Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av sjekkliste i kirurgi - kommer vi i mål eller trenger vi noe mer enn sjekklisten? Læringsnettverk for Trygg Kirurgi Trondheim 2011 Arvid Steinar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av sjekkliste i kirurgi - kommer vi i mål eller trenger vi noe mer enn sjekklisten? Læringsnettverk for Trygg Kirurgi Trondheim 2011 Arvid Steinar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av sjekkliste i kirurgi - kommer vi i mål eller trenger vi noe mer enn sjekklisten? Læringsnettverk for Trygg Kirurgi Trondheim 2011 Arvid Steinar Haugen

2 Historikk Forskning Erfaringer Veien videre

3 Historikk WHO - Safe Surgery Saves Lives kampanje Kvalitetsprosjekt Helse Vest 2009-2010 - oversette WHO sjekklisten og guidelines - samarbeid med Kunnskapssenteret og Helse Førde/Bergen - e-læringskurs - innføre sjekkliste i alle foretak - dokumentasjon av sjekklistebruk i Helse Vest Forskning - time out, sikkerhetskultur, mortalitet og morbiditet - kvalitative studier (sjekkliste og operasjonsteam)

4 8 sykehus in 8 byer over hele verden 3733 pasienter før sjekklister 3955 pasienter etter sjekklister 30 dagers mortalitet:1,5% vs. 0,8% p= 0.003 30 dagers morbiditet:11,0% vs. 7,0% p< 0.001 14. januar 2009

5 SAMARBEIDENDE KIRURGER Ove Furnes, Klinikkoverlege Ortopedisk Klinikk Jonas Fevang, Overlege Ortopedisk Klinikk Rune Haaverstad, Prof., Seksjonsleder Hjerte/Thorax Kir Hjerteavd August Bakke, Prof., Klinikk direktør Kirurgisk Klinikk ARBEIDSGRUPPE Barthold Vonen, Prof., Prosjektleder Helse Vest (Helse Førde) Stian Almeland, Kirurg (Helse Førde) Eirik Søfteland, Seksjonsoverlege KSK, forskningsprosjektleder Arvid Steinar Haugen, Fagutviklingssykepleier i anestesi, KSK Hilde Valen Wæhle, Spesialsykepleier i anestesi, KSK Frode Kristensen, Overlege, KSK Merete Holst, Fagutviklingssykepleier operasjon, KSK Stig Harthug, Prof., Kvalitetssjef, Forskn- og utviklingsavd HUS Monica Nortvedt, Prof., Senter for Kunnskapsbasert Praksis, HiB Geir Egil Eide, Biostatistiker, KKF, Helse Bergen Trygg Kirurgi Bergen/Førde

6 Dr. gradsprosjekt (Arvid S. Haugen, KSK, UIB) Pasientsikkerhetsklima og sjekkliste for Trygg Kirurgi Morbiditets- og mortalitetsdata Imperial College, London (Prof C Vincent) Avd for pasientsikkerhet UIS (Prof K Aase) Mastergrader og særoppgaver stud.med. Dr. gradsprosjekt (Sindre Høyland, UIS) Etnografisk studie av operasjonsteam Dr. gradsprosjekt (Øyvind Thomassen, KSK, UIB) Anestesisjekkliste (feil og mangler/opplevelse av innføring) Hvordan andre går frem (militære, flyging, olje) Forskning Trygg Kirurgi

7 Operasjonsteamet bekrefter: Rett pasient, Rett operasjonsside og at det er blitt klar gjort for Rett operasjonsprosedyre like før operasjon starter Time out

8 Usikkerhet om pasient identitet? 38% Pasienten er leiret på feil side? 43% Forberedt til en annen operasjons - prosedyre enn den som var beregnet? 60% Kan TIME OUT protokoll forebygge feil-kirurgi ? HAR DU ERFART AT: 95% Kan du tenke deg å bruke TIME OUT protokoll på din arbeidsplass ? 91% SPØRRESKJEMA TIL KIRURGISK PERSONELL VED HUS - 438 /278 SVAR (63%) v. Shamini Murugesh, operasjonssykepleier Februar 2009

9 Sjekkliste studien

10 Effekt på mortalitet og morbiditet Stegvis randomisert innføring Inkludert 4000 pasienter - Helse Bergen: ortopedi, hjerte- og thorax- kirurgi, nevrokirurgi - Helse Førde: generell kirurgi, urologi

11 Studie design Brown CA, Lilford RJ BMC Med Res Methodol. 2006 Nov 8;6:54

12 Resultater for kvalitetsprosjekt Foreløpige analyser - Compliance > 90% - Time out oftest utført - Mortalitet Kvalitetssikring av data

13 Pasientsikkerhetsklima Pre og postintervensjonsstudie med kontrollgrupper Intervensjon = Sjekkliste for Trygg kirurgi Instrument: Hospital Survey on Patient Safety Culture (spørreskjema)

