Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV Ebba Wergeland 1. HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV - DER VI KAN STÅ TIL PENSJONSALDEREN UTEN AT DET GÅR UTOVER HELSA Ebba Wergeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV Ebba Wergeland 1. HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV - DER VI KAN STÅ TIL PENSJONSALDEREN UTEN AT DET GÅR UTOVER HELSA Ebba Wergeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV Ebba Wergeland 1

2 HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV - DER VI KAN STÅ TIL PENSJONSALDEREN UTEN AT DET GÅR UTOVER HELSA Ebba Wergeland 2

3 Andel med uførepensjon, etter alder Et arbeidsliv der vi kan stå til pensjonsalder uten at det går utover helsa…. 3

4 Uføretrygding pga muskelskjelettplager etter alder og yrke, menn (1981-90) (RTV 7/96) 4

5 Arbeidslivet er ikke like helsefremmende for alle 5

6 AMLs formål (§ 1): «å sikre trygge ansettelsesforhold» Et trygt tilsetningsforhold er en garanti for at arbeidstakerne kan ta opp arbeidsmiljøspørsmål uten konsekvenser for deres stilling. (Odd Friberg, tidl. juridisk direktør i Arbeidstilsynet, 1998.) 6

7 Effekten på helse av utrygg jobb og arbeidsløshet (Wilkinson & Marmot.WHO, Europe 2003.) Langvarig sykdom Dårlig psykisk helse Trygg jobb Utrygg jobb Arbeidsløs 7

8 - NHO mener vi trenger en moderne lov som er tilpasset dagens arbeidsliv... utvidet adgang til midlertidig ansettelse. 8

9 9 Andel midlertidig ansatte, etter yrke (NOAs Faktabok 2011)

10 Bemanningsbransjen Kvartalsvis utvikling – solgte timer 10

11 Dårlig lønn Utrygg tilsetting Dårlig lovvern og trygderetter Vanskelig å oppnå rettighetene sine (ILO 2011) Lausarbeid 11

12 12 Precarious work - lausarbeid/utrygge jobber

13 13

14 14

15 Sammenheng mellom ulykkesrisiko og tid siden skiftstart (Folkard 2005 i SRR nr.299/2001 KI) 15 Skiftlengde siden start

16 16 Andel med nattarbeid, etter yrke (NOAs Faktabok 2011)

17 Dødsulykker på veg 2005- 2010 I halvparten av ulykkene med fører som ikke var yrkessjåfør, men kjørte i arbeid (som helsepersonell, håndverkere osv.) hadde føreren dårlig tid, var under stress eller var trøtt (TØI 2012 Phillips og Meyer)

18 Hvordan begrense overarbeid (natt, søndag, overtid) ? (1885) Ingen lønnstillegg over 25% Arbeidsgiveravgift til arbeidernes sykekasse for hver time, høyere avgift jo lengre arbeidet varer Kontrollkommisjoner valgt av arbeiderne, til å overvåke arbeidstidsbestemmelsene Ærbødigst, Oluf Chr. Johansen og Ole Kjelsen Oluf Chr. Johansen, Trondheim, fabrikkarbeider og Ole Kjelsen, tollrorskar, medlemmer av Arbeiderkommisjonen av 1885, som forberedte arbeidervernlovene 18

19 NHO mener vi trenger en moderne lov som er tilpasset dagens arbeidsliv... Utvidede grenser for gjennomsnitts- beregning Mer avtaler mellom den enkelte og bedriften Natt bare fra 0000 til 0600 19

20 Helsefremmende arbeidsliv Fast jobb – «ei lønn å leve av» Kortere arbeidsdag, mindre natt – «vi vil leve hver dag» Økonomisk sikkerhet ved inntektstap – Så vi kan si nei til helsefarlig arbeid Fagorganisering – Kollektive avtaler, ikke enkeltvis 20

21 WHO om helsefremmende arbeid Hvis helsa skal bedres ved at man hjelper individene å endre livsstil, må innsatsen ikke bare rettes mot individet, men mot levekårene og de sosiale forholdene (WHO Health promotion glossary 1998)

22 Hvorfor er så mange yrkessjåfører overvektige? Økt risiko for å få diabetes og søvnproblemer, som igjen fører til risiko for trafikkulykker. Gjør de ikke «sunne valg»? 22

23 Kjøre- og hviletids bestemmelsene gjør at man i løpet av tre døgn kan snu døgnet på hodet to ganger. Dette er et stort problem som må tas med når vi skal snakke om helse og kosthold. (Geir Kvam, Transportarbeiderforbundet) 23

24 Kjøring Pause Døgnhvile (redusert Dag 2 og Dag 4) Start Dag 1 kl 0700 Slutt Dag 4 kl 1430 Kjøre- og hviletidsbestemmelsne "styrer" døgnet 24

25 Trimrom og gåstaver? 25 Renholdere som klarer jobben i mange år uten å få muskelsmerter, skiller seg ut med større muskelstyrke og større innflytelse på jobben

26 (Klassekampen 19.mai 2007) Nyansettelser erstattet timene Varighet: to år 6-timersdag for 90 reinholdere 26

27 27 Sidsel Bauck (1929-2005) Leder av Handel og Kontor - Når det gjelder sekstimersdagen, er jeg rabiat. FOTO: Terje Akerhaug / Arbeiderbevegel sens arkiv og bibliotek

28 Helsefremmende arbeidsliv Fast jobb – «ei lønn å leve av» Kortere arbeidsdag, mindre natt – «vi vil leve hver dag» Økonomisk sikkerhet ved inntektstap – Så vi kan si nei til helsefarlig arbeid Fagorganisering – Kollektive avtaler, ikke enkeltvis 28


Laste ned ppt "HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV Ebba Wergeland 1. HELSEFREMMENDE ARBEIDSLIV - DER VI KAN STÅ TIL PENSJONSALDEREN UTEN AT DET GÅR UTOVER HELSA Ebba Wergeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google