Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i etterkrigstida av Peter Samuelsen. Motstandskamp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i etterkrigstida av Peter Samuelsen. Motstandskamp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i etterkrigstida av Peter Samuelsen

2 Motstandskamp

3 Peter Samuelsen2

4 3 Stille demonstrasjoner  Røde toppluer  Binders  Kam i baklomma  Vitser  Røde toppluer  Binders  Kam i baklomma  Vitser

5 Peter Samuelsen4

6 5

7 6 Kompani Linge  Sabotasjegruppe  Utdannet i Storbritannia  1943  Sprenger bl.a. Norsk Hydro sitt anlegg på Rjukan  Tungtvannaksjonen

8 Peter Samuelsen7 Dagens tema  Politikken i perioden  Samhold  Hvem skulle styre?  Fellesprogrammet, jfr. lb. s 88  Arbeiderpartiet  Einar Gerhardsen  Gro Harlem Brundtland  Borgerlige partier  Viktige endringer  EU  Åpnere samfunn  Politikken i perioden  Samhold  Hvem skulle styre?  Fellesprogrammet, jfr. lb. s 88  Arbeiderpartiet  Einar Gerhardsen  Gro Harlem Brundtland  Borgerlige partier  Viktige endringer  EU  Åpnere samfunn

9 Peter Samuelsen8 Elverumsfullmakten  Stortinget gir 9. april 1940 regjeringen fullmakt til å bestemme på egenhånd, helt til Stortinget igjen kan møtes. Stortinget samlet på Hamar like før de må dra til Elverum

10 Peter Samuelsen9 Fra fellesprogrammet  ”Den dagen vårt land og vår frihet, vårt gamle rettssamfunn og hele vårt kulturgrunnlag var i dødelig fare, opplevde vi at vi var ett folk tross forskjell i livssyn og kår og tross gammel strid.  Den opplevelsen ønsker vi å bevare som en levende impuls for folkets liv og arbeid i framtidas Norge. (…) Det var ingen som spurte hvilket parti man tilhørte, eller om man var fattig eller rik.”  ”Den dagen vårt land og vår frihet, vårt gamle rettssamfunn og hele vårt kulturgrunnlag var i dødelig fare, opplevde vi at vi var ett folk tross forskjell i livssyn og kår og tross gammel strid.  Den opplevelsen ønsker vi å bevare som en levende impuls for folkets liv og arbeid i framtidas Norge. (…) Det var ingen som spurte hvilket parti man tilhørte, eller om man var fattig eller rik.”

11 Peter Samuelsen10 Jubelåret 1945  Den 7. juni 1945, på dagen 40 år etter opphøret av unionen med Sverige og 5 år etter han forlot Tromsø i 1940, kunne kong Haakon 7. igjen sette foten på norsk jord.  Kongens faste holdning bidro sterkt til at det nasjonale fellesskapet kom styrket ut av krigen.  Den 7. juni 1945, på dagen 40 år etter opphøret av unionen med Sverige og 5 år etter han forlot Tromsø i 1940, kunne kong Haakon 7. igjen sette foten på norsk jord.  Kongens faste holdning bidro sterkt til at det nasjonale fellesskapet kom styrket ut av krigen.

12 Peter Samuelsen11 ”Alt for Norge!”  Braüer vil møte Haakon 7. alene  Har med seg Koht som tolk. Braüer sur på det  Kongen egentlig god i tysk  To krav fra Tyskland: 1)Militær motstand må opphøre 2)Godta Quisling som statsminister  ”Jeg må trekke meg som konge dersom regjeringen går med på kravene”, sa kong Haakon. Braüer kommer ut fra møtet med kong Haakon og Koht på Elverum

13 Peter Samuelsen12 Gjenreisning  1940-årenes store oppgave  Finnmark og Nord-Troms var helt rasert, mange byer og tettsteder sterkt ødelagt.  Produksjonen når førkrigsnivået etter få år - langt raskere enn ventet.  Gjenreisingen av boliger tok lengre tid, noen steder 10-15 år.

14 Peter Samuelsen13 Rasjonering  Kort og merker måtte til for å få det aller meste.  Hensikt:  Prioritere investeringer over forbruk  Hindre ukontrollert prisstigning  Vaskepulver frigitt 1946  Melk, ost, egg 1949  Trikotasje, unntatt damestrømper, 1951  Kjøtt, kaffe, sukker 1952  Kort og merker måtte til for å få det aller meste.  Hensikt:  Prioritere investeringer over forbruk  Hindre ukontrollert prisstigning  Vaskepulver frigitt 1946  Melk, ost, egg 1949  Trikotasje, unntatt damestrømper, 1951  Kjøtt, kaffe, sukker 1952

15 Peter Samuelsen14 Hvem skulle styre?  Uklart like etter frigjøringen, men oppdraget går til Einar Gerhardsen ..her på vei til Kirkenes i 1940  Satt i tysk konsentrasjonsleir fra 1941-45

