Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte Lurahammaren ungdomsskole Onsdag 13. januar 2016. Tema: Videregående skole - struktur og søknadsprosess Side 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte Lurahammaren ungdomsskole Onsdag 13. januar 2016. Tema: Videregående skole - struktur og søknadsprosess Side 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte Lurahammaren ungdomsskole Onsdag 13. januar 2016. Tema: Videregående skole - struktur og søknadsprosess Side 1

2 Side 2 Ditt valg! Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) http://www.vilbli.no/?Fylke=11&Forside=Radgiver&Artikkel=019608 Videregående opplæring 2016/2017

3 Side 3 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til: inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram –men du må søke i prioritert rekkefølge inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt –men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

4 Side 4 tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på –fem år hvis opplæringen foregår i skole –seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

5 ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg –men du må velge om igjen på samme nivå to pauseår underveis i videregående opplæring –men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 (Slutter du før 1.11 bruker du ikke ett år av opplæringsretten din. Slutter du etter 1.11 bruker du ett år av opplæringsretten din.) Side 5

6 Side 6 Hvor kan du gå på skole? Primært skoler i eget fylke –men ingen fylker tilbyr alle programområdene Skoler i nabofylker –for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud –kan søkes uansett hvor i landet du bor –karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget –hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg Oversikt over skolenes tilbud finnes på www.vilbli.no ; velg Rogaland fylke.www.vilbli.no

7 Side 7 Statlige skoler –samiske videregående skoler Private skoler –du må regne med å betale skolepenger –private skoler med rett til statstilskudd er godkjent av Utdanningsdirektoratet Skoler i utlandet –norske private skoler i utlandet –utenlandske skoler

8 Side 8 –Studieforberedende opplæring legger mest vekt på generell teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) –Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev), der den praktiske og teoretiske kunnskapen er mer spisset mot et fagfelt/interessefelt.

9 Side 9 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

10 Side 10 12 utdanningsprogram 5 er studieforberedende –Studiespesialisering - generell- eller spesiell- –Idrettsfag –Musikk, dans og drama –Medier og kommunikasjon generell- –Kunst, design og arkitektur studiekompetanse

11 Side 11 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse  Hvilke krav de ulike studiene har – sjekk på www.utdanning.no.www.utdanning.no

12 Side 12 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon med studieforberedende Kunst, design og arkitektur Naturbruk med studieforberedende Vg3

13 Side 13 8 yrkesfaglige –Bygg- og anleggsteknikk –Design og håndverk –Elektrofag –Helse- og oppvekstfag –Naturbruk –Restaurant- og matfag –Service og samferdsel –Teknikk og industriell produksjon + påbygg til generell studiekompetanse; enten vg3 (30t/u) eller et 5. år (23t/u)

14 Side 14 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke Du får vitnemål som dokumentasjon når du har –fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole Du får vitnemål som dokumentasjon når du har –fullført fag og bestått fastsatt opplæring i skole –fullført den fastsatte lærlingtiden i bedrift –bestått fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden (da får du også fagbrev eller svennebrev) Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

15 Side 15 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene (se strukturkart)

16 Side 16 Strukturkart http://www.vilbli.no/4daction/WA_Artikkel/?ASP=21875595&Ran=88229&Niva=V&Return=WA_kurstilbud&Forsid e=Radgiver&TP=04-10-10&Artikkel=011191 Viser de ulike veiene en kan ta og de yrkeskompetansene som finnes for hvert utdanningsprogram. Hvilke skoler som kommer til å tilby hvilke utdanningsprogram oppdateres hvert år i desember på www.vilbli.nowww.vilbli.no

17 Side 17 Påbygging til generell studiekompetanse Rogalandsmodellen (gjelder nå i hele landet): Elever har rett på et «5. år» - påbygg til generell studiekompetanse etter bestått fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse.(23t/u)

18 Side 18 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag; f.eks. norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg –programfag som hører til programområdet du har valgt –programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som hører til programområdet ditt –prosjekt til fordypning Detaljert oversikt over timefordeling, fag og læreplanmål på www.vilbli.nowww.vilbli.no

19 Side 19 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (842 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 84Samfunnsfag 56Geografi 113Fremmedspråk 56Kroppsøving Totalt 842 årstimer

20 Side 20 Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram

21 Side 21 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Prosjekt til fordypning kan du bruke til fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse fellesfag i fremmedspråk programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (336 årstimer) 56Norsk 84Engelsk 84Matematikk 56Naturfag 56Kroppsøving Felles programfag (477 årstimer) Prosjekt til fordypning (168 årstimer) Totalt 981 årstimer Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (252 årstimer) 56Norsk 56Engelsk 84Samfunnsfag 56Kroppsøving Felles programfag (477 årstimer) Prosjekt til fordypning (253 årstimer) Totalt 982 årstimer Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (702 årstimer) 281Norsk 140Matematikk 84Naturfag 140Historie 56Kroppsøving Programfag (140 årstimer) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 841 årstimer

22 Side 22 Spesielle forhold Søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling Hele eller en større del av opplæringen i bedrift Grunnkompetanse Minoritetsspråklige

23 Side 23 Gratis læremidler og utstyr Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får: Gratis trykte og digitale læremidler, og digitalt utstyr. Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder elever med ungdomsrett). Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 946 til 3500 kroner skoleåret 2015–2015). Les mer på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no

24 Side 24 Bærbar PC Legger skolen opp opplæringen slik at du må bruke pc både på skolen og hjemme, skal skolen holde deg med bærbar pc. Skolen kan kreve en årlig egenandel for pc-en. Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd.

