Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruver og mineralleiting i reindriftsområde. Nássavárri, 1635–2015–? Sølv- og blygruve 1635–1659 / 1770–1810 Samar blei tvunge til å frakte malm med kjørerein,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruver og mineralleiting i reindriftsområde. Nássavárri, 1635–2015–? Sølv- og blygruve 1635–1659 / 1770–1810 Samar blei tvunge til å frakte malm med kjørerein,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruver og mineralleiting i reindriftsområde

2 Nássavárri, 1635–2015–? Sølv- og blygruve 1635–1659 / 1770–1810 Samar blei tvunge til å frakte malm med kjørerein, mange flykta. 2015: Ny plan – kvartsgruve på norsk side – påverkar 5 reinbeitedistrikt. Nordland områdestyre har protestert Rana kommune vil ha gruva Saka er ikkje avgjort.

3 Gruve-boom i Norden 2006–12 metallprisane kraftig opp Nye mineralstrategiar i Noreg, Sverige og Finland Mineralsøknadar over heile Norden og Sápmi Starta gruver på svært fattige ressursar Motstand: Gállok, Rönbäcken, Biedjovággi, Nussir, Ohcejohka Frå 2013 har prisane gått nedover igjen Store selskap gått konkurs: Blaiken, Pajala, Talvivaara

4 Over heile verda Internasjonale gruveselskap Mange gruver i urfolksområde Mye naturøydelegging, mye motstand Norske selskap og oljefondet er med Internasjonale avtalar vernar selskapa mot miljøkrav

5 Kva slags gruver? Áitik: 0,2% Cu, 99,8% avgang Kittilä: 5ppm Au, 99,9995% avgang Talvivaara: Den største forureininga i Norden Biedjovággi & Nussir: 1% Cu, 99% avgang Norga: Avgangen ut i havet Ruoŧŧa/Suopma: Avgangen ut i naturen på land All avgang består av nyttige mineralar som kan brukast.

6 Gruvebøker som kjem – også mye stoff om reindrift 1: Biedjovággi, Nussir, Sydvaranger 2: Lovar, forvaltning, reindriftsorganisasjona r og institusjonar 3. Andre gruver i reindriftsområde 4. Gruver og reindrift i Sverige, Finland og Russland

7 Kor er reinen og reindrifta i historia? Skorovas gruve var i reindriftsområde Eit reinbeitedistrikt fikk erstatning for bygging og drift av taubane I boka om gruvesamfunnet blir det ikkje skrive eit ord om samar eller reindrift. Mange liknande saker

8 Kven fann minerala? Sulitjelma: reindriftssamen Mons Petter Biedjovággi: reindriftssamane Begen Áilu, Nigon Ánta og Hestas Aja Joma: reindriftssamen Jonas Marsfjell Kåfjord: samen Marit Aslaksen Kvalsund: sjøsamen Anders Monsen Ballangen: ein same Stjernøya: reindriftssamen Johan Sara

9 Godt forhold? Stjernøya: Næringsminister sa at det var godt forhold mellom reindrifta og gruva. Sanninga er at ein siida måtte slutte pga. gruva og det er framleis strid om eigedomsrett. Elkem Tana: Ordførar seier det er godt forhold, reinbeitedistriktet seier dei har mista beiteland.

10 Mo váikkuhit ruvkket boazodollui? váldet guohtuneatnama hehttet johtima mirku gávja baldet bohccuid seaguheapmi / riidu

11 Reindrifta sine rettar i Noreg - 1 Etter minerallova "... skal forvaltning og bruk av mineralressursene... ivareta hensynet til:...naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv" Sametinget og reindrifta har meir rettar i Finnmark enn i resten av Noreg Leiting: Melding til brukar / reinbeitedistrikt. Undersøkingsrett: I Finnmark: Høring og kartlegging av samiske interesser. Sametinget kan anke til regjeringa.

12 Reindrifta sine rettar i Noreg - 2 Kommunen skal sende planprogram og reguleringsnplan på høring – bl.a. til reindrifta. Før hadde distriktsstyra motsegnsrett, – no bare Fylkesmannen si reindriftsavdeling. Utsleppsløyve og driftskonsesjon skal og på høring. Konklusjon: Mange reglar seier at ein skal ta omsyn til reindrifta, men reindrifta har etter lova ikkje noko rett til å stanse gruveplanar. Kan ein likevel stanse dei gjennom internasjonale konvensjonar?

13 Kven kan ein samarbeide med? Reindriftsorganisasjon ar – NRL, SSR,....? Protect Sápmi`? Sametinget? Fylkesmannens reindriftsavdeling? Andre næringsorganisasjonar ? Miljøorganisasjonar?

14 Kva er beste arbeidsmetodar? Direkte samarbeid med gruveselskap? Krav til staten? Informasjon om reindrift? Rettssaker? Aksjonar i lag med miljøorganisasjonar? Forsøke å hindre gruve eller krevje høg erstatning?

15 Eg treng hjelp av dykk! Eg er ingen ekspert – aller minst på reindrift Bøkene blir skrive med hjelp av mange folk: geologar, juristar,... reindriftssamar Reindriftssamar må forklare korleis dei brukar området og korleis gruver har påverka / vil påverke Vi treng omsetjing mellom forskjellige språk.


Laste ned ppt "Gruver og mineralleiting i reindriftsområde. Nássavárri, 1635–2015–? Sølv- og blygruve 1635–1659 / 1770–1810 Samar blei tvunge til å frakte malm med kjørerein,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google