Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realkompetansevurdering i høyere utdanning? Landsmøte til Fagforbundet Gardermoen 25.9.13 Dosent Runar Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realkompetansevurdering i høyere utdanning? Landsmøte til Fagforbundet Gardermoen 25.9.13 Dosent Runar Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realkompetansevurdering i høyere utdanning? Landsmøte til Fagforbundet Gardermoen 25.9.13 Dosent Runar Bakken

2 Høgskolen i Telemark – en «Y-vei- høgskole» Y-vei med ulikt innhold: Fra fagbrev og avkortet ingeniør – til kvalifisering av ufaglærte i kommunal sektor etter realkompetansevurdering

3 Evaluering av realkompetansevurderte vernepleiere 2009-13; 100 % vellykket Vi arbeider for tilsvarende modell innenfor sykepleierutdanning I rekrutteringsarbeidet satses det på ansatte i kommunal sektor uten formell utdanning – dvs. ca. 30 prosent av ansatte Vi gjennomførte en studie knyttet til disse 30 % ansatte uten formell utdanning…

4 Hovedfunn Hva ville du gjort dersom det ble bestemt at du skulle ha formell utdanning innen 2015

5 Hva ville du gjort dersom det ble bestemt at du skulle ha formell utdanning innen 2015 Krysset med foreldrenes utdanning, yrkesbakgrunn

6 Arbeidsplassbasert utdanning Hvis du skulle valgt utdanning, hvilke alternativer?

7 Arbeidsrelatert utdanning i forhold til fars og mors utdanning

8 Realkompetansevurdering av ansatte uten formell utdanning til vernepleierutdanning – 2009 satset Porsgrunn og Skien kommune på kompetanseheving for 19 av sine ansatte uten formell utdanning og uten studiekompetanse – Realkompetansevurdering – ikke avkortet utdanning

9 mfun Forutsetning for opptak: – Anbefalt av arbeidsgiver – Egen skriftlig begrunnelse for hvordan gjennomføre utdanningen på 4 år deltid – Norskoppgave; – kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig – Matematikk; grunnlag for medikamentregning – Samfunnsfag – velferdsstatens organisering og profesjonene funksjon

10 Engelskoppgave – forstå og gjengi engelsk fagtekst Konklusjon:  Modellen sikrer studenter en reell studiekompetanse for bachelor vernepleie.  Modellen sikrer studenter uten generell studiekompetanse muligheter til å forberede seg faglig og mentalt til studiet.

11  Modellen sikrer at studenter og lærere blir kjent med hverandre gjennom gruppeintervju og samtaler  Modellen sikrer at studentene forblir i studiet.  Modellen har bidratt til at studieprestasjonene er jevnt fordelt mellom D-C-B - altså fordelt i det øvre sjikt av karakterskalaen.

12 Arbeidsplassen som studiested: Prosjektet har utviklet en unik kompetanse i å gi arbeidsplassen status som læringsarena; Bacheloroppgaven – kompetansespredning. MAO: 100 % vellykket

13 Modellen overført til sykepleierutdanning: Påminnelse: ca. 60 % ønsker å bli helsefagarbeider, og 13 % sykepleiere Helsefagarbeiderutdanning: Det er grunn til å spørre om hovedmodellen for fagopplæring evner å tilrettelegge opplæring etter hva den enkelte kan fra før (Meld. St.13 s.9)

14 Formelle hindringer - sykepleierutdanning: – Rammeplanene – samspillrådet hvor blant annet LO, KS og UNIO er representert – Midlertidig: Ber om «drahjelp» fra f. eks samspillrådet til å få dispensasjon fra rammeplanen og samordna opptak – til lokalt opptak etter modell for vernepleierutdanningen.

15 Høgskolen i Telemark ønsker å utvide sin «Y-veisprofil» Høgskolen i Telemark ønsker å åpne for at ansatte uten formell kompetanse skal kunne bli sykepleiere (13%) Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Realkompetansevurdering i høyere utdanning? Landsmøte til Fagforbundet Gardermoen 25.9.13 Dosent Runar Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google