Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tar ansvar for sjøveien. Kystverket Trygger sjøveien og bidrar til god fremkommelighet og effektiv trafikkavvikling. Jobber kontinuerlig for at sjøveien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tar ansvar for sjøveien. Kystverket Trygger sjøveien og bidrar til god fremkommelighet og effektiv trafikkavvikling. Jobber kontinuerlig for at sjøveien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tar ansvar for sjøveien

2 Kystverket Trygger sjøveien og bidrar til god fremkommelighet og effektiv trafikkavvikling. Jobber kontinuerlig for at sjøveien har tilstrekkelig bredde og dybde. Sørger for at sjøveien er godt opplyst for trygg navigering. Forebygger alvorlige ulykker og akutt forurensning langs kysten.

3 Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur Maritime tjenester Transportplanlegging og kystforvaltning Beredskap mot akutt forurensing

4

5 Organisasjon (pr. 1. juni 2013) Hovedkontor 106 Ålesund 84 Horten (beredskapsavd. og IKT) 22 Regioner Sørøst (Arendal)205 Vest (Haugesund)227 Midt-Norge (Ålesund) 88 Nordland (Kabelvåg) 104 Troms og Finnmark (Honningsvåg)115 Rederi (Ålesund)199 Senter for beredskap (egen driftsenhet 2012) 42 Sum ansatte1.086 Budsjett: 2,5 mrd. NOK, herav 773 mill. NOK i avgiftsinntekter (2014) Antall årsverk

6 Kystverkets kompetansesentre Utfører nasjonale oppgaver på bestilling fra kystdirektør –Administrativt lagt under regionkontorene –Fagmessig under Hovedkontoret

7 Utfører oppdrag på bestilling fra hovedkontoret. Regional trafikk- og samfunnsplanlegging. Tilsyn med havnesikring. Drift av nasjonale kompetansesentre. Operative og administrative oppgaver knyttet til drift av lostjenesten og evt. trafikksentraltjenester i regionen. Saksbehandling av søknader etter havne- og farvannsloven, losloven, plan- og bygningsloven og deler av forurensingsloven i regionen. Ansvar for drift og vedlikehold av farleiene og navigasjonsinnretningene i regionen. Regionale oppgaver

8 Maritim infrastruktur Utbygging og vedlikehold av fiskerihavner Utbedring av farleder Eiendoms- og kulturforvaltning Navigasjonsinnretninger

9 Transportplanlegging og kystforvaltning Sikkerhet og fremkommelighet i farleia –Saksbehandling og konsekvensutredninger knyttet til tiltak i sjø –Havnesikring –Nasjonal Transportplan (NTP) – tverretatlig samarbeid –Planarbeid – ivaretar interesser i sjø

10 Havnesikring Godkjenning av sikringskonsulenter og sikringsansvarlige i havner Rapportering av sikringsstatusen til norske havner til FNs sjøfartsorganisasjon IMO og EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA Sørger for at norske havner er godkjent til å ta i mot skip i internasjonal fart ─ etter havnesikringsregelverket

11 Navigasjonsinnretninger: Fyr og sjømerker Sørger for at sjøveien er godt opplyst for trygg navigering Planlegger og utvikler nye navigasjonsinnretninger basert på brukerbehov og teknologi Drift og vedlikehold av fyr og sjømerker Kontroll og overvåking av tjenesten

12 Kystverket Rederi Utfører intern entreprenørvirksomhet for regionene 11 fartøy som opererer langs hele norskekysten og 9 større og mindre arbeidsbåter Fartøy som er forskjellig konstruert og utrustet for å dekke ulike oppgaver innenfor bygging og vedlikehold av navigasjonsinnretninger 5 fartøyer inngår i oljevernberedskapen - spesialutrustet/konstruert for å kunne delta i oljevernaksjoner

13 Maritime tjenester Forebyggende arbeid for økt sjøsikkerhet og beredskap Lostjenesten Sjøtrafikksentraltjenesten Meldings- og informasjonstjenester

14 Sjøtrafikksentraltjenesten Forebygger kollisjoner og grunnstøtinger langs kysten Hovedansvar: trafikkregulering, informasjonstjenester og navigasjonsassistanse Overvåker skipstrafikken ved hjelp av radar, kamera, værstasjon, VHF, LRIT og AIS Operativ 24 timer i døgnet – hele året Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

15 Trafikk langs kysten Seilingsklareringer Sjøtrafikksentral20132012 Brevik8.2898.063 Horten106.090103.956 Kvitsøy130.160129.744 Fedje49.84049.026 Totalt: 294.379290.789

16 Lostjenesten

17 Lostjenester Bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året. Reguleres av losloven. Obligatorisk losplikt oppfylles ved å bruke los eller farledsbevis. 100 % brukerfinansiert – 761 mill. NOK i losavgifter i 2013. NOU-losutredning – endring?

18

19

20 Losoppdrag Regioner20132012 Sørøst14.71314.856 Vest16.93616.965 Midt-Norge5.1635.323 Nordland3.8794.221 Troms og Finnmark3.0823.157 Totalt:43.77344.522

21 Meldings- og informasjonstjenester Karttjenesten Kystinfo Navigasjonsvarsler (NAVCO) Radionavigasjon (DGPS) Landbasert AIS Satellittbasert AIS Havovervåkingssystemet LRIT Meldingssystemet SafeSeaNet Norway Bølge- og strømvarsling Istjeneste

22 Beredskap mot akutt forurensing Ivaretar Statens beredskap mot akutt forurensing Døgnkontinuerlig vakttjeneste Forebygger, registrerer, veileder og fører tilsyn i tilfeller av akutt forurensing Nasjonal slepeberedskap Myndighet etter forurensningsloven Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

23 Aktiv på internasjonale arenaer Deltar i en rekke internasjonale fora relatert til dedikerte myndighetsoppgaver Bidrar i utviklingen av rammebetingelser for sjøsikkerhet og sjøtransport Sentrale samarbeidspartnere: –FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) –IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) –EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA (European Maritime Safety Agency) –EU/EØS –BPAC (The Baltic Pilotage Authorities Commission) –PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses) –IAPH (International Association of Ports and Harbours)

24 Les mer om Kystverkets tjenester på www.kystverket.no www.kystverket.no


Laste ned ppt "Tar ansvar for sjøveien. Kystverket Trygger sjøveien og bidrar til god fremkommelighet og effektiv trafikkavvikling. Jobber kontinuerlig for at sjøveien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google