Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Renate Pettersen Leder Kvalitetsutvalget NGF 10.12.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Renate Pettersen Leder Kvalitetsutvalget NGF 10.12.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Renate Pettersen Leder Kvalitetsutvalget NGF 10.12.2013

2  ”…har som oppgave å arbeide for overordnete faglige retningslinjer, veiledere og standarder innenfor faget, i nært samarbeid med styret. Utvalget rapporterer til styret i foreningen, og det er styret som beslutter hva det ønsker at utvalget skal arbeide med. ” (DNLF)

3  Etablert av NGF’s styre i 1993 etter initiering fra Legeforeningen ◦ Olav Sletvold (første leder), Knut Laake, Pål Friis (medlemmer) ◦ Pål Friis leder fra 1997 ◦ Renate Pettersen fra 2002 – med Anette Hylen Ranhoff og Ingvild Saltvedt til 2009, fra 2013 med Brynjar Fure og Nina Ommundsen  Oppgave 1: utarbeiding av nordiske retningslinjer for geriatrisk utredning i spesialisthelsetjenesten Sletvold O et al. Geriatrisk utredning i Norden. DNLF’s skriftserie for leger: utdanning og kvalitetssikring 1997. ISBN 82-9021- 48-9

4  Oppgave 2: Etablering av Geriatrisk Intranett ⇒ ”GerIT” ◦ etter forbilde av Norsk Institutt for urologi (NIU) ◦ Møter med NIU, styret, KU, Norsk Helseinformatikk ◦ Oppnevning av koordinator – frikjøp via Nasjonalt Geriatriprogram, Statens Helsetilsyn ◦ Initialt finansiert ved Nasjonalt Formidlingssenter i geriatri, UNIFOB Bergen  Oppgave 3: nasjonal metodebok i geriatri ◦ Arbeidet startet 2002 etter en nasjonal spørreundersøkelse ◦ Per i dag 13 kapitler ◦ Morsomt å etablere, tungt å vedlikeholde ◦ Mange kapitler ”gått ut på dato”……….

5  Norsk Forening for fys.med. og rehabilitering  Ingen fagprosedyrer, kvalitetsutvalg (KU) ikke oppdatert siden 2008  Norsk Forening for lungemedisin  Ingen oppdaterte fagprosedyrer, ikke KU  Norsk Gastroenterologisk Forening  Ingen dokumentasjon fra KU, men interessegrupper. Lenker til internasjonale foreninger. Nasjonalt kvalitetsregister (GastroNet)  Norsk Nevrologisk Forening  Ikke oppdatert KU, 13 retningslinjer (datert 2004-2012)  Norsk Forening for nyremedisin  Ikke KU, ikke retningslinjer  Norsk Revmatologisk Forening  KU er avviklet, retningslinjer fra 2009, ikke oppdatert. Lenker til europeiske/internasjonale fora  Norsk Selskap for hematologi:  Ikke KU, men nordiske interessegrupper. 2 nasjonale handlingsprogrammer 2012 + 2013 (Hdir)

6  Arbeidsgrupper innenfor definerte områder ◦ Arrytmier, ekko, kongenitte hjertefeil, hjertesvikt ◦ De største AG har eget styre og valgkomite, maks virketid 6 år  Kvalitetssikringsutvalg på 3 medlemmer ◦ Godkjenner og publiserer europeiske retningslinjer etter å ha innhentet uttalelser fra 2 ekspertkolleger på feltet med evidensrangering (1A- 2C)  Pacemaker / ICD-register  Hjerteinfarktregister

7  Ansvaret for å utforme kliniske prosedyrer er i økende grad flyttet over til de enkelte helseforetak  Legeforeningen har etablert et rådgivende helsepolitisk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten i 2011  Skjerpede krav fra helsemyndighetene - kliniske prosedyrer bør utarbeides etter anerkjente metoder for kvalitetssikring  Veiledere utarbeides i forskjellige fora

8  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har etablert et nettverk for fagprosedyrer ◦ Alle helseforetak og mange kommuner er allerede meldt inn der ◦ Ferdige prosedyrer publiseres på senterets nettsider og blir således raskt tilgjengelig nasjonalt ◦ KU i NGF er p.t. engasjert i å kvalitetssikre prosedyre for akutt funksjonssvikt (tverrfaglig gruppe, ferdig våren 2014)  Helseregistre /Kvalitetsregistre  Økende aktivitet og samarbeid i Europa www.fagprosedyrer.no

9 Svensk Geriatrisk Förening Kvalitetsregistre SveDem Nasjonalt kvalitetsregister for demens, startet 2007. Riksdekkende verktøy for likeverdig og optimal utredning og behandling av personer med demenssykdom. Finansieres av kommunene og Landstinget Svenska Palliativregisteret finansieres av kommunene og Landstinget. Tilrettelagte sider for helsepersonell, beslutningstagere og allmennheten BPDS-registeret Startet 2010, støttet av kommunen og Landstinget Senior Alert En del av Sveriges kommuner og Landstingets satsning av ”bättre liv for sjuka äldre”. Personer 65 +. Risikovurdering, kartlegging og tiltak på områdene fall, underernæring, trykksår, munnhelse i pleie og omsorg

10 Faglige rapporter (2000 -2009) Flere arbeidsgrupper Akuttgeriatri, ortogeriatri, osteoporose, fall osv. Regional Demensdatabase i Hovedstadregionen Nasjonal Kvalitetsdatabase for geriatri Etablert 2004, landsdekkende fra 2006 Offentliggjør indikatorer og kvalitetsmål for geriatriske sykehuspasienter - Barthel Index, BMI, TUG, reise-sette seg-test Gir anbefalinger til fremtidige kvalitetsforbedringer Tverrfaglig styringsgruppe ledet av geriater tilknyttet universitetet Årlige rapporter

11  Special Interest Groups ◦ Diabetes, hjerte, epilepsi, fall, benhelse, ernæring, medikamentvurdering, stroke m.fl. ◦ Evidens-og kunnskapsbaserte guidelines  Audits (fagrevisjoner)

12 AUDIT

13  Audits (fagrevisjoner) ◦ National Hip Fracture Database  Joint venture med British Orthopaedic Association ◦ National Audit of Dementia (hospital care) ◦ National Falls Audit ◦ National Parkinsons Disease Audit ◦ Continence Care audit

14  Vi er fortsatt en liten forening, med medlemmene spredt over et langstrakt land  Enhetene er små unntatt i storbyer  Forskjell i ressurser og organisasjon  Forhåpentligvis blir det flere enheter  Behov for overordnete retningslinjer og standarder  Retningslinjene må være kvalitetsmessig validert (kunnskapsbasert)  KU i sin nåværende form har begrensete ressurser

15  Metodeboken i sin nåværende form fjernes  Kolleger som har vært involvert i prosedyrer oppfordres til å melde dem inn i Nasjonalt nettverk og kvalitetssikre dem etter de anbefalte metoder  Styrke spesialitetskomiteen? ◦ Mye dreier seg om organisering og rutiner ift veiledning/undervisning, mindre om det faglige innholdet i klinisk arbeid ◦ Flere vurderingsbesøk mulig per år med flere medlemmer  Arbeidsgrupper som jobber mer langsiktig?  Geriatrisk kvalitetsregister?  Fagrevisjoner ?

16


Laste ned ppt "Renate Pettersen Leder Kvalitetsutvalget NGF 10.12.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google