forretningsmodell Teknisk vurdering Intensjonsavtaler: ‾eiere ‾brukere Kartlegging Mulighetsstudie og forretnings- plan Konsept valg For- prosjektering Drift Prosjektering og utbygging Investerings- beslutning Konseptvalg/ Beslutning om videreføring Driftsstart Arbeid frem til behandling av siste gassmelding Mandat: Fase IMandat: Fase II

13 13 Interessenter Interessentens forretningsdriver kan være: Tilgang på råstoff i petrokjemi, langsiktighet Erstatning/ny brensel Transportkostnad Markeds- og næringsutvikling Samfunnsøkonomi –Synergi på energisystemer (El/gass/varme) –Miljøgevinster –Annet

14 14 Sponsorer av videre arbeid 1.Agder Energi 2.Akershus Energi 3.Bamble kommune 4.Borealis 5.Eon Ruhrgas 6.Göteborg Energi 7.Hafslund 8.Hydro Polymers 9.Lyse Nett 10.Nova Naturgas 11.Perstorp 12.Preem Petroleum 13.Skagerak 14.Stora Enso 15.Statoil 16.Vattenfall 17.Yara 18.Østfold Energi

15 15 Naturgass til Kårstø Statpipe dry gas Statpipe rich gas Åsgard Transport Rikgass til Kårstø fra Åsgard Transport (Haltenbanken) Statpipe Rikgass (Tampen/Nordsjøen) Spiking/ injeksjon i GIN-S pipeline på Kårstø Etan Propan Tørrgass fra Kårstø for å sikre gassforsyning Statpipe tørrgass backflow fra Draupner

16 16 BUA STENUNGSUND LYSEKIL RAFNES MOSS KÅRSTØ Gassbehov i Øst-Norge / Vest-Sverige Startvolum 3 Mrd Sm 3 /år Potensial 6-7 Mrd Sm 3 /år Behov for norsk gass 2 Mrd Sm 3 /år ved oppstart Samlet behov i 2015: Scenarier: a)3 Mrd Sm 3 /år er basis for design b)4 Mrd Sm 3 /år, hvorav 0,5 mrd. Sm 3 /år til DK c)6,5 mrd Sm 3 /år hvorav 0,5 mrd. Sm 3 /år til DK og 2 mrd. Sm 3 /år til Tyskland Industribrukere Tørrgass 0,6 Mrd Sm 3 /år Våtgass: 820 kt/år~0,6 Mrd Sm 3 /år Varme- og industribrukere Tørrgass 0,4 Mrd Sm 3 /år Kan komme gradvis Gasskraft forhåndsmeldt Tørrgass 0,75 Mrd Sm 3 /år Mulig tilleggsbehov: Tørrgass 0,75 Mrd Sm 3 /år fra 2015, kan alternativt komme i Grenland LISTA

17 17 Kapasitetsbehov i Øst-Norge / Vest-Sverige Oslo/ Østfold/ Moss? Grenland Rafnes Lysekil Bua Kårstø 5.5 – 7.5 MSm 3/ d 1 - 3 MSm 3 /d 5 - 10 MSm 3 /d 10 - 20 MSm 3/ d 24” 18” 12” 189 Barg 80 Barg 446 km 120 km 102 km 105 km 13 km 40 km Lista


Laste ned ppt "Norsk gasseksport Ole Jan Aarvik Prosjektsjef i Gassco Østfoldskonferansen 26. januar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google