16 Peter Samuelsen15 Tre Stortingsvalg

17 Peter Samuelsen16 Arbeiderpartiet 1945-61  Rent flertall på Stortinget  Hadde mer enn halvparten av representantene  Sosialistisk parti  Staten skulle bestemme det meste i den økon.pol.  Staten skulle drive og eie storindustri, side om side med private  Velferdsordningene skulle bygges ut slik at alle skulle få hjelp ved sykdom, uførhet eller arbeidsledighet  Rent flertall på Stortinget  Hadde mer enn halvparten av representantene  Sosialistisk parti  Staten skulle bestemme det meste i den økon.pol.  Staten skulle drive og eie storindustri, side om side med private  Velferdsordningene skulle bygges ut slik at alle skulle få hjelp ved sykdom, uførhet eller arbeidsledighet

18 Peter Samuelsen17 Europa  VEST  Markedsøkonomi  Produksjonen følger ”loven” om tilbud og etterspørsel  Demokrati  Samarbeid  OECD 1948  Europarådet 1949  Kull- og stålunion  Romatraktaten  EU  VEST  Markedsøkonomi  Produksjonen følger ”loven” om tilbud og etterspørsel  Demokrati  Samarbeid  OECD 1948  Europarådet 1949  Kull- og stålunion  Romatraktaten  EU  ØST  Sovjetisk dominans  Planøkonomi  Staten bestemmer hva som skal produseres, hvor mye og til hvilken pris  Diktatur  Samarbeid  Comecon 1949

19 Peter Samuelsen18 Arbeierpartiet 1945-61  Lik rett til utdanning uavhenging av ”stand og stilling”  Dette krevde høy skatt!  De som hadde mest, skulle betale mest.

20 Peter Samuelsen19 Kings Bay  Arbeidsulykke KB- gruven, Svalbard nov. 1962  Staten eide gruvene, AP-regj.får kritikk for dårlig sikkerhet  Mistillitsforslag  23. aug.1963  Ap’s regjeringsmonopol brutt  Arbeidsulykke KB- gruven, Svalbard nov. 1962  Staten eide gruvene, AP-regj.får kritikk for dårlig sikkerhet  Mistillitsforslag  23. aug.1963  Ap’s regjeringsmonopol brutt To statsministre, påtroppende John Lyng (H) og avtroppende, Einar Gerhardsen (Ap)

21 Peter Samuelsen20 Norge endres/splittes  Skal Norge være medlem av EU?  Folkeavstemminger  1972: Nei  1994: Nei  Jfr. dagens debatt i media  nei --> ja?  Skal Norge være medlem av EU?  Folkeavstemminger  1972: Nei  1994: Nei  Jfr. dagens debatt i media  nei --> ja?

22 Peter Samuelsen21 Gro  Norges første kvinnelige statsminister  1986-89  Av 17 statsråder var 8 kvinner. Vakte oppsikt internasjonalt  1990-96 Gro Harlem Bruntland (Ap) i midten

23 Peter Samuelsen22 Næringsliv og økonomi  Statens rolle  Skipsfart  Jordbruk  Fiske  Olje  Statens rolle  Skipsfart  Jordbruk  Fiske  Olje

24 Peter Samuelsen23 Statlig styring  I begynnelsen av perioden styrte Staten i detalj. Et eks.:  Kampen om pris- og rasjonaliseringslovene i 1952-53 var periodens hardeste politiske oppgjør før Kings Bay-krisen ti år senere.  Næringslivsorg. Libertas førte an i kampen. Lovene ble fremstilt som en trussel mot den enkelte borgers frihet.

25 Peter Samuelsen24 Statlig styring Statlige effektiviserings- kampanjer Grepet løsnes etterhvert det kalles liberalisering

26 Peter Samuelsen25 Nye fabrikker  Økt produksjon er grunnlaget for all velferd  NB! EKSPORT  Vannkraft gir billig elektrisk energi  Fosser legges i rør  Økt produksjon er grunnlaget for all velferd  NB! EKSPORT  Vannkraft gir billig elektrisk energi  Fosser legges i rør

27 Peter Samuelsen26 Jernverket i Mo i Rana  Plasseringen vedtatt av Stortinget 1946  Les s. 99 i læreboka om Jernverkets vekst og fall  Plasseringen vedtatt av Stortinget 1946  Les s. 99 i læreboka om Jernverkets vekst og fall

28 Peter Samuelsen27

29 Peter Samuelsen28 Skipsfart  50-60-årene har Norge en av verdens største handelsflåter  Skaffer landet store inntekter  1974 fraktprisen raser  Utflagging  Norske skip seiler under andre lands flagg  Sjøfolk fra u-land  50-60-årene har Norge en av verdens største handelsflåter  Skaffer landet store inntekter  1974 fraktprisen raser  Utflagging  Norske skip seiler under andre lands flagg  Sjøfolk fra u-land

