Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Læringskrav Læringskrav for JUR5810 - master-emnet på 15 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister) Det kreves god forståelse av følgende emner: Opphavsretten til åndsverk med nærstående rettsområder. Reglene om opphavsmannens beføyelser og om avgrensning og overgang av opphavsrett. De opphavsrettslige naborettigheter, eksempelvis vernet for utøvende kunst. Vernet for tekniske beskyttelsessystemer

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Læringskrav, forts. Det kreves kjennskap til følgende emner: Opphavsrettens historiske utvikling Hovedlinjene i sanksjonsapparatet ved overtredelse av opphavsrett Hovedlinjene i det internasjonale vernet Hovedlinjene i reglene om lovvalg og jurisdiksjon

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Litteratur Hovedlitteratur Rognstad,Ole-Andreas, i samarbeid med Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2009 Støttelitteratur Lassen, Birger Stuevold: Knophs oversikt over Norges rett, 11. utg. Oslo 1998 (Universitetsforlaget)§§70-75 Schönning, Peter: Ophavsretsloven med kommentarer, 3. udg. København 2003. Schovsbo, Jens, Rosenmeier, Morten: Immaterialret, København 2008, kap.II [Internasjonal litteratur] Ricketson/Ginsburg, ”International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.” Sterling, ”World Copyright Law”

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett HVA VERNES? HVEM HAR VERN?RETTIGHETER VERKET ARBEIDET / PRESTASJONEN ENERETT IDEELL RETT Opphavs-mann Utøvende kunstnere (§ 42) Fotografer (§ 43 a) Fonogramprod. (§ 45) Filmprod. (§ 45) Databaseprod. (§ 43) Kringkastingsforetak (§ 45a) Eksemplar-fremstillingsrett Tilgjengelig- gjøringsrett Respektrett Navneangivelse Annet Spredning Visning Frem- føring

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsretten – rettslig plassering Immaterialrett Opphavsrett og nærstående rettigheter Industrielt rettsvern: Patent, varemerke, design etc. Annen retts-beskyttelse Vern mot illojal konkurranse (markedsføringsloven) Vern av tekniske beskyttelses- Systemer Vern av forretnings- hemmeligheter/know-how Etc.

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett TRIPP TRAPP: Illustrasjon på at samme objekt kan være vernet av forskjellige immaterial- rettigheter

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tripp Trapp – opphavsrett RG 1994 s. 270: – «Retten finner det … klart at Tripp Trapp-stolen er et åndsverk i åndsverkslovens forstand, og går inn under åndsverkslovens regler» – Når den «originale hovedformen blir etterlignet så tydelig som i nærværende tilfelle, må den betegnes som et plagiat» U 2001 s. 747, Hanseat. Oberl. 1. november 2001, etc.

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Eksempel: Tripp Trapp – patent NO 132 782: «Anordning ved stol … karakterisert ved at vangene på innsiden over en del av deres høyde er forsynt med føringer, i hvilke … kan innføres sidekantene av en seteplate og en fotplate»

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tripp Trapp – varemerke NO reg. nr. 214556 Kl. 20: Barnestoler Ljungby tingsrätt 16. desember 1997 (sak nr. T 13/96)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett I tillegg: Designloven Markedsføringsloven


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 1: Emnet for opphavsretten. Forholdet til andre immaterialrettigheter. Rettskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google