Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

+ Allianser i Europa: Muligheter og utfordringer Stig Erik Sørheim Actis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "+ Allianser i Europa: Muligheter og utfordringer Stig Erik Sørheim Actis."— Utskrift av presentasjonen:

1 + Allianser i Europa: Muligheter og utfordringer Stig Erik Sørheim Actis

2 + Bakgrunn AV-OG-TILs formål: Å redusere negative konsekvenser av alkoholbruk Alkoholskader henger sammen med: forbruk (totalkonsumteorien) drikkekultur Hva påvirker forbruket og drikkekulturen i Norge? Politisk utvikling Økonomisk utvikling Internasjonale trender

3 + Et globalt fenomen Alkoholbruk og alkoholskader er ikke noe særnorsk fenomen Vi tar del i internasjonale trender Vi påvirkes av alkoholkulturen i andre land Vi er en del av et globalt alkoholmarked som domineres av globale aktørerglobale aktører Men alkoholkulturen i ”utlandet” er heller ikke statisk Forbruket er i endring Alkoholkulturen er i endring En del vante forestillinger utfordres

4 + Et alkoholkonsum i endring

5 +

6 + Et ”nordisk” drikkemønster Overvekt av øl og sprit Beruselsesdrikking Drikking som ”aktivitet” Akuttskader og fyll Motsatsen til ”riktig” eller ”kontinentalt” drikkemønster

7 + Globalt drikkemønster

8 + Drikkekultur i endring

9 + Actis’ internasjonale arbeid Lang tradisjon for kontakt med organisasjoner på samme felt i andre land Med EF/EU/EØS-diskusjonen kom en mer målrettet satsing Tilstede i Brussel siden midten av 90-tallet Flere saker viste at EU hadde betydning for norsk politikk Endringer i Vinmonopolets organisering (importmonopolet) Rusbrus-saken Avgiftsspørsmål og kvoter (grensehandelsproblematikken) Alkohol på agendaen i andre land Nasjonale strategier og handlingsplaner, EU-strategi, nasjonale initiativer

10 + Mål med internasjonalt engasjement Kunnskap om utvikling i andre land En styrke i den nasjonale debatten Innflytelse gjennom deltakelse i europeiske nettverk Kan være med og forme politikk som påvirker oss Eksportere gode løsninger Dele erfaringer med andre  støtte norske prioriteringer på sikt Importere legitimitet for norsk politikk Kunnskap om politikkutvikling i andre land kan påvirke synet på norsk politikk Deltakelse i europeiske prosjekter og aktiviteter Kan gi nyttig erfaring og kunnskap

11 + Nordisk samarbeid: NordAN 90 medlemmer 10 land Årlig konferanse Fokus på temaer medlemmene er opptatt av, f.eks: Markedsføring Advarselsmerking Nasjonale alkoholstrategier Aktuell politikk Norske medlemmer De fleste tradisjonelle ruspolitiske organisasjonene www.nordan.org

12 + Europeisk samarbeid - Eurocare 57 medlemsorganisasjoner i 25 land Fokus på europeisk politikk Markedsføring Merking Avgifter etc Norske medlemmer: Actis, IOGT, Frelsesarmeen Deltar i en rekke europeiske prosjekter En del medlemmer som jobber i samme landskap som Av-og-Til: European FASD Alliance; Balance; Alcohol concern; STAP; EHYT; VAD www.eurocare.org

13 + Europeisk nettverk - EUCAM Opprinnelig et prosjekt for å overvåke alkoholmarkedsføring Etablert som et senter hos nederlandske STAP Partnere i fem land; STAP, Av- Og-Til, IOGT-NTO, Eurocare Italia og Alcohol and Society Produserer rapporter, faktaark, Beredskap på markedsføring kan være viktig framover www.eucam.info

14 + Globalt nettverk: GAPA Globalt nettverk Litt løsere strukturert enn de europeiske organisasjonene Global konferanse annet hvert år Fokus på alkoholpolitikk i utviklingsland Hovedvekt på WHO-arbeid Norske medlemmer: FORUT www.globalgapa.org

15 + Muligheter og utfordringer Målgruppe AV-OG-TIL retter seg mot et norsk publikum Økonomi Men relativt beskjedne medlemsavgifter Tidsbruk Utbytte henger i noen grad sammen med ressursene man legger inn Nettverk Kontakt med aktører som jobber på samme eller tilgrensende felt Tilgang til informasjon Kunnskap om utvikling innen politikk og forbruk Muligheter for deltakelse i aktiviteter og prosjekter Alkovett-tenkningen kan være en interessant modell for andre UtfordringerMuligheter

16 + Vil et sterkere internasjonalt nettverk bidra at AV-OG-TIL når sine mål? I så fall hvordan? Nettverk av organisasjoner som jobber på liknende felt? Tilgang til kunnskap og informasjon? Deltakelse i prosjekter eller andre aktiviteter? Samarbeid? Innflytelse? Annet? Hva er motforestillingene? Relevans? Ressursbruk? Er det et ønske eller en ambisjon at andre skal lære av AV-OG-TILs tilnærming?


Laste ned ppt "+ Allianser i Europa: Muligheter og utfordringer Stig Erik Sørheim Actis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google