Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisamling AITeL-styret Agdenes 2012-10-02-03 Bevegelsesfangst og visualisering 1) Status og forventet utvikling 2) Nye muligheter for AITeL HiST,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisamling AITeL-styret Agdenes 2012-10-02-03 Bevegelsesfangst og visualisering 1) Status og forventet utvikling 2) Nye muligheter for AITeL HiST,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisamling AITeL-styret Agdenes 2012-10-02-03 Bevegelsesfangst og visualisering 1) Status og forventet utvikling 2) Nye muligheter for AITeL HiST, AITeL

2 . Bevegelsesanalyse og visualisering: Tomas Holt, Else Lervik, Mildrid Ljosland, Jan H. Nilsen og Grethe Sandstrak, Bjørn Sæther PhD-Stipendiater: Rune H. Bakken, Puneet Sharma, Atle Nes Mønstergjenkjenning: Ole Christian Eidheim Bildebehandlings- og mattegruppa: Ali Alsam, Hans-Jakob Rivertz, Anette Wrålsen Ansettelsesforhold: 10 fast ansatte, hvorav 5 med dr. grad, 2 med førstekompetanse. En toerstilling (20%). 3 PhD-stipendiater Antall publikasjoner så langt i 2012: 1 Atle + 4 Rune + 2 Puneet +3 Ali + 1 Anette = 11 Bachelorstudenter AITeL: 14 bacheloroppgaver i perioden V2009-V2012 Innreisende utenlandske studenter til AITeL: 6 ”bacheloroppgaver” i perioden V2009- V2012 vizlab.hist.no2 Status: Personer

3 vizlab.hist.no3 Video data + Control signals Synch pulse Status Viz-laben:

4 Videos from Real Time lab experiments: Qualisys tracks - R3DCV Visualization R3DCV real time tracks and visualization http://www.youtube.com/user/4dvizhttp://www.youtube.com/user/4dviz vizlab.hist.no4 Status Prosjekter: R3DCV Real time 3D Data Capturing and Visualization of Human motion in Complex Environments Støttet av: Økonomisk administrativt forskningsfond Midt-Norge, Statoil, Kongsberg SIM, Metronor og HiST

5 . vizlab.hist.no5 Status: Kommersialisering 3D Motion Technologies AS (3DMoTech) Postboks 4389, 7417 Trondheim Jan H. Nilsen, Tomas Holt, Else Lervik, Mildrid Ljosland, Grethe Sandstrak Selskapets formål: Utvikling og salg av optiske videobaserte målesystemer og andre produkter og tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å tilby konsulenttjenester, å delta i andre selskapers produktutvikling og FoU- virksomhet Deltakelse på Take-Off: 2012-03-18—23 HiST Gründerstipend : 2012-04-12 Formell Stiftelsesdato: 2012-05-22 Registrert i Brønnøysundregistrene: 2012-06-10 Samarbeider med HiST’s kommersialiseringsaktører: TTO og LEN Har fått plass i HiST inkubatoren som drives av LEN og HiST Ny aksjonæravtale: Jobber nå med å få til en ny aksjonæravtale der HiST går inn som aksjonær i selskapet.

6 Bevegelsesanalyse og visualisering: Tomas Holt, Else Lervik, Mildrid Ljosland, Jan H. Nilsen og Grethe Sandstrak fortsetter å jobbe ved AITeL Dersom firmaet ”tar av” ønskes delte stillinger AITeL-3DMotech. Bjørn Sæther: Har engasjement ut 2013. PhD-Stipendiater: Rune H. Bakken: Antatt ferdig V2013 Puneet Sharma: Stipendperiode Okt 2009-Okt 2013 Atle Nes: Ansatt i 100 % stilling. Ferdig muligens H2013, V2014 Det søkes om ny stipendiat innen ganglagsanalyse: Veiledere ved HiST, Ole Christian Eidheim og Jan H. Nilsen, Rune H. Bakken (når ferdig med egen dr. grad) og prof. Langseth, IDI Mønstergjenkjenning: Ole Christian Eidheim: Nyansatt Har kompetanse og sagt seg interessert i å fylle Runes rolle innen markørløs bevegelsesfangst. Bildebehandlings- og mattegruppa: Ali Alsam, Hans-Jakob Rivertz, Anette Wrålsen, alle fast ansatt. Bachelorstudenter AITeL: 6 nye høstprosjekter. Håper på 3 nye bacheloroppgaver V2013 Innreisende utenlandske studenter til AITeL: Håper på 2 ”bacheloroppgaver” i perioden V2013 vizlab.hist.no6 Forventet utvikling og nye muligheter: Personer

7 vizlab.hist.no7 Video data + Control signals Synch pulse Forventet utvikling og nye muligheter: Viz-laben: Ganglagsdatabase: unik i verdenssammenheng Flere nye USB 3.0 kamera og kalibreringsutstyr Uttesting av ulike typer markører, LED og passivt refleksive, LED – kameralys Uttesting/tilpassing av kjerneteknologien til nye anvendelser, sport /fotball, partikler i væskestrømmer, skipssimulatorer, helsestudioer

8 vizlab.hist.no8 Forventet utvikling og nye muligheter: Prosjekter R3DCV-prosjektet: Finansiering ut 2013, med mulighet for forlengelse. Videreutvikling av systemet og tilpassinger og uttesting av ulike anvendelser i samarbeid med industripartnere; Metronor, ZXY, Sintef og Statoil. Ganglagsanalyse – ganglagsdatabase: Unik i verdenssammenheng Søke HiST sentralt om prosjektmidler og midler til en ny PhD-stipendiat. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) har godkjent opprettelse av en slik database. Kan anvendes til å teste ut både markørbaserte og ikke-markørbaserte bevegelsesalgoritmer. Sette HiST ”på kartet” og muliggjøre samarbeid med andre FoU-miljøer, også internasjonalt. Forskningsbasert undervisning/nye fag: Trekke nye studentene inn i FoU- aktiviteter /prosjekter på Vizlaben og sette de i kontakt med regionale bedrifter.

9 vizlab.hist.no9 Forventet utvikling og nye muligheter : Kommersialisering Tettere kontakt med regionalt næringsliv Nye prosjektsøknader til: NFR: 3D Motion Technologies AS (3DMoTech) søker NFR om Verifiseringsmidler i samarbeid med HiST og LEN Innovasjon Norge: 3DMoTech søker om IFU-prosjekt i samarbeid med ZXY og AITeL HiST. Statoil: 3DMoTech og AITeL søke midler sammen med SINTEF til miljøundersøkelse i Barentshavet. AITeL og 3DMoTech underleverandører til SINTEF Bidra til økt bevissthet om kommersialisering ved HiST gjennom: Samarbeide med HiST i forbindelse med kommersialiseringsprosessene, både gjennom HiST inkubator og ved å trekke studenter inn i prosessene.


Laste ned ppt "Strategisamling AITeL-styret Agdenes 2012-10-02-03 Bevegelsesfangst og visualisering 1) Status og forventet utvikling 2) Nye muligheter for AITeL HiST,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google