Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra HBO til Universitetet i Nordland. Studentutviklingen 19803 høgskoler (DH, sykepleier og lærer) 1994Ca 3500 studenter/350 ansatte 2008Ca 5000 studenter/500.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra HBO til Universitetet i Nordland. Studentutviklingen 19803 høgskoler (DH, sykepleier og lærer) 1994Ca 3500 studenter/350 ansatte 2008Ca 5000 studenter/500."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra HBO til Universitetet i Nordland

2 Studentutviklingen 19803 høgskoler (DH, sykepleier og lærer) 1994Ca 3500 studenter/350 ansatte 2008Ca 5000 studenter/500 ansatte Nordland Sykepleierhøgskole1920 Bodø Lærerhøgskole1951 Nordland Distriktshøgskole1970 Høgskolesenteret i Nordland (med Siviløkonomutdanningen i Bodø)1985 Høgskolen i Bodø1994 Pr. 31.12.08: 3 doktorgradsprogram godkjent 1 under behandling2008 4 doktorgradsprogram godkjent og universitetssøknad sendes våren2009 Universitetet i Nordland2010

3 Hvorfor Universitetet i Nordland?

4 Næringsliv i Salten, Nordland og Norge - relativ vekst i næringslivet Indeks Nordland 2008

5 Industrien i Nord-Norge - relativ vekst i omsetning Indeks Nordland 2008

6 Nordlandsindustrien = God lønnsomhet (driftsresultat) Indeks Nordland 2008

7 Eksportresultater Nordland Indeks Nordland 2008

8 Stort behov for flere hoder og hender innenfor pleie og omsorg Det offentlige er de største bedriftene i de fleste lokalsamfunn Utfordring: opprettholdelse av høy offentlig service- og kompetansegrad Rekruttering henger sammen med tilhørighet – vi må utdanne flere av våre ”egne”, i tillegg til å rekruttere utenfra Veksten i offentlig sektor fortsetter

9 Lokal rekrutteringsmarked neste 10 år (Nordland) Disse unge mister vi (10500) 41350 Skal bli pensjonister Disse beholder vi 20000

10 Regionalt/nasjonalt Nordlandsbedriftene leverer bedre enn resten av Norge (Indeks Nordland) Lønnsomhet: 10% mot 8% for øvrige Norge Mest lønnsomt: Marin sektor (22% driftsresultat)

11 Internasjonalt Eksportvekst i 2007 på 19% fra Nordland Eksportverdien nesten 18 milliarder kroner Havbruk trekker lasset: 2006 produserte Nordland 619 000 tonn I 2007 var tallet 750 000 tonn Veksten fortsetter, og torskeoppdrett er på full fart

12 Godkjenning som universitet har høyeste prioritet i utviklingsarbeidet ved HBO, og gjennom oppbygging av fagmiljøene og dermed vår konkurransekraft, bygger vi universitetet steg for steg, dag for dag. Det er mange grunner til universitetsbyggingen, her er noen få, men viktige: Universitetet i Nordland Status som universitet vil styrke institusjonens anseelse og stilling både nasjonalt og internasjonalt Rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonell vil bli lettere til et etablert universitet Mulighetene for økt rekruttering av studenter vil bli styrket ved universitetsstatus

13 Et universitet vil stå sterkere i forhandlinger om samarbeidsavtaler med andre utdanningsinstitusjoner og andre partnere nasjonalt og internasjonalt Universitetsstatus legitimerer at vi til enhver tid har faglig kompetanse på høyt internasjonalt nivå Universitetsgodkjenningen vil åpne for adgang til forskningsprosjekter og –midler som i utgangspunktet ikke er like lett tilgjengelig for en høgskole Et universitets faglige autonomi på høyere nivå gir langt bedre muligheter til å møte ønsker og behov for utdanningstilbud fra lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv. Vi blir dermed en mer seriøs og fleksibel samarbeidspartner Universitetet vil være en viktig bidragsyter til å realisere de verdiskapningsmulighetene som finnes i regionen Universitetet vil styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og sikre en regional fordeling av kompetanse

14 Universitetet i Nordland – av vital betydning regionalt Leverandør av høykompetent arbeidskraft til industri/næringsliv/offentlig sektor Nyskaping og innovasjon er en av HBOs aller sterkeste sider Forskning skjer nært til oppdragsgivere i offentlig sektor og næringslivet Tett samarbeid med næringsliv, kultur- og idrettsliv og offentlig forvaltning Stor og attraktiv arbeidsplass – viktig i rekrutteringsarbeid

15 Universitetet i Nordland – av vital betydning nasjonalt Et av landets beste og viktigste kompetansesentra for nordområdene ” - Den menneskelige infrastrukturen i nord utvikles gjennom internasjonalt samarbeid. Og her tjener utdannings- og forskningsprogrammene som høgskolen har etablert med russiske partnere, som god modell. Det er det konkrete som teller” Utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2007) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Senter for økologisk økonomi og etikk University of the Arctic – regionalt kontor lagt til HBO

16 Fra HBO til UiN – kompetansebygging på høyt nivå Innenfor våre fire doktorgradsutdanninger skal universitetet dyrke frem forskning som er nyskapende for de respektive fagområdene. Det innebærer at vi skal ha en: –Bedriftsøkonomisk forskning preget av innovasjon og entreprenørskap, energi, miljø og etikk –Samfunnsvitenskapelig forskning preges av kritiske og anvendte studier innenfor arbeidsliv, velferd og offentlig forvaltning –Naturvitenskapelig forskning preges av tidlig yngelfase og produktkvalitet innenfor havbruk –Profesjonsforskning preget av praktisk kunnskap og profesjonell yrkesutøvelse

17 Profesjonsutdanningene Profesjonsutdanningene skal preges av forskningsbasert kunnskap, etisk tenkning på et høyt faglig nivå, samt nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsbidrag Universitetet i Nordland skal også arbeide med utvikling av nye profesjonsutdanninger innenfor områder som helsearbeid, kunst- og kulturarbeid, arbeids- og velferdsforvaltning og rehabilitering.

18 Kompetanse Høgskolens mål er at mellom 60 og 70 % av faglige ansatte skal ha førstekompetanse. Ved tre av høgskolens fire fakulteter er andelen av ansatte med førstestillingskompetanse pr. 2008 nesten oppe i ca 70 %. Dette gjelder for: – Handelshøgskolen (HHB) – Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) – Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Ved profesjonshøgskolen (PHS) er andelen førstestillingskompetanse på nesten 35 %

19 ”Nær, nord og nyttig” UiNs campus utvikles som en del av Bodøs byutvikling – nært samarbeid med kommunale planmyndigheter Vi skal øke Nordlands andel av totale forskningsmidler – i nært samarbeide med bl.a. Nordland fylkeskommune Den unike tverrfagligheten ved høgskolen/universitetet videreutvikles Vi skal øke studentrekrutteringen og utvide studietilbudene – i takt og samforståelse med våre omgivelser i næringsliv og offentlig virksomhet Vi skal skaffe og skape ettertraktet arbeidskraft regionalt, nasjonalt og internasjonalt


Laste ned ppt "Fra HBO til Universitetet i Nordland. Studentutviklingen 19803 høgskoler (DH, sykepleier og lærer) 1994Ca 3500 studenter/350 ansatte 2008Ca 5000 studenter/500."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google