Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektriske busser i Bergen Gjennomgang av oppdrag for Hordaland fylkeskommune, Skyss Presentasjon i Stavanger 9. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektriske busser i Bergen Gjennomgang av oppdrag for Hordaland fylkeskommune, Skyss Presentasjon i Stavanger 9. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektriske busser i Bergen Gjennomgang av oppdrag for Hordaland fylkeskommune, Skyss Presentasjon i Stavanger 9. mars 2016

2 Introduksjon Informasjon kommer fra mulighetsstudie for elektriske busser for Hordaland fylkeskommune og Skyss. Konklusjoner er mine egne. Thomas J. Potter - Sivilingeniør Senior Transportation Engineer, Norconsult AS e: thomas.potter@norconsult.com t:+47 95747275 29. mars 2016

3 History - trolleybus operations in Bergen #1 Trolleybuses first introduced in Norway (Drammen) in 1909. First introduced in Bergen in 1950 (line 5). Comprehensive plan to replace existing tram lines with trolleybus operation. Line 2 converted to trolleybus in 1957. 39. mars 2016

4 History - trolleybus operations in Bergen #2 Line 1 converted to diesel bus in 1966. Line 2 extend several times between 1957 and 1982. Other expansion plans discussed but not funded. Line 5 converted to diesel bus in 1998. City operator (Bergen Sporvei) privatized in 1998. Trolleybuses and infrastructure transferred to private company: Gaia Trafikk  now, Tide Buss 49. mars 2016

5 History - trolleybus operations in Bergen #3 Need for new trolleybuses around year 2000 Basis for special subsidy from the City of Bergen to maintain trolleybus operations Line not subject to competitive tender - yet. 6 new articulated trolleybuses were bought in 2003. 59. mars 2016

6 Mål for prosjektet - vedtak Fylkesutvalet gir sin tilslutning til mandatet for muligheitsstudien for utvikling av elektriske busser i Bergen og ber om at resultata frå utgreiingsarbeidet blir lagt fram som eige sak. Muligheitsstudien skal komme fram til ei fagleg tilråding om ein skal vidareføre drifta og utvide trolleybussnettet i Bergen eller ikkje. Studien skal og gi eit betre grunnlag for å samanlikna trolleybuss med annen bussteknologi. Muligheitsstudien skal gjere greie for tekniske, driftsmessige og økonomiske forhold. 9. mars 20166

7 Status i Bergen En trolleybusslinje - ca. 7 km 6 leddtrolleybusser fra 2003 - kan brukes til 2025. Rushtidsbehov for 10 - 12 busser for linje 2. Parallell kjøring –linje 80 fra Sædalen –linje 3 fra Sletten Infrastruktur eiet av Tide ASA Verksted på Mannsverk eies av Hfk Bybanen AS har kapasitet / kompetanse til å drive infrastruktur Linje 2 skal legges ut på anbud i 2017 - 2019. 9. mars 20167

8 Systemer for elektriske busser 8 Trolleybuss –Utprøvd, 40000 trolleybusser i 380 byer. Bergen har hatt siden 1950. Batteribusser –Nattlading eller tilleggslading, induktiv eller konduktiv ladning. Store, tunge dyre batterier med usikkert levetid samt usikkerhet knyttet til ladingsinfrastruktur for stor vognpark. –Lading bør skje med likestrøm og krever infrastruktur Hybridbusser –Seriell (t ex MalmöExpressen – VanHool ExquiCity CNG). Seriella hybrider bygger på eldrift, hvor energi kommer fra en standardmotor (diesel eller gass) samt bremseenergi og eventuell kontaktledning. –Parallell hybrid bør ikke regnes som elbuss –Alle moderne trolleybusser har mulighet å kjøre uten kontaktledning. Brenselcellsbusser (i prinsipp også hybrid) –Forsøksvirksomheter i mindre skala (Oslo) –Krever hydrogen (elektrolyse eller industriell biprodukt) –Uklar framtid, har vært lovende lenge –Fortsatt dyrt 9. mars 2016

9 Oppsummering - Hva har vi lært underveis - #1 Hvis dere har en trolleybuss linje, behold den –Råd fra Arnhem, Solingen og Esslingen Trolleybussens egenskaper er påkrevd av publikum / politikker: –Støysvakt, ingen lokal forurensing, bra kjøreegenskaper spesielt med stigning –Forankret i Skyss "Kollektivstrategi" og "Miljøstrategi” –Energieffektiv / billig i drift Bussverden går i retning av elektrisk drift, såkalt e-mobility Stavanger vurderer bruk av trolleybuss på Bussvei 2020 – innkjøpssamarbeid er mulig Batteriteknologi er ikke på plass ennå for 100% batteridrift, spesielt med leddbusser 9. mars 20169

10 Oppsummering - Hva har vi lært underveis Mange forskningsprosjekter –Bedre batteri / alternative metoder for lading underveis Strøm for belysning, varming/kjøling, tekniske system om bord kan være inntil 50% av total energibehov for bussdrift Trolleybuss kan være langt billigere i drift enn diesel eller gass, men infrastrukturen må benyttes effektivt. Tradisjonell trolleybussdrift med kontaktledningsanlegg er fremdeles best med hensyn til energieffektivitet og pålitelighet 9. mars 201610

11 0-alternativ Nedleggelse av trolleybussdrift på linje 2 Fordeler –Mulighet for umiddelbar forlengelse av linje til Sædalen –Mulighet for umiddelbar forlengelse gjennom sentrum –Enklere å integrering i anbudspakke for Bergen sentrum –Unngå overtakelse av infrastruktur, eventuelt busser, fra Tide Ulemper –Fjerning av mest miljøvennlig busslinje i Bergen som er sterk trafikkert –Økning av støynivå og lokal forurensing langs linje –Saktere drift –Økt energiforbruk –Nedleggelse er i konflikt med råd fra andre byer og overordnete trender i verden å satse på elektrisk drift Usikkert om vesentlig reduksjon i driftskostnader 9. mars 201611

