Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: sikkerhetspolitikk. Hva er sikkerhetspolitikk? ulike måter å sikre et lands suverenitet og handlefrihet overfor andre land ved bruk av forsvars-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: sikkerhetspolitikk. Hva er sikkerhetspolitikk? ulike måter å sikre et lands suverenitet og handlefrihet overfor andre land ved bruk av forsvars-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: sikkerhetspolitikk

2 Hva er sikkerhetspolitikk? ulike måter å sikre et lands suverenitet og handlefrihet overfor andre land ved bruk av forsvars- og utenrikspolitiske virkemidler. Inkluderer i dag også den sivile beredskap, miljøpolitikk, samt politiske, økonomiske og sosiale forhold

3 Sikkerhetspolitikk Tradisjonell sikkerhetspolitikk går ut på å hindre ytre press gjennom bruk av tvangsmakt eller trusler overfor andre stater. Å ivareta militær sikkerhet betyr tradisjonelt at en ønsker å: forebygge væpnet aggresjon og direkte militært angrep mot eget land avvise forsøk på å bruke trussel om militær maktbruk for å tvinge et land til å gjøre noe det ellers ikke ville ha gjort å stå imot og eventuelt slå tilbake militær maktbruk dersom forebyggingen og avvisningen ikke lykkes

4 Europa under den kalde krigen:

5 Men, så...

6 Fra trusseltil risiko Bipolært system Multipolært system NATO-WP Stort antall stater Mange Etniske grupper Multinasjonale grupperinger Stabilt system bygget på avskrekking og maktbruk Ustabilitet Nasjonalisme Etnisk uro EN NY VERDEN - EN NY SIKKERHETSPOLITIKK

7 NATO RUSSLAND FN USA OSSE EU NORGE ???

8 NORSK SIKKERHETSPOLITIKK Historisk: Nøytralitetspolitikk(1905-1940) Tysk okkupasjon(1940 - 1945) ”Brobygging”(1945 - 1948) Alliansepolitikk(1949: NATO) Avskrekking og beroligelse

9 Polarprojeksjon

10

11 Norge har et grunnareal på 323 877 km 2 og en kyst som er 21 925 km lang. Norske havområder er ca 7 1/2 gang så stort som vårt landterritorium Norge

12

13

14 Lille Norge... I utkanten av Europa, og ikke mer enn 4,5 mill innbyggere, men: –verdens 3. største oljeeksportør –verdens 3. største gasseksportør –verdens nest største eksportør av fisk –stor sjøfartsnasjon –stor kapitaleksporterende nasjon –aktiv internasjonal aktør

15 Viktige momenter i norsk sikkerhetspolitikk Nato – Russland – havområder – Svalbard Avskrekking og beroligelse Samarbeide med Russland - Barentsregionen: –Økonomisk utvikling –Kulturell utveksling Nye utfordringer ved endringer i Nato og EU –Nordområdenes betydning –EUs integrering i sikkerhetspolitikken

16 Avskrekking og beroligelse I Avskrekking: Nato-medlemskap Allierte øvelser i Norge Lagring av forsvarsmateriell i Trøndelag

17 Avskrekking og beroligelse II Beroligelse Vi kan dele de norske selvpålagte begrensingene kan i tre: 1. Basepolitikken, som slo fast at fremmede makter ikke skal ha permanente militære baser på norsk område. 2. Atomvåpenpolitikken, som innebærer at atomvåpen ikke skal brukes av det norske Forsvaret og heller ikke være lagret i Norge.

18 Avskrekking og beroligelse III Beroligelse 3. Reglene for allierte øvelser, skulle sørge for følgende: ingen allierte fly eller marinefartøyer i norsk territorium øst for 24. lengdegrad (omtrent på linja Kautokeino-Alta-Hammerfest).. begrensninger på antall allierte fly og marinefartøyer og deres bevæpning (ingen atomvåpen). ingen fly eller marinefartøyer i Finnmark fylke


Laste ned ppt "Tema: sikkerhetspolitikk. Hva er sikkerhetspolitikk? ulike måter å sikre et lands suverenitet og handlefrihet overfor andre land ved bruk av forsvars-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google