30 Peter Samuelsen29 Jordbruket  Små gårder forsvinner  Modernisering  Les figur s.101 i læreboka  For lav selvforsyning  Må importere over 50%  1970-tallet  Subsidiering  Bruker oljepenger

31 Peter Samuelsen30 Fiske  Samme utvikling som i jordbruket  Stadig færre fiskere  små --> store båter  Effektivisering  Tekniske oppfinnelser  Sonaren oppsporer fiskestimene  Overbeskatning  Samme utvikling som i jordbruket  Stadig færre fiskere  små --> store båter  Effektivisering  Tekniske oppfinnelser  Sonaren oppsporer fiskestimene  Overbeskatning

32 Peter Samuelsen31 Olje 1960-årene trekkes grensene i Nordsjøen norsk-, dansk- og britisk sokkel I slutten av 60-tallet tillot staten utenlandske oljeselskaper å lete etter olje i Nordsjøen Lille julaften -69 sprutet oljen opp 1960-årene trekkes grensene i Nordsjøen norsk-, dansk- og britisk sokkel I slutten av 60-tallet tillot staten utenlandske oljeselskaper å lete etter olje i Nordsjøen Lille julaften -69 sprutet oljen opp Boreriggen ” Ocean Viking ” førte Norge inn i oljealderen. Her Ekofisk des. 69.

33 Peter Samuelsen32 Sokkelkart Nordsjøen

34 Peter Samuelsen33

35 Peter Samuelsen34 Olje  Hvordan få opp rikdommene?  Kapital  Kompetanse  Konsesjon  Statoil dannes 1972  Oljekrisen 1973  Oljen blir dyrere, Norge rikere  Hvordan få opp rikdommene?  Kapital  Kompetanse  Konsesjon  Statoil dannes 1972  Oljekrisen 1973  Oljen blir dyrere, Norge rikere Gullfaks A

36 Peter Samuelsen35 Ulykker  Bravo 1977  Ingen mistet livet  Alexander Kielland 1980  Boligplattform velter  123 mistet livet, 89 overlevende  Jf. Video på websida vår  Bravo 1977  Ingen mistet livet  Alexander Kielland 1980  Boligplattform velter  123 mistet livet, 89 overlevende  Jf. Video på websida vår

37 Peter Samuelsen36 Utvinni ng

38 Peter Samuelsen37 Velferdssamfunnet utvikler seg  Fra mangel til overflod  Marshallhjelpen  Boligbygging  Folketrygden  Ferie og fritid  Medier, kultur og utdanning  Fra mangel til overflod  Marshallhjelpen  Boligbygging  Folketrygden  Ferie og fritid  Medier, kultur og utdanning

39 Peter Samuelsen38 Marshallhjelpen  Landbruksmaskiner  Kaffe  Jern  Elektrisk utstyr  Tobakk  Bolignøden minker  Drabantbyer  Landbruksmaskiner  Kaffe  Jern  Elektrisk utstyr  Tobakk  Bolignøden minker  Drabantbyer

40 Peter Samuelsen39 Folketrygden 1967  Garanterer alle  Minstepensjon 70 år  67 år  Ulike trygder  Uføre-  Arbeidsledighets-  Alders-  Finansiering  Alle arbeidsføre betaler  Investerer i aksjer og fonds

41 Peter Samuelsen40 Ferie og fritid  1938  9 dagers betalt ferie med lønn  1960  Camping  Utenlandsferier  1938  9 dagers betalt ferie med lønn  1960  Camping  Utenlandsferier

42 Peter Samuelsen41 Radio  1939  400.000 apparater  1952  840.000  1933 NRK  Enerett  Folkeopplyser  Kulturbærer  Binde ulike landsdeler sammen  Underholdning  Sport  Radio Luxemburg

43 Peter Samuelsen42 TV  1954 første fjernsynssender  1960 offisiell åpning  20.000 app.  1972 fargeTV  Antall kanaler  1982 kabelTV ok  1992 TV2  reklamefinansiert  1954 første fjernsynssender  1960 offisiell åpning  20.000 app.  1972 fargeTV  Antall kanaler  1982 kabelTV ok  1992 TV2  reklamefinansiert

44 Peter Samuelsen43 Aviser og politikk  Før og etter 1960  1940 260 aviser  1965 160 aviser  1968 St.tinget vedtar statsstøtte

45 Peter Samuelsen44 Utdanning  1950 7-årig skole  1969 9-årig skole  1997 10-årig  Yrkesskole og gymnas  1974 Vgs  Høgskoler og universiteter bygges stadig ut  1950 7-årig skole  1969 9-årig skole  1997 10-årig  Yrkesskole og gymnas  1974 Vgs  Høgskoler og universiteter bygges stadig ut


Laste ned ppt "Norge i etterkrigstida av Peter Samuelsen. Motstandskamp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google