Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”

2 Livet i havet – vårt felles ansvar kilo torsk

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Norske kvoter nord for 62 gr N i 2013: kilo torsk kilo hyse kilo sei

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvorfor er det slik?

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Vårt mål Bidra til lønnsomhet og verdiskaping gjennom bærekraftig og brukerretta forvaltning

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Vår rolle Premissgiver – Råd, statistikk, reguleringsforslag, analyser Forvalter – Reguleringer, kontroll og tilsyn, utvikler Samspiller – Dialog, høringer, tilrettelegger, veileder

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Andre Regionråd NVE Utdanning Fiskerihøgskolen Universiteter, Høgskoler Tekn. fagskoler, vgs Opplæringskontorene Garantikassen Priv. og halvoff Forskningsinst -CMR, Nansensent. -Oceanor. Innovasjon Norge Salgslagene Norges Sildesalgslag Norges Råfisklag + 4 Sjøfartsdirektoratet Mattilsynet Kystvakten Norges Forskningsråd Stortinget Lover og rammevilkår Regjering Fiskeri- og kystdepartementet Utenriksdepartementet Div. andre dep Forskning Havforskningsinstituttet NIFES, NOFIMA andre Fiskeridirektoratet Næring Norges Fiskarlag Norges Kystfiskarlag FHL, andre Internasjonale avtaler FAO, EU, Russland, Island, Færøyene, Grønland NAFO, NEAFC etc Fylkeskommune Kommune Arbeidstakerorg NNN, Sjømannsf. LO, etc. Miljøvernorg Fylkesmannen Klif Politisk Statlig Forskning/undervisning Næring Oljedirektoratet Internasjonale Konvensjoner IWC, CITES, OSPAR etc Internasjonalt Direktoratet for Naturforvalt. Helsemyndigheter Sametinget Private selskap/ konsern Kystverket Fritidsfiskeorg Reiseliv (turist- fiske() Norges Sjømatråd NAV Politidirektoratet

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Forskning Reguleringer: -Høstingsmønster -Høstingsnivå Kontroll og overvåking Sanksjoner Internasjonalt samarbeid Fiskeriforvaltning Aktørenes medvirkning

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Utkastforbud

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Marine beskyttede områder

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Selektive redskaper Samarbeid

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Selektive redskaper

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Pillarer i norsk fiskeriforvaltning Utkastforbud Marine beskyttede områder Seleksjon Samarbeid

16 Livet i havet – vårt felles ansvar Samarbeid og medvirkning

17 Livet i havet – vårt felles ansvar Fungerer det?


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Olav Lekve, FiskeridirektoratetSkreifestivalen 2013 ”Skreien trives og vokser på trær”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google