Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle fiskeripolitiske saker Adm. dir. Audun Maråk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle fiskeripolitiske saker Adm. dir. Audun Maråk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle fiskeripolitiske saker Adm. dir. Audun Maråk

2 Dagens situasjon Økt lønnsomhet God valutasituasjon Lav rente Lav oljepris God ressurssituasjon, totalt sett Rekordhøy førstehåndsverdi

3 Kvoteutsikter Torsk: Kvote som i år, god prisutvikling Hyse: Kvoten opp 9% Sei: Kvoten opp 14% Makrell: Kvoten ned 20%, gode priser i høst Nvg-sild:Forventer en liten kvoteøkning. Gode priser Kolmule: Uavklart

4 Dagens tema Stortingsmeldingen om sjømatindustrien Strukturspørsmål og rederikvoteordning Internasjonale avtaler

5 Stortingsmeldingen Generelt Deltakerlov Salgslagenes rolle Pliktsystemet Ombordproduksjon Geografiske bindinger

6

7 Deltakerlov Beholdes Verdensledende flåte med høy nyskaping Lokal tilknytning+ nasjonalt eierskap en suksess Overskudd reinvesteres lokalt Se på regelverket om eierkonsentrasjon

8 Deltakerlov Krav til adm.reder kan mykes opp -Nærhet til drift -Ledende stilling -Eierandel på min.10% -Fiske en hovedaktivitet -Flere godkjennes som aktiv fisker -Går en grense

9 Førstehåndsomsetningen Dagens ordning fungerer godt Utvalget argumenter for loven, men konkluderer motsatt Loven ny og enstemmig vedtatt Ikke behov for endringer

10 Fiskesalgslagslov Aspaker vil modernisere Fjerne salgslagenes enerett til å sette minstepris V og KrF trolig imot Forhandlingsspill?

11 Fylkesbindinger / regionale bindinger Fiskebåt prinsipielt imot geografiske bindinger Departementet vil ha synspunkt på fylkesbindingene i konvensjonell flåte i forbindelse med høringen om kvotetak i kyst Forhåpentligvis høres næringen

12 Leveringsplikt Regjeringen vil regionalisere leveringsplikten Leveringsplikt til Båtsfjord blir leveringsplikt til Finnmark

13 Bearbeidings-, aktivitets- og leveringsplikt Må sees i sammenhengBør avvikles i sin helhet Begrenser nødvendig effektivisering Allokerer råstoff, hindrer omstilling og at industrien konkurrerer på like vilkår Regjeringens forslag: Bedrifter/regioner som tilgodesees kan operere som ”tradere” på bekostning av fiskeflåte og fiskeindustri Diskriminerer fiskereide fartøy med leveringsplikt, som ikke oppnår markedspris

14 Ombordproduksjon Forbudet mot ombordproduksjon for fartøy uten leveringsplikt foreslås fjernet 11 av 37 trålere har adgang i dag, åpner for 6 til Bare forbud i torsketrålgruppen Positivt forslag Må ikke få kvotekonsekvenser

15 Strukturspørsmål Rederikvoteordning Avkorting Kondemnering Fylkesbindinger Kvotetak ved kombinert struktur- og rederikvoteordning

16 Rederikvoteordning Et politisk kompromiss om lengden på strukturkvoter er neppe klart før i 2017/2018 (Eidesen-utvalget) En viss skepsis blant medlemmene til rederikvoteordninger – frykt for at det forsinker prosessen Struktureringen i flåten stopper opp i påvente av en avklaring Fiskebåt har bedt myndighetene vurdere en rederikvoteordning – tidsbegrenset til 2018 Saken ligger til behandling i departementet Kvotetak på kombinert struktur- og rederikvoteordning Bør strukturordningen utvides med antall år i rederikvoteperioden?

17 Kondemnering Utspilt sin rolle i havfiskeflåten Ressursmessig, økonomisk, konkurransemessig Politisk vanskelig å fjerne den kun i hav Kravet til kondemnering må fjernes! Forskningsfond eller strukturfond kan være et kompromiss?

18 Avkorting generelt Avkorting ved bruk av strukturordningen –Ringnot (prosentvis avkorting med geografisk differensiering) –Pelagisk trål (liten avkorting) –Torsketrål (avkorting gjennom bortfall av fiskerier) –Konvensjonelle hav (avkorting gjennom bortfall av fiskerier + nord/sør) Lite aktuelt å endre avkortingen i torsketrål eller for konvensjonell havfiskeflåte, selv om det er en diskusjon om å ta nye fiskeslag inn i ordningen (snabeluer, blåkveite, sei i Nordsjøen) Pelagisk trål har med unntak av sei ingen avkorting

19 Avkorting, ringnot Spørsmålet er dermed i stor grad knyttet til ringnot, og den prosentvise avkortingen med geografisk differensiering Fiskebåt ønsket å fjerne avkortingen Kan også sees i sammenheng med varigheten i ordningen Spørsmålet er ute på høring i forbindelse med heving av kvotetak i kystflåten

20 Internasjonale avtaler I Norge-Russland kom tidlig i havn Trepartsavtale om makrell, men uavklart om avsetningen på 15,6%

21 Internasjonale avtaler II Norge-EU avsluttes i dag i Bergen Norge-Grønland over helga Norge-Færøyene Nvg-sild: Uavklart Kolmule: Uavklart

22 Takk for meg!


Laste ned ppt "Aktuelle fiskeripolitiske saker Adm. dir. Audun Maråk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google