Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordinært inntak Inntakssamling – Rosfjord 25-26. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordinært inntak Inntakssamling – Rosfjord 25-26. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ordinært inntak Inntakssamling – Rosfjord 25-26. november 2015

3 Mars - juni Kontroll av søknader Justering tilbudsstruktur Individuell saksbehandling Kjøp/salg av elevplasser Innhenting av karakterer Klagebehandling Statistikk/rapportering Juli – August Hovedinntak svarfrist og purrebrev Veiledning Klagebehandling inntaket Oktober-mars 1. Oktober tilmeldingsfrist Ferdigstille tilbudsstruktur Informasjon/Opplæring kvalitetssikring VIGO, Vilbli, planer og rutiner Statistikk/Rapportering September-november Ajourhold Statistikkgrunnlag til SSB og Udir Sluttdatoer før 1.oktober registreres SØKER overføres til ELEV Avgangselever grunnskolen legges inn Preutfylling Klargjøring Vilbli og klasseordning Ajourhold og rapportering Innsøking Forberedelser til inntak Inntak

4 Ajourhold og rapportering Innsøking Forberedelser til inntak Inntak

5 Ajourhold og rapportering Innsøking Forberedelser til inntak Inntak

6 Ajourhold og rapportering Innsøking Forberedelser til inntak Inntak

7 Opplæringsloven Sentral inntaksforskrift Lokal inntaksforskrift Inntaksreglement for Vest-Agder

8 Målsetting for inntaket 2016 Samtlige ungdommer med opplæringsrett får tilbud om skoleplass ved 2. inntak. Legge til rette for at minst 92% av søkerne får tilbud om 1. ønske Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass eller fagopplæring i skole Etablere og kvalitetssikre gode rutiner for søkere og rådgivere God service til søkere Bedre informasjonsflyt mellom søker, skolene og Utdanningsavdelingen

9 Innsøking nytt skoleår Tidsplan for inntaket sendes til skolene i januar Folder med kurstilbud på skolene i Agder ferdig i desember Alle aktuelle skjema skal være oppdatert og tilgjengelig på www.vaf.no innen 15. desember Søkerne får brev med PIN-koder til MinID sendt til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet (gjelder de som ikke har brukt MinID tidligere) www.vigo.no åpner for alle ca 8. januar Søknadsfrist tirsdag 1. mars kl 23.59

10 Det vil sendes purring på e-post og sms til ikke søkere i februar E-post til søkere med ufullstendig søknad sendes innen 10. Mars. Registrere karakterer i juni. Rådgivere kan kontrollere egne avgangselevers informasjon på Vigo skole. Elever kan innen 1. juli legge inn forhåndsvar og endre telefonnummer på Vigo web.

11 Nytt inntak 2016 15. Januar  Søknadsfrist utvidet rett / ekstra opplæringsår 1. Februar  Søknadsfrist for fortrinn, individuell behandling, minoritetsspråklige og lærekandidater 1. mars  Fortrinsinntaket gjennomført 1. mars  Søknadsfrist for ordinære søkere, og ordinære søkere med tilleggsopplysninger

12 Endring av søknader Det gis normalt ikke anledning til å endre ønsker om skoleplass/læreplass. Dersom endring skal innvilges skal det foreligge tungtveiende grunner til endring Søknaden skal vurderes og sendes via rådgiver ved den skolen søker går på. Sendes på e-post til inntak@vaf.noinntak@vaf.no Må ha det skriftlig, men kan selvsagt følges opp med en telefon til utdanningsavdelingen Dette må gjøres før 1. juni.

13 Søknader mottatt etter fristen Etter 1. mars stenger websiden. Søknader etter fristen må sendes skriftlig (brev eller e-post) til Utdanningsavdelingen. For sene søknader prioriteres etter søkere innen fristen Søknad fra elever som flytter til Vest-Agder etter 1.mars godkjennes dersom eleven flytter med foresatte.  må dokumenteres innen 1. juli (flyttemelding, foreldres arbeidskontrakt, leiekontrakt, skriftlig bekreftelse e.l.) Søknader fra OT må sendes innen 20.april for å komme med i dimensjonering av klassestrukturen Andre søkere blir behandlet ved skolestart og konkurrere om ledige plasser.

14 Dirigering av søkere Som hovedregel skal en søke skoler i egen inntaksregion dersom programområdet finnes til Vg1. Søknader til Vg2 og Vg3 dirigeres ikke Vigo stopper ikke søkere som prøver å søke ut av egen region. Rådgivere må derfor hjelpe til å kontrollere søknadene. Ved søknad utenfor egen region, skriv begrunnelse under «Andre viktige opplysninger» Utdanningsavdelingen vil kontrollere samtlige søknader og de som har søkt feil blir dirigere til egen region.

