Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringerike kommune 20.09.20161 ALS-seminar 23.-25. oktober Park Inn Hotell, Gardermoen Ergoterapi, tilrettelegging og velferdsteknologi Kari Hidem Sætre,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringerike kommune 20.09.20161 ALS-seminar 23.-25. oktober Park Inn Hotell, Gardermoen Ergoterapi, tilrettelegging og velferdsteknologi Kari Hidem Sætre,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringerike kommune 20.09.20161 ALS-seminar 23.-25. oktober Park Inn Hotell, Gardermoen Ergoterapi, tilrettelegging og velferdsteknologi Kari Hidem Sætre, ergoterapeut Ringerike Kommune

2 Ringerike kommune Kort presentasjon Erfaring fra psykiatri, barn, eldres helse, hjemmeboende mellom 18 og 100 år, overvektsproblematikk og livsstilsendring Har erfaring med personer med ALS- sykdom gjennom de siste 17-18 årene, hjemmeboende og på institusjon 20.09.20162

3 Ringerike kommune Presentasjon forts… Se hele mennesket «Hvem er du?» «Hva er viktig for deg?» Være et medmenneske 20.09.20163

4 Ringerike kommune Henvisende instans Nevrologisk avdeling, Drammen Tjenestetildelingskontoret i kommunen Personer med ALS er førsteprioritet 20.09.20164

5 Ringerike kommune Hjemmebesøk Ergoterapeuten kommer ofte tidlig inn. ALS-diagnosen snur opp/ned på livet for den som er rammet, ofte møter vi en person som befinner seg i situasjon av sjokk, fornekting, stor sorg eller vantro. Familien og nære pårørende/venner er ofte i villrede, i sjokk og sorg. Viktig med GOD TID! 20.09.20165

6 Ringerike kommune Ansvarsgruppe Den som har fått ALS kan selv bestemme hvem som skal være med i ansvarsgruppa Frivillig Oftest består ansvarsgruppa foruten pasienten selv av en pårørende, lege, sykepleier (palliativ), logoped, fysioterapeut og ergoterapeut. Noen ganger er også en venn eller kommunal fritidskontakt med i gruppa. 20.09.20166

7 Ringerike kommune Ansvarsgruppe forts. Hvis det ikke er en formell ansvarsgruppe, har ambulerende hjemmetjeneste teammøter og ansvarlig sykepleier følger opp. Det tilstrebes at det er færrest mulig hjelpere fra hjemmetjenesten. Fysioterapeut og ergoterapeut samarbeider tett med teamet. Vurdere søknad på BPA, søknad til Tildelingskontoret 20.09.20167

8 Ringerike kommune Kommunikasjon For å gi god veiledning er god kommunikasjon viktig Bli kjent og bygge tillit Hva har pasienten og pårørende fått av informasjon om sykdommen og forløpet? Hva er viktig nå og framover i tid? Å ta utgangspunkt i personens egne ønsker og behov. Alle er forskjellige, også utviklingen av ALS 20.09.20168

9 Ringerike kommune «Djevelens advokat» Introduksjonen av tiltak, nye hjelpemidler og velferdsteknologi, ergoterapeuten må ligge i forkant Tøft for den som er ALS-rammet å bli konfrontert med funksjonssvikt som vil komme i framtida - «Det tøffeste var å dra til Hjelpemiddel- sentralen for utprøving av elektrisk rullestol, mens jeg ennå kunne gå» 20.09.20169

10 Ringerike kommune Tilrettelegging/Boligendring Kartlegging av uteareal/inngangsparti Kartlegging av bolig, rom for rom Kartlegge funksjon P-ADL, I-ADL og forflytning, behov og ønsker Andre tilnærmingsmåter Informasjon 20.09.201610

11 Ringerike kommune Uteareal og inngangsparti Biloppstillingsplass, er det også søkt trygdefinansiert bil? Ønskelig å komme ut på veranda, terrasse eller i hagen? Ingangspartiet, er det trapp? Kan eksisterende inngang benyttes? Aktuelt med rampe, trappeheis, sjaktheis eller omgjøring av inngangspartiet med tilskudd fra NAV 20.09.201611

12 Ringerike kommune Kartlegging/tilrettelegging av bolig Innvendig trapp, finne løsninger hvis boligen går over to plan Trapp og dører i fellesrom i borettslag/sameie Inngangsdør, behov for automatisk døråpner og/eller porttelefon Tilrettelegging på bad Tilrettelegging av kjøkken Tilrettelegging av stue 12

13 Ringerike kommune Tilrettelegging forts… Tilrettelegging av soverom Omgivelseskontroll Kommunikasjon Tilgjengelighet/Forflytning Trykksårforebygging Egen ordning for småhjelpemidler som ikke er prisforhandlet 20.09.201613

14 Ringerike kommune Andre tilnærmingsmåter Energiøkonomisering Planlegge Kompenserende teknikker 20.09.201614

15 Ringerike kommune Hjelpemiddelformidlingen Kartlegge behov Finne riktig hjelpemiddel (prisforhandlet) Søknad til NAV/scanning videre til Hjelpemiddelsentralen i fylket Vedtak Rådgiver Hjelpemidlet sendes ut til lokalt lager og kjøres ut av hjelpemiddeltekniker 20.09.201615

16 Ringerike kommune Hjelpemiddelformidling forts. Hjelpemidlet sendes ut til lokalt lager og kjøres ut av hjelpemiddeltekniker Hjelpemidlene tilpasses og følges opp Forenklet saksgang for «Bestillingsordningen» : Det bestilles på eget skjema, hjelpemidlene sendes rett ut til lokalt lager. Tilpassing og oppfølging som over. 20.09.201616

17 Ringerike kommune Noen nyttige adresser Hjelpemiddeldatabasen.no Claes Olsson Enklere Liv Banda De ulike leverandører av hjelpemidler har egne hjemmesider TAKK FOR MEG! 20.09.201617


Laste ned ppt "Ringerike kommune 20.09.20161 ALS-seminar 23.-25. oktober Park Inn Hotell, Gardermoen Ergoterapi, tilrettelegging og velferdsteknologi Kari Hidem Sætre,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google