25 Informasjon til elever og foresatte om PC Brev til elev med foresatte i mai Om ordningen Om modellene Priser Vilkår Programvare Facebook-side (ungrogaland) Elevportalen (elev.rogfk.no) Fylkets nettsider Skolenes nettsider Leverandørenes nettsider

26 Veien frem mot 1. mars 2016: Dette har vi gjort så langt: 8. og 9, trinn: Faget utdanningsvalg; bl.a.1t/uke på 9. trinn, en dag hospitering i vgs og en ukes arbeidsuke. 10. trinn: Mulighet for deltagelse på bransjedag (byggcamp mm) og besøk på skolen (helsefagarbeider) Hospitering på vgs. en dag uke 44/45. Utdanningsmesse i Stavanger Forum 25. november. Uke 49: Arbeidsuke. Informasjon i klassene om videregående skole. Utsendelse av ”MinID”-brev. Side 26

27 Hva skjer fremover: Utdanningsmessen taUtdanning i Stavanger Forum: Tirsdag 26.01 - hele trinnet reiser - 8.45 – 11.00. Åpent hus på de ulike vgs. – for elever/foresatte – ettermiddag/kveld. Liste på hjemmesiden/ranselpost. Side 27

28 Alle elever har en obligatorisk samtale med rådgiver; ved behov flere. Foresatte kan også gjøre avtale om samtale med rådgiver hvis det er ønskelig. Elever får informasjon og hjelp på skolen til å bruke www.vigo.no til søking.www.vigo.no Elever legger inn forhåndssvar før skoleslutt i juni (frist 1.7). Side 28

29 Side 29 Hvordan søker du? Du søker og svarer på vigo.no, logg inn med MinIDvigo.no Søknadsfrist: –1. mars (ordinær frist) –1. februar for søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.  Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.novigo.no I sommer får du påminnelse via SMS når du skal svare på tilbud om plass/vente- listeplass på vigo.novigo.no

30 Side 30 Hvordan bruker du MinID? Du bruker MinID for å logge inn på vigo.novigo.no Du får brev med PIN-koder til MinID til din folkeregistrerte adresse. Første gang du bruker MinID trenger du: –fødselsnummer (11 siffer) –PIN-koder fra kodebrev Du legger inn selvvalgt passord, mobilnummer* og e-postadresse Neste gang du bruker MinID trenger du: –fødselsnummer –selvvalgt passord –kode som kommer på SMS* Tips! Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen!vigo.no Hjelp til MinID? Kontakt brukerstøtte 800 30 300 minid@difi.no Les mer på vilbli.novilbli.no * Har du ikke mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på vigo.no med MinID vigo.no

31 Søking, svar og informasjon kun elektronisk på www.vigo.no.www.vigo.no Problemer med MinID/manglende brev – ta kontakt her: http://eid.difi.no/nb/minid http://eid.difi.no/nb/minid Fristen for å søke på ordinært opptak er i år 1. mars kl. 23.59. En kan endre søknaden så mange ganger en vil før denne fristen. Private skoler tar inn elever før skoleårets slutt. Søker på www.vigo.no men må ha ønsket som 1. ønske. Må selv sende inn julekarakterer (m/mat og helse og valgfag) innen 1. mars. www.vigo.no Side 31

32 Det er mulig å legge ved et vedleggsskjema = digitalt skjema med søknaden, som gir informasjon om forhold elev og foresatte ønsker å gi til den nye skolen. Vedlegg lastes direkte opp digitalt i dette skjemaet (nytt 2016) – mens en er inne i vigo. Skal det sendes vedlegg per post, må kvitteringskoden på 6 bokstaver påføres alle vedlegg som sendes per post. Svar på førsteinntaket kommer i første uka av juli 2016. Andreinntaket i starten av august. Ta kontakt med inntakskontoret hvis dere lurer på noe i ferien. Side 32

33 Side 33 Nyttige tips og råd Husk søknadsfristen Sett alltid opp tre forskjellige utdanningsprogram-alternativer Hvis en angrer på valgene etter 1.3.16 –Ta kontakt med inntakskontoret direkte Overhold svarfristene. Hvis du er på ferie - svar på forhånd. Du kan miste plassen hvis du –ikke svarer til riktig tid –ikke møter første skoledag

34 Husk klagefristen: 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen. Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen – ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om. Side 34

35 Viktige nettsteder: Søking videregående skole: www.vigo.no Informasjon om videregående opplæring (oppdateres hele tiden) www.vilbli.no (velg Rogaland fylke)www.vilbli.no Informasjon om Åpent hus: www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no Informasjon om Rogaland fylke sine skoler (oppdatert desember 2014) www.31skoler.no (bl.a. inntakspoenggrenser og fagtilbud)www.31skoler.no Fylkeskommunen sine utdanningssider:  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning Side 35

36 Om ulike yrker og utdanningsveier: www.utdanning.no Skolens hjemmeside – Rådgiver: http://minskole.no/Lurahammaren/seksjon/15286 Side 36

37 Side 37 Til slutt… Engasjer deg – gi impulser og snakk om de mulighetene som finnes Besøk videregående skoler – Åpent hus Snakk om og med forskjellige yrkesutøvere Se gjerne «Gull, ære og hardt arbeid» på www.nrk.no. www.nrk.no Ta gjerne kontakt: siri.m.haaland@sandnes.kommune.no Mobilskole: Lham raadgiver Lykke til med valget!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte Lurahammaren ungdomsskole Onsdag 13. januar 2016. Tema: Videregående skole - struktur og søknadsprosess Side 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google