15 Skoleplass i annet fylke Det tas kun hensyn til de som har tilbudet som 1. ønske. Utdanningsprogrammet/ programområdet skal ikke tilbys i Vest-Agder Alle søker «Skole i annet fylke» i Vigosøknad til Vest-Agder. ”Andre viktige opplysninger” skrive navn på fylke og skole de ønsker å gå ved. Utdanningsavdelingen sender gjesteelevsgaranti til andre fylker Det kjøpes normalt ikke plasser – med noen unntak Kan komme endringer fra 2017/ 2018

16 Lands- og landsdekkende linjer Alle søker på Vigo via Vest-Agder. Samtlige lands- og landsdekkende linjer ligger inne på websiden Utdanningsavdelingen vil videreformidle søknaden til skolefylkene Svarfrister fra skolefylket og dato for inntaket kan fravike noe fra Vest-Agder

17 Private skole Søker på Vigo for de fleste skoler Utdanningsavdelingen sender søkerlister til skolene Tilbud og inntaksstatus registreres Har søker fått tilbud på første ønske har han ikke rett på annen skoleplass Har søker takket ja til plass på privatskole, har hun ikke rett på annen skoleplass Utdanningsavdelingen håndterer kun innsøking De private skolene har egne inntaksreglement

18 Utvekslingselever Søknadsfrist for elever i utlandet er 1. mars Søkere må selv forsikre seg om at studiet i utlandet kan godkjennes i Norge. Skolen bistår med veiledning. Vg1 karakterene blir konkurransepoeng for inntak til Vg3. Alle som har vært i utlandet får tilbud om skoleplass når de kommer hjem, men får ikke garanti for inntak på samme skole som på Vg1 For andre som har utenlandsk utdanning må det sendes dokumentasjon innen 1.juni i tillegg til ordinær søknad i Vigo. Dokumentasjon skal være oversatt til engelsk eller norsk. Skolene leverer lister over elever på utveksling på Vg2

19 Hovedinntak ?. juli Søkere kan gå inn på VIGO web og se resultat av inntak, samt svare dersom de ikke har forhåndssvart OBS! Må registrere forhåndssvar både for både inntak og venteliste Dette må alle sjekke etter hovedinntak Søkere som har oppgitt mobilnummer får SMS. Etter 10 dager sendes purrekort til søkere som ikke har svart. Søkere som ikke svarer etter tilsendt purrekort mistet skoleplassen Resultat av inntak finnes på Vigo skole Skolene henter ut lister over elever med tilleggsinformasjon på Vigo skole

20 Suppleringsinntak 5. august Resultat av inntak finnes på Vigo skole Skolene overtar inntaket før skolestart 18. august. Skolene får tilsendt oppdaterte lister over elever med tilleggsinformasjon OBS: Tilleggsinformasjon om inntatte elever skal finnes i elevmappe i p360

21 DatoHendelse 15. JanuarSøknadsfrist utsatt rett/ ekstra opplæringsår 1.FebruarFrist for søkere til fortrinn, individuell vurdering, minoritetsspråklige elever og lærekandidater 10. FebruarInnsendingsfrist tilleggsopplysningsskjema og dokumentasjon for 1. februar-søkere (-fortrinn) 1.MarsOrdinær søknadsfrist 10. MarsInnsendingsfrist tilleggsopplysningsskjema og dokumentasjon for 1. mars-søkere 1. marsFortrinsinntak gjennomføres 20. April«Siste» frist for innmelding av OT-elever 15. maiTilbakemelding, elever med stryk som kan videre til neste nivå 27. JuniFrist for å dokumentere flytting Innen 10.JuliHovedinntak Ca. 6.AugustSuppleringsinntak Ca. 10. augustSkolene overtar inntaket 18. AugustSkolestart

22

23 I henhold til loven må vi informere om bruk av informasjonskapsler (cookies)

24

25

26

27 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

28

29 Alle søkere må hvert år hake av for aksept

30 I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til andre skoleår. Lenken under «inntakskontoret» viser kontaktinformasjon til fylket hvor utdanningen er tatt.

31 Velg hvilket fylke en ønsker å søke til.

32 Oppgi her hvilken type søker en er – begge typer kan velges.

33 Søkeren har valgt ordinær søknad til skole.

34 Søker om fortrinnsrett til skole – søknadskatogori må velges.

35 Søker om individuell/minoritetsspråklig behandling til skole – søknadskategori må velges Valg av søknadskategori vil påvirke søknadsfristen

36 Søker om opplæring i bedrift – lærling.

37 Søker om opplæring i bedrift – lærekandidat.

38 Søkeren her har bare valgt opplæring i skole.

39 Valg av utdanningsprogram / programområde.

40 Prioritering av skoler som har tilbudet – flere skoler kan velges.

41 Oversikt over registrerte ønsker – prioritering kan også gjøres her.

42 Innholdet her vil variere fra fylke til fylke.

43

44 Gjelder for minoritetsspråklige søkere. Hvis morsmål settes til norsk eller samisk låses feltene.

45 Denne siden vises hvis / når fylket har åpnet for forhåndssvar.

46 Husk å logge ut – symbolet øverst til høyre.

47 http://www.vigoportalen.no/vigop/start.action

48

49

50

51 www.vaf.no www.vilbli.no www.vigoportalen.no utdanning@vaf.no

52

53

54


Laste ned ppt "Ordinært inntak Inntakssamling – Rosfjord 25-26. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google