Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLAV R. SKAGE Landskapsarkitektenes rolle i samfunnet - et tilbakeblikk Tidsbilete knytte til personar og situasjonar eg har møtt Mitt eige perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLAV R. SKAGE Landskapsarkitektenes rolle i samfunnet - et tilbakeblikk Tidsbilete knytte til personar og situasjonar eg har møtt Mitt eige perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLAV R. SKAGE Landskapsarkitektenes rolle i samfunnet - et tilbakeblikk Tidsbilete knytte til personar og situasjonar eg har møtt Mitt eige perspektiv på framvoksteren Konklusjon

2 OLAV R. SKAGE Fødd 1933 i Fana Lærling i Parken og i Staudene NLH 1951-52 Praktikant i England 1953 Gartnareksamen Statens hagebruksskule Hjeltnes 1952-53 og 1954-55 NLH hagearkitektlinja 1956-1959 Studier i Berlin, Hannover og Philadelphia Dr scient. NLH 1969 Dr honoris causa Tartu Estland 1997

3 NOKRE AV MINE TIDLEGE OPPGÅVER Hovudoppgåve NLH 1959: Veg og landskap. Prosjektering: Motorveg Lier, motorveg Gjøvik- Lillehammer og Nye Strynefjellsvegen Doktoravhandling NLH 1968: Landskap og busetnad. Landskapsutvikinga i Klepp kommune på Jæren etter 1800. Verneplan for Vassfaret 1966-68 Verneplan for Oslomarka 1967-68

4 MERKESPERSONAR Marius Røhne – Bygartnar i Oslo Olav L. Moen – ”Dosproff” NLH Karen Reistad Oslo – Privat/kyrkjegardar Einar Hildrum – direktør Hageselskapet Olav Aspesæter – Bygartn. Bergen/prof NLH Hage og parkkultur – utstillingar opplysning Grasrotarbeid kring tema hagar og parkar Nordisk og internasjonalt samarbeid Hagearkitekt  Landskapsarkitekt

5 REFORMSIGNAL Den norske stats husbank 1946 Statens ungdoms- og idrettskontor 1946 Friluftslova 1957 Fjellplanarbeidet 1962-65 Vassdragsutbygging og miljøkrav 1960-talet Bygningslova av 1965 Naturvernlova av 1970 Strandlova av 1971 Miljøverndepartementet 1972

6 DET SOM HENDE FRÅ 1960 Det alt meir opne samfunnet revolterte mot den rådande deduktive rasjonaliteten Kravet om sosial og miljømessig rettvisa i samfunnet vann politisk kraft. Konsekvensen var at styringsverket måtte utvikla prosedyrar og krav som var tilpassa den rådande situasjonen.

7

8 Tre paradigma I hagekunsten er det kunsthistoria og om- tanken for objekta som er og har vore det berande momentet (Paradiset). Den funksjonalistiske landskapsarkitekturen sette det funksjonelle ved plassen i høgsetet (Søndagslandskap og måndagsbyar). Landskapsplanlegging med strategiske sikte- mål har som hjørnesteinar systemvitskapen økologi og tilliten til eit opplyst folkestyre. (Humanistisk dialog og biologisk imperativ).

9 Landskapsarkitektar har til oppgåve å forma det fysiske rommet som livsmiljø Takk vera ei solid forankring i det praktiske handverket kring hagebruket, fekk landskapsarkitekten ein flygande start då byggsektoren i etterkrigstida skaut fart At prosjekta i tillegg til sosiale og økonomiske krav, også måtte visa seg tenlege ut frå økologisk formulerte krav, kom til å skapa ei nisje for landskapsarkitekten sin profesjon. For dette skuldar me ei stor takk til yrket sine merkeskvinner og – menn!

10 MANDATET: Landskapsarkitekten skall i sitt yrke fremja omsynet til livskvalitet og miljø: 1.gjenom målmedveten planlegging, forming og forvaltning av grønområda i tettstader og 2.gjenom omtanke for den økologiske infrastrukturen sikra eit levande landskap i bygd og by LUKKE TIL !


Laste ned ppt "OLAV R. SKAGE Landskapsarkitektenes rolle i samfunnet - et tilbakeblikk Tidsbilete knytte til personar og situasjonar eg har møtt Mitt eige perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google