Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer – hvorfor? Karin Borgen Prosjektleder, Prosedyreprosjektet, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer – hvorfor? Karin Borgen Prosjektleder, Prosedyreprosjektet, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer – hvorfor? Karin Borgen Prosjektleder, Prosedyreprosjektet, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret Spesialrådgiver, Stab medisin, helsefag og utvikling, Oslo universitetssykehus

2 Et nettsted der helseforetak, kommuner eller andre helseinstitusjoner kan samarbeide og dele faglige prosedyrer, retningslinjer og pasientinformasjon www.fagprosedyrer.no

3 Ny kunnskap stanger på veien frem til klinikere og pasienter

4 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer - nøkkel til delekultur av ferskvarer/ny kunnskap i helsetjenesten?

5 Samme helsebudsjett og behov for de samme prosedyrene i alle helseforetak

6 1 Ønske om en ny fagprosedyre i eget HF. Felles metodikk Kvalitets- vurdering i Kunnskapsent. Publisering på www.fagprosedyrer Andre HF kan tilpasse og adoptere HF fagdirektør godkjenner Produksjon og deling av fagprosedyrer HF fagdirektør godkjenner Tilpasset presentasjonsform

7 Mobilt, elektronisk og lett tilgjengelig NAKOS (Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin) var rask med å melde seg som samarbeidspartner. Behov for lett tilgjengelige fagprosedyrer var en nødvendighet.

8 Historikk 2002 - 2009: Oslo universitetssykehus, Ullevål hadde arbeidet med metodikk for minstekrav for fagprosedyrer og koordinering av fagprosedyrer internt 2009 – 2013:  3-4 helseforetak ville dele faglige prosedyrer og danner et nettverk  Et regionalt helseforetak og flere enkeltforetak kom raskt til  Koordineringen startet og de samarbeidende kunne enes om en metodikk som i dag brukes for å definere minstekrav for fagprosedyrer  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bisto i metodestøtte, tilrettelegging av nettside (www.fagprosedyrer.no) og koordinering.www.fagprosedyrer.no

9 Hvor? På Helsebiblioteket med egen adresse: www.fagprosedyrer.no

10 Hvem?  Helse Vest (alle HF)  Alle helseforetak i Helse-Midt bortsett fra Helse Nord-Trøndelag, Rusbehandling Midt-Norge. (Midt- Norge Ambulanse deltar via Nakos)  Alle helseforetak i Helse Nord bortsett fra Helse Finnmark og Helgelandssykehuset  Alle helseforetak i Helse Sør-Øst bortsett fra Østfold og Sunnås  Sykehusapotekene i alle regioner  NAKOS, Bergen kommune deltar  Helsedirektoratet

11 Hva ? Status 23.5.2013  23 helseforetak i Norge deltar. Dette inkluderer sykehusapotekene. 1 kommune og NAKOS deltar.  Alles møtes 2 ganger i året for utvikle arbeidet videre.  Bibliotekarer rundt i Norge er skolert for å gjøre søkene. Samme dokumentasjon av søk  Vi har laget 59 faglige prosedyrer eller retningslinjer. 14 med pasientinformasjon.  54 faglige prosedyrer og retningslinjer er under utarbeidelse

12 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer  Møtes 2-3 ganger pr år. Sist møte i går  Undergrupper: Publiseringsgruppe, bibliotekargruppe, metodegruppe. Vedtatt å opprette implementeringsgruppe.  Sakslisten blir laget på bakgrunn av helseforetakenes saker og ønsker om videreutvikling av prosedyrearbeidet til klinikere og pasienter beste  Mange helseforetak rydder i faglige prosedyrer og retningslinjer fortsatt  Pasientsikkerhetskampanjen og meldeordningen er samarbeidspartnere

13 Helseforetakets ledelse melder seg formelt til samarbeid i nettverket Skriftelig innmelding, signert sykehusledelsen Forpliktelse at alle helseforetak lager 2 fagprosedyrer pr. år (inkludert pasientinformasjon) Fasiliteringsroller i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (1 stilling fordelt på 2 roller: 1.Koordinering 2.Publisering 3.Fra 1.6.13: 1 stilling for bibliotekar

14 Klinikere trenger gode svar på faglige spørsmål

15 Klinikere vil være oppdatert

16 Arbeidstøy ID-kort Parkeringsplass Matpause Gode fagprosedyrer ? Autorisasjon Opplæring Lønn Godt arbeidsmiljø Faglig utvikling God leder HMS Sosiale begivenheter God pasientinformasjon? Forskning Spesialisering

17 Kunnskap og klinikere  Pasientene trenger oppdatert kunnskap for å kunne ta kvalifiserte valg  Klinikere trenger kontinuerlig oppdatert kunnskap til bruk i samhandling med pasientene  Klinikere får lite penger og tid til oppdatering  Klinikere vil arbeide profesjonelt og flerfaglig  Kunnskapskildene for klinikere er uorganisert og trenger fornying

18 Faglige prosedyrer og retningslinjer var  basert på tilfeldig metodikk  ikke laget med tilhørende pasientinformasjon  ikke satt sammen i en velkomponert helhet til lette oppslag  tilfeldig laget med tilfeldig høring, og godkjennningsordninger

19

20 Undersøkelse sommer 2009 gjennomsnittlig 2382 fagprosedyrer pr helseforetak variasjoner fra 200 til 17007 fagprosedyrer pr helseforetak 11 foretak visste ikke hvor mange fagprosedyrer de hadde 80 % sier at de ikke koordinere fagprosedyrer med andre foretak Flere HF` er koordinerer heller ikke prosedyrene internt, - de har ikke like prosedyrer på ulike avdelingen der det er relevant Fagprosedyrene ligger i 90 % av tilfellene ikke på internett

21 Vi oppdaget 39 retningslinjer om håndtering av SVK/CVK i et helseforetak

22 Klinikere skal ikke måtte behøve å vurdere forskning eller vurdere om en retningslinje er god eller dårlig når de først og fremst skal behandle pasienter.....

23 Redesign av nettsiden ferdigstilles 2014  Mye mer automatikk for både den som lager og den som bruker en fagprosedyre

24 Mange muligheter i delekultur og interaktiv samhandling

25 Vi kan tilby  Samarbeid  Dagskurs  Veiledning  Ta kontakt via www.fagprosedyrer.no God vår og sommer!


Laste ned ppt "Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer – hvorfor? Karin Borgen Prosjektleder, Prosedyreprosjektet, Seksjon for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapssenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google