14 Baseline studie – oktober 2009

15 UTFALLSVARIABLER 1 = Generell oppfatning av pasientsikkerhet 1 = Generell oppfatning av pasientsikkerhet 2 = Rapportering av hendelser 2 = Rapportering av hendelser ENHETSNIVÅ ENHETSNIVÅ 3 = Nærmeste leders vektlegging av 3 = Nærmeste leders vektlegging av pasientsikkerhet pasientsikkerhet 4 = Lærende organisasjon, kontinuerlig 4 = Lærende organisasjon, kontinuerlig forbedring forbedring 5 = Teamarbeid innenfor avdelingen 5 = Teamarbeid innenfor avdelingen 6 = Kommunikasjon og åpenhet 6 = Kommunikasjon og åpenhet 7 = Tilbakemelding og kommunikasjon ved 7 = Tilbakemelding og kommunikasjon ved hendelser hendelser 8 = Ikke straffende kultur ved feil 8 = Ikke straffende kultur ved feil 9 = Adekvat bemanning 9 = Adekvat bemanning SYKEHUSNIVÅ 10 = Sykehusledelsens støtte til pasientsikkerhet 11 = Team arbeid mellom sykehus avdelingene 12 = Avlevering og erfaringsoverføring Sikkerhetsklima

16 Intervensjon Kontroll gruppe (n = 212) Kontroll gruppe (n = 212) Intervensjons gruppe (n = 137) Intervensjons gruppe (n = 137) Sjekkliste Kontroll gruppe (n =153) Kontroll gruppe (n =153) Intervensjons gruppe (n = 139) Intervensjons gruppe (n = 139) Preintervensjon Survey (N = 349) Preintervensjon Survey (N = 349) Intervensjonsfase november 2009 - juni 2010 Intervensjonsfase november 2009 - juni 2010 Postintervensjon Survey (N = 292) Postintervensjon Survey (N = 292)

17 Positiv endring i intervensjons gruppen (P=0.001) (mixed linear model analyse)

18 Mastergradsoppgave. Tilpasset teaminvolvering. Anestesi- og operasjons sykepleieres utfordringer i kirurgiske team. Hilde V. Wæhle 2011, KBP HIB Sosial og profesjonell aksept i teamet øker sykepleiernes grad av involvering (i bruk av sjekklisten) Ved innføring - fokus på team involvering for å bedre sikkerhetskultur - standard for utføring av sjekklisten

19 Barrierer – påstander (Bergen/Førde) For tidkrevende Et u-landsproblem Ikke behov for sjekkliste Har ingen effekt Erfaringer

20 Positive erfaringer – (Bergen/Førde og nasjonalt pilotprosjekt på KK) Lite tidkrevende, blir fort rutine –ingen reduksjon i operasjonskapasitet –tidsbruk blir redusert –forbedring i rutiner –infeksjonsforebygging (profylakse) –kirurgen vet alltid hvem han skal operere Styrker teamfølelsen –alle blir presentert og inkluderes i teamet –fokus på operasjon – prosedyre – utstyr – kritiske momenter

21 11. november 2010 Sykehus i Nederland 3760 pasienter før sjekklister 3820 pasienter etter sjekkliste Antall komplikasjoner/100 pas:27,3 vs 16,7 Pasienter m/komplikasjoner: 15,4% vs 10,6% (p< 0.001) Sykehusmortalitet 1,5% vs 0,8% (p=0.003) Kontrollsykehus: Ingen endringer Veien videre

22 ? ?

23 Praktisk bruk av sjekklisten Trygg Kirurgi e-læringskurs: http://www.laeringsportalen.no Video for å demonstrere bruk av sjekklisten: YouTube - How NOT to do the WHO Surgical Checklist. Adapted for England and Wales.YouTube - How NOT to do the WHO Surgical Checklist. Adapted for England and Wales. YouTube - How to do the WHO Surgical Safety Checklist - Adapted for England and WalesYouTube - How to do the WHO Surgical Safety Checklist - Adapted for England and Wales

24 What is it about checklists? Exploring safe work practices in surgical teams. Sindre Høyland, Karina Aase, Jan Gustav Hollund, Arvid Haugen. NeTWork 2010 Toulouse. IN PRESS Sjekklisten - samler teamet på en ny måte før og under operasjonen - ramme for informasjonsutveksling Trygg arbeids praksis er mer enn en sjekkliste - avhengig av eksterne strukturer, stabilitet i organisasjon og stab, personlig engasjement og evne til kommunikasjon

25 ”Ka e vitsen?” Sjekkliste Trygg Kirurgi Tegnet av Frode Øverli

26 Erfaringer fra HUS - innledningsvis Sykepleiere utfører sjekklisten (pliktoppfyllende) Noen kirurger og anestesileger uttrykker misnøye ’Forberedelse anestesi’ og ’Time out’ – ikke alle deltar ’Avslutning’ samler teamet

27 Bruk av Trygg Kirurgi Nevrokirurgi 81% (2 mnd) Thoraxkirurgi 90% (3 mnd) Ortopedi 96% (5 mnd)


Laste ned ppt "Bruk av sjekkliste i kirurgi - kommer vi i mål eller trenger vi noe mer enn sjekklisten? Læringsnettverk for Trygg Kirurgi Trondheim 2011 Arvid Steinar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google