12 Konklusjoner #1 Behold linje 2 Fortsatt drift til neste anbudsrunde i 2017 Forberedelse for overtakelse av infrastruktur Due diligence / selskapsgjennomgang: kontroll / vurdering av dagens infrastruktur (verdisetting og behov for forbedringer), verksted og vognparken Avtale / overtakelse fra Tide Integrering i virksomheten til Bybanen AS Nødvendige oppgraderinger / forbedringer gjennomføres 9. mars 201612

13 Konklusjoner #2 Kjøp nok busser for 100% trolleybussdrift Variant 1 –Behold dagens 6 trolleybusser, revisjon/oppgradering - må kjøpes fra Tide –Basert på verdivurdering / trinnvis investering i nye materiell –Revisjon (halv-levetids oppgradering) –Kjøp nok busser for drift av linje 2 til Sædalen med kun trolleybusser (12 busser) –Nye busser med batteripakker for autonom drift (hjelpesystem) stor nok for drift til Sædalen / Slettebakken Variant 2 –Kjøp kun nye busser (ikke kjøp de 6 bussene fra Tide) (+6 busser) –Anbefales at Hfk tar høyde for denne varianten Behov for 12 busser totalt –Basert på 100 minutters omløpstid Sædalen - Strandkaien og 10 minutters intervall - 2 reservebusser Opsjoner (inntil 30 busser) –Opsjon for flere busser, eventuelle forlengelse til Nesttun (+ 3-4 busser), forlengelse til Nipedalen / Gravdal (+ 6-8 busser) –Langsiktig: Slettebakken - Fyllingsdalen (2020), (+ 10 - 12 busser) 9. mars 201613

14 Mulige forlengelser av linje 2 9. mars 201614

15 Konklusjoner #3 Infrastruktur - rutestruktur Birkelundstoppen - Sædalen (2,5 km) –Søknad / etablering av forskningsprosjekt –Etablering av KL-anlegg på strekning / Likeretter ved Sædalen Nødvendig for sammenligning av koblet drift kontra batteridrift Sikring av pålitelig drift Mulighet for lading på Sædalen Sædalen - Nesttun (5,6 km) –Forlengelse av drift til Nesttun –Basert på erfaring/resultatet fra 1. fase - KL anlegg på strekning Sentrum - Gravdal/Nipedalen (ca. 8 km) –Forlengelse fra Standkaien / Sentrum To varianter: via Nøstet eller via Sydnestunnelen Sydnestunnelen er aktuelt, men komplisert Line 2: Nesttun - Gravdal / Nipedalen (ca. 23 km) 9. mars 201615

16 Dagens trolleybus linje 2 Fase 1: Til Sædalen Fase 2: Til Laksevåg Fase 3: Til Nesttun 9. mars 201616

17 Konklusjoner #4 Infrastruktur - rutestruktur Bybanen åpnet til Åsane Line 3 og 4 (sørdelene) koblet sammen som ny elektrisk linje Kobling av Slettebakken og Fyllingsdalen (historisk linje 3) Linje 3: Oasen (Hesjaholtet) - Slettebakken –rutelengde, ca. 16 km –ny elektrifisering, kun 8 km (Gyldenpris - Hesjaholtet, Slettebakken) En investering på ca. 500 MNOK vil gi et trolleybussnett på ca. 35 km med 36 busser (eksklusiv kostnader for holdeplasser og fremkommelighetstiltak) Andre linjer bør vurderes –Linje 10: Mulen - Sentrum - Søre Skogsvei - Wergeland - Sletten –Sandviken: Linje 18 og 6 (etter bygging av Bybanen til Åsane) 9. mars 201617

18 Konklusjoner #5 Driftskostnader Driftskostnader for trolleybuss i Bergen i dag er høy –Lite system –Dårlig utnyttelse av nettverk Driftskostnader kan være på samme nivå eller lavere enn dieselbuss –Integrering i Bybanen AS –Bedre utnyttelse av infrastruktur –Utvidelse av nettverk Trolleybuss har etterspurte egenskaper –Støysvak, rask, ingen lokal forurensing Energiforbruk og -kostnader er vesentlig lavere –Kun en femte del av energikostnader for trolleybuss (1 kr. / km) kontra diesel (5 kr / km) Vedlikehold av trolleybusser ikke høyere enn diesel 9. mars 201618

19 Konklusjoner #6 Internasjonalt samarbeid Tett samarbeid med internasjonale aktører innenfor e-mobilitet Deltaker i EU prosjekter –Bybanen AS deltar i prosjektet Eliptic –ELIPTIC - ELECTRIFICATION OF PUBLIC TRANSPORT IN CITIES Medlemskap og aktiv deltakelse i fagorganisasjoner som UITP / VDV / TrolleyMotion Fortsatt kontakt med aktuelle involverte driftsselskaper og byer (flere byer vurderer nye elektriske linjer) 9. mars 201619

20 Status i Bergen – mars 2016 Teknisk forprosjekt –Etablering av tekniske spesifikasjoner for trolleybuss og elektriske busser –Infrastruktur og rullende materiell –Valg av busstype Reguleringsplan for forlengelse –Laksevåg –Sædalen –Nesttun Innkjøp av busser –Åpent for samarbeid med Rogaland 9. mars 201620


Laste ned ppt "Elektriske busser i Bergen Gjennomgang av oppdrag for Hordaland fylkeskommune, Skyss Presentasjon i Stavanger 9. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google