Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling Aktivt sinn – aktiv kropp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling Aktivt sinn – aktiv kropp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling Aktivt sinn – aktiv kropp

2 Program Registrering Åpning, velkommen ved Fylkesmann i Oppland, Christl Kvam Milepæler i det videre arbeidet. Trond Johnsen Presentasjon av overordnede resultater av spørreundersøkelse og akselerometri, Mads N. Holten-Andersen og Asborg Aanstad Bjertnæs fra Barne- og Ungdomsavdelingen, Sykehuset Innlandet Pause Presentasjon av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Ann-Helen Odberg og Henning Klafstad Status i prosjektet Aktivt sinn Aktiv kropp og tiltakene i skolene i Oppland. Stian Hauge Lunsj Gruppevis erfaringsdeling -Hver skole presenterer sine tiltak i mindre grupper -Felles diskusjon og løsning av gruppeoppgaver Oppsummering i fellesskap, avslutning og vel hjem Trond Johnsen, Stian Hauge og gruppelederne

3 Aktivt sinn – aktiv kropp Prosjektets hovedmål er å bruke Ungdoms-OL 2016 som anledning og motivasjon til å teste ut ulike helsefremmende tiltak på ungdomsskoletrinnet, og vurdere hvordan de bidrar til: 1.Økt systematisk og jevnlig fysisk aktivitet blant elevene 2.Økt trivsel og mestringsfølelse hos elevene 3.Bedret psykososialt skolemiljø 4.Økt forståelse for betydningen av fysisk aktivitet og sunt kosthold

4 Aktivt sinn – aktiv kropp Ungdomsskolene søker prosjektet om midler til tiltak de selv ønsker å gjennomføre – Anlegg og utstyr – Kompetanseheving – Arrangement – Kosthold og ernæring ALLE elevene skal med! Særlig de mest inaktive og elever med særlige behov Tiltakene skal være elevstyrte: av elevene, for elevene, med elevene, på elevenes premisser

5 Organisering NavnEpostStillingTelefon Styringsgruppa Trond Stian Birthe DNB Gro Li i Ringebu / Mads Trond Trond fylkeskommune / Jørgen Innlandet Trine Løvold idrettskrets / Thomas YOG 2016 Ingunn Nansenskolen Kjetil Andre ved Gausdal vgs Marcus Kolstad ved Hammartun skole (mor) Prosjektgruppa (AU) Tuva fylkeskommune / Inger i skolen Knut rektor SLUS Stian og seniorrådgiver OU /

6 Milepæler for skolene NårHva Høsten 2015Individuell oppfølging av skoler på bakgrunn av statusrapporter. 14. sept 2015 Møte i styringsgruppa: - Status i prosjektet og rapportene fra skolene Sept/okt 2015 Regionvise delingskonferanser for skolene – knyttet til områdene de jobber med, skape naturlige møtepunkter som er nyttige for skolene. Trekke frem gode eksempler. Hva kan ASAK/FMOP hjelpe med? Gudbrandsdalen uke 41 (7. oktober) Valdres uke 42 (16. oktober) GTL uke 43 (22. oktober) Hadeland uke 44 (27. oktober) 9. nov 2015 Styremøte: Årsrapport ASAK 18. nov 2015Fagsamling mat og helse på Otta. Samarbeid med Brimi-kjøken + Landbruk FMOP (og Utdanningsdirektoratet?). I forbindelse med rekruteringskonferanse. 1. desember 2015Frist innlevering halvårsrapport

7 Milepæler for skolene NårHva Febr-mars-apr 2016 Skolevis oppfølging basert på statusrapportering fra skolene og våre undersøkelser. Uke Ungdoms-OL 15. mars 2016 Søknadsfrist ASAK 11. april 2016Styremøte ASAK: Behandling av søknader 6. mai 2016 Frist innlevering halvårsrapport Sept-okt-nov 2016 Videreføring av den skolevise oppfølgingen i tillegg til at vi legger inn økter med arbeidsmøter for ressurspersonene i tiltakene ute i skolene basert på dokumentasjons og evalueringsarbeidet vårt. Statusrapporter fra skolene. 1. desember 2016Frist innlevering halvårsrapport

8 Milepæler for skolene NårHva 9. febr 2017 Samling: «best practice» - Hva har vi funnet ut? Hva er det vi vil fortelle resten av verden? Hva har vi lært, hva kan alle de andre lære av oss? 15. mars 2017Søknadsfrist ASAK? April 2017Styremøte ASAK – behandling av søknader April – mai 2017 (mellom påske og eksamen) Spørreskjema og akselerometri 8. og 10. trinn 1. mai 2017Frist innlevering sluttrapport fra skolene og revidert regnskap fra skolene 8. juni 2017 Konferanse for deltagerne i ASAK, alle skolene og oss i prosjektet, ingen «utenforstående» der vi i ro og fred skal svare på spørsmålene «Hva vet vi? Hva vil vi gå ut med?» Altså forberede oss på sluttkonferansen kommende høst 4. September 2017 Styremøte ASAK – behandling av sluttrapport. Måloppnåelse, anbefalinger til videre oppfølging lokalt og til sentrale myndigheter 21. september 2017Sluttkonferanse med sluttrapport


Laste ned ppt "Fagsamling Aktivt sinn – aktiv kropp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google