Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.August 2016 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Kort innledning ved rektor Vurdering for læring ved Inspektør It’s learning ved inspektør Lekser Helsesøster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.August 2016 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Kort innledning ved rektor Vurdering for læring ved Inspektør It’s learning ved inspektør Lekser Helsesøster."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.August 2016 Foreldremøte 8.trinn

2 Agenda Kort innledning ved rektor Vurdering for læring ved Inspektør It’s learning ved inspektør Lekser Helsesøster Kort presentasjon av alle lærerne på trinnet. Fagorientering ved faglærere kunst & håndverk, engelsk, kroppsøving, musikk, uteskole, Klassevis foreldremøte

3 Skolens oppdrag Utvikle elevens kunnskap og kompetanse Støtte elevenes personlige utvikling og identitetsutvikling slik at de skal bli i stand til å delta og bidra produktivt på alle livets arenaer.

4 Fokusområder Undervisningens effekt på elevens læring Lekser Vurderingspraksis Tilstedeværelse

5 Foreldrenes positive bidrag Støtte til elevenes læring Interesse for elevenes læring Formidle positive holdninger til skolen og lærerne

6 EVNEN TIL TILSTEDEVÆRELSE Ett av de viktigste kriteriene for læring og deltakelse i arbeidslivet Går ikke glipp av undervisning 10% Attraktiv arbeidskraft

7 Oppfølging av fravær Fravær meldes skolen via elektronisk meldingsbok innen 0800 – Hver dag eleven er borte Skolen ringer hjem når elever ikke møter til første time og melding ikke er mottatt Forhåndsmeldt fravær inntil en dag, meldes via meldingsbok. Utover dette bruker du permisjonssøknad Meldingsboka på app og PC Meld fra til kontaktlærer innen fredag dersom behov for hjelp

8 Meldingsboka Skal erstatte Papirmeldebok E-post/lapper SMS til læreren Telefon til skolen Hvem ser Alle voksne som arbeider i klassen/gruppa Foresatte som er gitt tilgang En sjelden gang kan det tenkes at du ikke vil at alle skal ha innsyn. Da kommuniserer du direkte med kontaktlærer/lærer

9 Alle elever har rett til et godt og trygt læringsmiljø Hvordan arbeider vi for det: Fokus på god klasseledelse og gode relasjoner ( respekt, toleranse, inkludering) hva kan oppleves krenkende språkbruk, mobbing o.l. Innhenter opplysninger om læringsmiljøet gjennom elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, ikke anonym mobbeundersøkelse, elevsamtaler, utviklingssamtaler, friminuttvakter o.l Skolens ordensregler Trivselsledere, frokost og kantine Elevens læringsmiljø

10 Hva er vurdering? Vurdering omfatter mange ulike ting, fra: Mer formelle sammenhenger og prosedyrer; skriftlige tester som karaktersettes etter strikte prosedyrer, til Uformelle sammenhenger som det å lese en elevs arbeid, lytte til det eleven har å si osv. Skal brukes som et redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering

11 Vurdering for læring Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem  får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  får råd om hvordan de kan forbedre seg  er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

12 Vurdering for Læring Vurderer ut fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet Har ”brutt ned” disse målene til konkrete læringsmål o Disse kommer mer til syne på ukeplanen Elevene blir gjort kjent med hvilke kriterier det blir vurdert ut fra.

13 Vurdering for læring Vurderinger på It’s learning ”fremovermeldinger” + karakterer som foreldre har mulighet til å ha innblikk i. Foreldrebruker Kurs for foreldre i bruken av ITSL

14 Skolen bruker iPad i opplæringen Alle elevene får utdelt iPad Gode erfaringer fra et års pedagogisk bruk - variasjon, mestring, motivasjon - økt elevproduksjon, stole elever, økt delingskultur, - godt hjelpemiddel for lesesvake elever, - lav terskel for suksess. Et redskap for økt læring Eget infoskriv kommer sammen med iPad Mulighet for kurs for foreldre

15 Lekser Lekser er en god arena for samarbeid skole-hjem og for foresatte til å få et innblikk i hva elevene lærer på skolen. klar og konkret forbindelse mellom undervisningen og leksene. Leksenes hensikt er at de skal fremme og opprettholde læring.

16 Lekser Elevene skal mestre leksene og de skal gjennom lekser ha anledning til øving og overlæring. Leksene kan være forberedende, repeterende, lekser med skrivebestillinger, hvor elevene kan bruke ulike læringsstrategier Leksene skal være tilpasset den enkelte og forberedt på skolen.

17 Lekser Oppfølging av lekser kan være tilbakemelding på it`s learning, muntlig gjennomgang i oppstart av timen, diskusjon med læringsvenn, o.l. Vi har ekstra fokus på lekser i oppstart av nytt skoleår for å få på plass gode rutiner Ha fokus på arbeidsinnsats og ikke alltid på resultater

18 - Helsesøster - Gry Gunnarschjå - tre dager i uka: mandag, tirsdag og torsdag

19 Kort presentasjon av lærerne på trinnet

20 Kunst og håndverk 3 deling (sløyd, tegning, tekstil) Oppgaver på its learning Årsplan på hjemmesiden

21 Engelsk

22 Kroppsøving Mestring, treningsglede Vurderingskriterier Innsats Svømming 8. trinn Riskahallen skal være klar til 5.november Gymsko, treningstøy,

23 Musikk Avgangsfag 9.klasse. 3 lærere på 2 klasser. Faget er organisert i moduler Karakter etter hver modul. Alle modulkarakterer teller med til våren Fagplaner hjemmesiden Modulene: Dans Instrumenter Min musikk Musikk rundt i verden Rytmeprosjekt Sang/ Kor

24 Uteskole 8. og 9. klasse har uteskole en dag i mnd Mat og klær

25 Uteskole Kompetansemål fra matte, naturfag og kroppsøving Sosialt…..som grunnlag for godt læringsmiljø

26 Uteskole Vurdering i friluftsliv- kroppsøving NB! Karakter i 9 kl. teller med i avgangskarakter i 10kl Matte og naturfag

27 På klasserommene 8a rom 6 8b rom 7 8c rom 10 8d rom 8 Klassekontakt - en viktig jobb for å skape godt læringsmiljø i klassen. FAU representant – foreldrenes stemme inn i skolens styringsorgan


Laste ned ppt "25.August 2016 Foreldremøte 8.trinn. Agenda Kort innledning ved rektor Vurdering for læring ved Inspektør It’s learning ved inspektør Lekser Helsesøster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google