Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis.

2 Bakgrunn – UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det tekniske, det taktiske, det mentale og det fysiske området på internasjonalt toppnivå” Et like viktig perspektiv er trivsel i trening og kampsituasjon. Det bidrar til utvikling og at man bli værende i sporten Veien dit er vanskelig og utfordrende, og det kan helt sikkert være mange forskjellige måter å nå det målet på. Inspirasjon fra Istvan Balyi – Long Term Athlete Development (LTAD)

3 Utfordringer Vi må være oppmerksomme på at de mentale og taktiske ferdigheter er viktige ledd i spillerens utviklingsprosess Vi skal arbeide med det like mye i forhold til kamp og trening, som vi arbeider med det i utvikling og resultat Vi skal ha et bevisst forhold til progresjon på disse områdene også på lik linje med det tekniske og motoriske området

4 Utviklingstrinn – LTAD (Istvan Balyi) Trening for å ha det moro – sosialt/miljø Trening for å lære å trene – miljø, rammer og instruksjon(Trener) Trening for å konkurrere – miljø, instruksjon, ansvar Trening for å vinne (resultatfokus) – ansvar, kompetanse, selvstendighet (Trening for å vedlikeholde/fortsette – ansvar og selvstendighet)

5 Mentale faktorer Miljøets karakteristikk – idrettsglede, utviklingsfokus, rammer Konsentrasjon – utfordres og utvikles ved å få utfordringer og løse oppgaver Energi, vilje og glede (motivasjon) – drivkraft bak utvikling og resultat Målsetning – fokus på individuell mestringsutvikling Målsetning – fokus på resultatutvikling Visualisering, indre dialog og spenningsregulering Selvtillit

6 Taktiske faktorer Kjennskap og evne til å analysere eget spill – styrker og svakheter Evne til å analysere andre spilleres styrker og svakheter Bevissthet om eget spill overfor forskjellige spilletyper – positive og negative spillmønstre; avgjørende på alle nivåer Evnen til å ”tørre ” å spille taktisk i avgjørende situasjoner

7 Sammenheng - det mentale og det taktiske Det mentale er hele fundamentet – start alltid med spillerens eget mentale nivå, sinnstilstand og tilstedeværelse Deretter - fokus på egen prestasjon og eget spill; bruk f eks nøkkelord Først nå spillerens eget mentale nivå og spill er ”på plass”, har han eller hun overskudd til å kunne ”lese” motstanderen og finne de riktige taktiske løsningene Det er kombinasjonen av mentale og taktiske ferdigheter som gir resultat F eks VM: Når vi evaluerer etter et mesterskap, er det spesielt 3-6 baller på de rette tidspunkt, som er avgjørende positivt/OK/negativt

8 Ulike målgrupper 1 – Nybegynnere – har vanskeligheter med å holde ballen i spill 2 – Øvede spillere – kan holde ballen stabilt i spill med lav kvalitet 3 – ”Utviklingsspillere” – arbeider med og interesserer seg for teknisk og motorisk utvikling 4 – Ungdomsspillere – blant de beste i klubben i aldersgruppa 5 – Nasjonale elitespillere – Topp 10-15 i Norge ungdom 6 – Landslagsspillere – Topp 4 i Norge ungdom 7 – Internasjonale elitespillere – Topp 32 Europa ungdom

9 Nybegynnere Miljøet vil påvirke dem i meget stor grad og derfor er det viktig med bevissthet rundt sammenhengen mellom miljøets karakteristikk og det man ønsker å oppnå Energi og glede ved spillet er viktige elementer i denne gruppen og derfor skal trenere, ledere og andre legge til rette for dette Konsentrasjon og evne til å lytte og ta imot informasjon er viktig for at treneren kan lede treningen effektivt samt være et fundament for videre utvikling av ferdigheter

10 Øvede spillere Samme elementer som for nybegynnere: glede, energi, konsentrasjon og evne til å lytte og ta imot informasjon I tillegg kommer nå evnen til å huske informasjonen og gode råd Arbeide med evnen til å ”teste” nye ting og få feedback Meget stort fokus på å oppnå mestring og gjenkjenne mestringsfølelsen Lære å selv holde orden på enkle rammer som klokka, pause, drikke, utstyr, osv.

11 Utviklingsspillere Overgang mot at spilleren selv begynner å ta et større ansvar for sin egen utvikling – lære gode vaner Dette skal understøttes fra treneren ved å inkludere spilleren mer, samt la spilleren velge noe av treningsinnholdet Relasjon og kommunikation trener/utøver er sentral Fortsatt stort fokus på energi, glede, konsentration og mestring Spilleren får små utfordringer i egentrening; både teknisk og motorisk Enkle taktiske elementer i eget spill inkluderes i treningen

12 Ungdomsspillere Konkurranser spiller nå en større rolle og treningen skal knyttes mer mot kamp/konkurranse Enkle taktiske oppgaver i kamp og treningskamper, og spilleren kan følge taktiske innspill fra coachen Videoanalyse er et viktig redskap i denne fasen for å gi økt bevissthet og selvinnsikt for spilleren – Videoanalyse kan ha både teknisk, taktisk og mentalt fokus Spilleren skal ta med-ansvar for innhold og planlegging av treningen Oppfordre spilleren til større grad av egentrening; f eks serve, fysisk, osv.

13 Nasjonale elitespillere Spilleren tar taktiske notater etter utvalgte kamper, både for senere bruk og for å trene evnen til å analysere Spilleren tar ansvar for videoanalyse med kobling mot treningsinnhold – Treneren bidrar til dette Spilleren bør beherske mental stabilitet i kampsituasjoner, og arbeider med teknikker for å oppnå dette (spenningsregulering, indre dialog, visualisering) Spilleren kan gjenkjenne overordnede taktiske mønstre og har mottrekk overfor disse på egen hånd – og kan i tillegg følge mer detaljerte taktiske innspill fra coachen

14 Landslagsspillere Spilleren skal forstå viktigheten av kvalitet i forberedelsene og kunne gjennemføre det Spilleren skal arbeide med å finne sitt eget individuelle perspektiv på målsetning for å prestere optimalt - resultat, prestasjon. Spilleren arbeider med forskjellige taktiske løsninger i kamp, både på eget og coachens initiativ.

15 Internasjonale elitespillere (18 + år) Det å kunne utnytte sine ferdigheter optimalt under de mest stressede situasjoner som mesterskap – målsetning og spenningsregulering Mentale og taktiske forberedelser før kamper/turneringer Mental og taktisk evaluering etter kamper/turneringer Arbeide med individuell feedback og utvikling i samarbeid med eksperter

16 Sette ting i perspektiv Hvilke målgrupper er relevante for dere? Hvilke utfordringer har dere? Tørre å være tydelige på ting dere synes er viktige. På de første nivåene er foreldrene viktige samarbeidspartnere

17 Implementering

18 Avslutning Takk for i kveld!


Laste ned ppt "Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google