Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”

2 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no 1 021 000 000 kilo torsk

3 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Norske kvoter nord for 62 gr N i 2013: 446 740 000 kilo torsk 95 854 000 kilo hyse 119 000 000 kilo sei

4 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Hvorfor er det slik?

5 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Vårt mål Bidra til lønnsomhet og verdiskaping gjennom bærekraftig og brukerretta forvaltning

6 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Vår rolle Premissgiver – Råd, statistikk, reguleringsforslag, analyser Forvalter – Reguleringer, kontroll og tilsyn, utvikler Samspiller – Dialog, høringer, tilrettelegger, veileder

7 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Andre Regionråd NVE Utdanning Fiskerihøgskolen Universiteter, Høgskoler Tekn. fagskoler, vgs Opplæringskontorene Garantikassen Priv. og halvoff Forskningsinst -CMR, Nansensent. -Oceanor. Innovasjon Norge Salgslagene Norges Sildesalgslag Norges Råfisklag + 4 Sjøfartsdirektoratet Mattilsynet Kystvakten Norges Forskningsråd Stortinget Lover og rammevilkår Regjering Fiskeri- og kystdepartementet Utenriksdepartementet Div. andre dep Forskning Havforskningsinstituttet NIFES, NOFIMA andre Fiskeridirektoratet Næring Norges Fiskarlag Norges Kystfiskarlag FHL, andre Internasjonale avtaler FAO, EU, Russland, Island, Færøyene, Grønland NAFO, NEAFC etc Fylkeskommune Kommune Arbeidstakerorg NNN, Sjømannsf. LO, etc. Miljøvernorg Fylkesmannen Klif Politisk Statlig Forskning/undervisning Næring Oljedirektoratet Internasjonale Konvensjoner IWC, CITES, OSPAR etc Internasjonalt Direktoratet for Naturforvalt. Helsemyndigheter Sametinget Private selskap/ konsern Kystverket Fritidsfiskeorg Reiseliv (turist- fiske() Norges Sjømatråd NAV Politidirektoratet

8 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Forskning Reguleringer: -Høstingsmønster -Høstingsnivå Kontroll og overvåking Sanksjoner Internasjonalt samarbeid Fiskeriforvaltning Aktørenes medvirkning

9 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

10 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Utkastforbud

11 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

12 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Marine beskyttede områder

13 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Selektive redskaper Samarbeid

14 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Selektive redskaper

15 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

16 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Samarbeid og medvirkning

17 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Fungerer det?


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google