Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets nordområdesatsing: Hva gjør Forskningsrådet for å styrke forskning i nord? Avdelingsdirektør Kristi Agerup.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets nordområdesatsing: Hva gjør Forskningsrådet for å styrke forskning i nord? Avdelingsdirektør Kristi Agerup."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets nordområdesatsing: Hva gjør Forskningsrådet for å styrke forskning i nord? Avdelingsdirektør Kristi Agerup

2 forskning.nord.to Revidert strategi for nordområdeforskning 2011-2016 Visjon: Norge er i 2020  en ledende forskningsnasjon i nordområdene  en respektert forvalter av miljø og ressurser i nord  Nord-Norge er en sterk og mangfoldig nærings- og FoU-region

3 Tre strategiske hovedgrep Forskningsrådet skal sikre at det utføres forskning på viktige områder i og for nordområdene: 1.Frambringe den beste kunnskap for forvaltning, samfunn og næringsliv 2.Styrke det internasjonale forskningssamarbeidet 3.Bidra til å styrke forskningsbasert næringsutvikling i Nord-Norge Hele forsknings-Norge og alle relevante sektorer må bidra!

4 Seks prioriterte satsingsområder  Den internasjonale og arktiske dimensjon  Miljø og biologiske ressurser  Energi, petroleum og mineralressurser  Samfunnsutvikling i nordområdene  Kunnskapsbasert næringsutvikling  Unike forskningsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nærings- utvikling er viktige tverrgående perspektiv

5 Nordområdeporteføljens utvikling fra start

6 Hva har Forskningsrådet fått til?  Marin bioprospektering  Forskning med og om Russland  Jordobservasjon  Forskningsinfrastruktur  InfraSpace  NORMAP  SIOS  Forskningsløft i nord  ARKTEK  VRI  RFF-Nord (Forskningsrådet er partner)

7 Forskningsløft i nord  Målet er å styrke og videreutvikle kunnskapsmiljøer i Nord-Norge gjennom langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom gode forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet innenfor temaene reiseliv og arktisk teknologi  8-årig satsing 7

8 5 prosjekt  Subsea Sensors for Oil and Gas (UiT)  Northern Environmental Waste Management (UiT)  ColdTech – Sustainable Cold Climate Technology (Norut Narvik)  Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (Norut Tromsø)  Service Innovation and Tourist Experiences in the High North (UiN)

9 Resultater så langt «Forskningsløft i nord er et rimelig vellykket initiativ som er i ferd med å nå sine mål» (Oxford Research, mars 2012) 9

10 Forskningsløft i nord - et viktig redskap for å utvikle kompetansearbeidsplasser i landsdelen! 10


Laste ned ppt "Forskningsrådets nordområdesatsing: Hva gjør Forskningsrådet for å styrke forskning i nord? Avdelingsdirektør Kristi Agerup."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google