Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5 campuser i 1 Kalvskinnet Høgskolebakken Øya Gløshaugen Hesthagen Med Samfundet i hjertet… … og mer studentvelferd og bedre bykvaliteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5 campuser i 1 Kalvskinnet Høgskolebakken Øya Gløshaugen Hesthagen Med Samfundet i hjertet… … og mer studentvelferd og bedre bykvaliteter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 5 campuser i 1 Kalvskinnet Høgskolebakken Øya Gløshaugen Hesthagen Med Samfundet i hjertet… … og mer studentvelferd og bedre bykvaliteter

3 Samarbeid for felles mål, «Synlighet»

4 Campusutvikling Mye skjer Må tenke helhet Fremdeles mulig å tenke høyt Kanskje bare mulig å realisere hvis vi gjør det i fellesskap? Merverdi for alle!

5 Kalvskinnet campus Teknologi og lærerutdanning Rekruttering og formidling Samarbeid med næringsliv

6 Kulturliv, byliv og urbane ressurser

7 Hva skjer på Kalvskinnet 2500 nye studenter til Kalvskinnet, 230 nye HiST ansatte –NÅR??????? 200.000(?) nye besøkende til Vitensenteret –NÅR?? Trondheim Kino blir flyttet 220.000(?), derav høy grad av studenter Leuthenhaven blir «realisert» som nytt kvartal Ny busstasjon i Prinsenkrysset

8 Prosjekter / eiendommer Kalvskinnet, felles «miljøstasjon»? STFK HiST / Statsbygg HiST / ECDE NTNU / Vitensenteret Trondheim kommune Trøndelag teater TK / SiT? HiST / SB

9

10

11 Ny planløsning Korridorer og trappeløp Broforbindelse Teknologibygget Gunnar Krogh 30. aug. 2012

12 Brutto/netto faktor! Korridorer og trappeløp Plan 2, Gunnerus gt. 1, Nord Gunnar Krogh 30. aug. 2012

13 Mål for prosjektet (overordnet) Statsbygg som eier og HiST som leietaker har samme mål med prosjektet: –Gode arbeids- og studieplasser tilpasset dagens behov –Fleksible løsninger som enkelt kan tilpasses morgendagens krav og behov –Tenke mulighet for bruksendring/tilpassing av arealer uten for store investeringer (modulvegger, himlinger, teknikk, føringsveier etc.) –Tenke miljø og gjenbruk ift byggets livssyklus –Universell utforming / bygg for alle –Vektlegge trivsel, rasjonelt renhold / vedlikehold, energibruk, sikkerhet og et godt innemiljø Gunnar Krogh 30. aug. 2012

14

15

16

17

18

19

20

21 Hva jobber campus med: Kjelleren på Kalvskinnet skal flytte til Sukkerhuset Åpner undervisningsrom som ikke er dedikert eksamen til lesesalsplasser Befaringer med Studentparlamentet og SU ere til nye campus –Utfordrer til egne refleksjoner ift undervisningsfasiliteter –Ny romstruktur Involverer SU/ SP i Byggarm-møter Effektiviserer undervisningsromskapasiteten (U-tidsprosjektet) Nye læringsformer inngår i eksisterende/ nye campus (AITeL/ AFTmaskin,almenn) Større åpenhet og økt fokus på UU Bønnerom/ ammerom inngår i nye planer Kantine/ bokhandel ift tjenestetilbud

22 Utfordringer på kort sikt ASP: –1stk senter flyttet fra Dragvoll –Samhandling med forkurs AFT –Arealknapphet ift samarbeid med SiT AFT( ca 50stk ansatte og 300 stud.flyttet) –Økt forkursopptak med nytt lærested på Øya –Kantine/bokhandel på Kalvskinnet/ Øya –IKT og SKB ds –EDT ift sikker jobbanalyse AHS –Fortetting av stipendiater samt flytting av bibliotek pga master og reduksjon av 1000m2 –Arbeider for Aker Solutions i sommer –Tungaslettaprosjektet går videre, AMU/LMU i høst

23 Utfordringer forts. ALT –Fortetting av kontorer i sommer –Skrivesenteret er blitt større –Kantine/bokhandel vurderes ift alternativ bruk pga romkapasitet –Rotvoll solgt, ny eier Nidaros Bolig as (AHA eiendom as) –Fellesprosjektet på Kalvskinnet starter til høsten TØH –Tung involvering av STØH i funksjonsprogram –Prosjektet har støtte fra KD, avventer FAD –AMU/LMU i oktober –Byggestart 15.juli


Laste ned ppt "5 campuser i 1 Kalvskinnet Høgskolebakken Øya Gløshaugen Hesthagen Med Samfundet i hjertet… … og mer studentvelferd og bedre bykvaliteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google