Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien til Universitetet i Sørøst- Norge. Professor Rune Nilsen Leder for interimstyret for fusjonen mellom HBV og HiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien til Universitetet i Sørøst- Norge. Professor Rune Nilsen Leder for interimstyret for fusjonen mellom HBV og HiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien til Universitetet i Sørøst- Norge. Professor Rune Nilsen Leder for interimstyret for fusjonen mellom HBV og HiT

2 USN 1.Kongelig resolusjon, basert på stortingsmeldinga, (19.6 2015) 2.Mandat for Interimstyret (fram til 1.1.2016) (17.7 2017) 3.Oppnevning av eksterne styremedlemmer og styreleder (17.7 2017) 4.Vedtakene i styrene for HBV og HiT Meget ekspeditt KD respons Veldig positive til “USN”

3 Interimstyret for USN Eksterne medlemmer oppnevnt av KD: – styreleder: Rune Nilsen, professor UiB og styreleder ved HiT – Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – Sverre Gotaas, direktør i Kongsberggruppen og styremedlem for HBV – Tine Rørvik, adm. dir. for innovasjons- og forskningsinstituttet Norner AS – Som varamedlemmer oppnevnes: – 1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV – 2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Valgte medlemmer fra HiT og HBV------i løpet av September

4 Interimstyret Mandatet fra KD: – “Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet – Treffe beslutninger om styring, ledelse og faglig- administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen – Treffe beslutninger om utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester – Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendig omstillingsvedtak “

5 Styrene ved HiT og HBV har vedtatt Videreutvikle og styrke “universitetsfunksjonene” Sikre for institusjonen – en større region som basis – en kraftfull og relevant profil – en profil for å styrke profesjons og næringslivsrelasjonene i regionen – økt ekstern finansiering Bruke – Tverrgående åpen organisasjonsutvikling – Tverrfaglighet – Det digitale mulighetsrom – Alle studiestedene

6 Interimstyrets oppgaver 1.Sikre ledelse for “USN” – Rektor – Ledelsesnivå 1 – Kultur og kraft for Rektor 2.Sikre grunnleggende prinsipper for ny organisasjon – Flerkampus – Tverrgående grunnelementer – Digital paradigm som basis for forståelse og mulighetsrom 3.Sikre regional forankring og samhandling – Kultur – Næringsliv og forvaltning 4.Stimulere den interne fellesprosessen som nå skjer ved HBV/HiT

7 Hvor er vi og hvor går vi? Evalueringer NFR NOKUT Fag Hovedmål Store globale utfordringer Klima Bærekraftige samfunn Samfunnskontrakt Regionalt/lokalt Faglig kapital Næringsutvikling Stortingsmeldinger Dagliglivet vårt Publikasjonspoeng Studieprogresjon Doktorgrader Siteringer Ekstern finansiering Utdanning Forskerutdanning Inovasjon Formidling Forskning Internasjonalisering Struktur i sektoren

8 Veien framover……mine tanker Utdanningsløpene styrkes og sikres som «universitetsfag» Profesjonsfagene må sikres prioritet Profesjonsfagene er hele institusjonens ansvar Forskningsklynger Tar hele institusjonen i bruk Partnerskap med regionale partnere Samle intellektuell kapital; Seniorforskere PhD kand og Master stud – Sikre tverrfaglige muligheter – Sikre ekstern finansiering –NFR/Horizon 2020 Forskerutdanning må styrkes – Basert på forskningsklyngene – Sikre inkludering i forskning fra grunnstudier og master til PhD – Vektlegge «Nærings PhD» og «samfunns PhD» må Internasjonalt samarbeid, utveksling og nettverk USN…. en del av ryggraden i det bærekraftie framtidssamfunnet Buskerud/Telemark/Vestfold------GLOBALT Klar strategi Faglig ledelse

9 VAN GOGH’S BEDROOM GETS ROOM SERVICE AND MORE

10 Struktur og virkelighet

11 Compliments: Hama Diallo


Laste ned ppt "Veien til Universitetet i Sørøst- Norge. Professor Rune Nilsen Leder for interimstyret for fusjonen mellom HBV og HiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google