Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erin Nordal Studentsentrert læring + utdanningskvalitet = sant Vi flyttar fram positionerna! UKÄ-konferens 2015 Stockholm 24. November.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erin Nordal Studentsentrert læring + utdanningskvalitet = sant Vi flyttar fram positionerna! UKÄ-konferens 2015 Stockholm 24. November."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erin Nordal Erin.nordal@gmail.com Studentsentrert læring + utdanningskvalitet = sant Vi flyttar fram positionerna! UKÄ-konferens 2015 Stockholm 24. November

2 Hvem er jeg? 2. års M.Phil-kandidat i høyere utdanningsvitenskap ved Universitetet i Oslo Sakkyndig i Norsk organ for kvalitet i utdannings (NOKUT) kvalitetssikringsevalueringer 2014-15 Nestleder for European Students’ Union (ESU) 2013-15 Prosjektkoordinator for Peer Assessment of Student-Centred Learning (PASCL), co-finansiert av EU- kommisjonen 2012-13 internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO) Bachelor utdanning i sosiologi fra University of Minnesota, Humboldt Universität, Freiburg Universität og Universitetet i Bergen

3 Hva er studentsentrert læring?

4 Hovedtrekk Aktiv læring vs. passiv læring Dyp læring og forståelse vs. overfladisk læring Studentenes autonomi og ansvar for egen læring Gjensidig respekt mellom lærer og student Studenter som en del av det akademiske felleskapet og co-produsent av kunnskap Skal sikre alt av det vi vil ha: kritisk tenking, refleksjon, analytiske evner (förmåga)

5 Prinsippene Studentsentrert læring krever en kontinuerlig refleksiv prosess Ingen «one size fits all» tilnærming til studentsentrert læring Nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø Studenter har ulike læringsstiler, behov og interesser og erfaringer og bakgrunner Valgfrihet sentralt for effektiv læring Studentsentrert læring handler om å «muliggjøre» ikke «fortelle»; læreren tilrettelegger for læring Læring er et samarbeid mellom lærer og student og foregår gjennom dialog

6 Dyp vs. overfladisk læring Overfladisk læring Pugging (memorerande) av fakta for å huske Ingen helhetlig, oversiktelig forståelse Ikke anvendbart for å løse problemer Lett glemt Dyp læring vs. Forståelse Muligheten til å trekke sammenheng for å anvende det i andre situasjoner Evne (förmåga) til å anvende kunnskapen til å løse problemer og skape ny kunnskap

7 Det handler om å se på alt i en sammenheng!

8 Constructive alignment (Biggs 2003) Læringsutbytte/- mål Læringsformer og -aktiviteter Vurderingsformer Hvordan skal studentene lære? Hvordan skal læringen måles? Hva skal studentene lære?

9 Læringsaktiviteter

10 Vurdering av studenter ”Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” -Albert Einstein

11 Læringsutbytte Gir studenter bedre mulighet til å velge og ta ansvar Skal være lett å forstå Bruk aktive verb og taksonomisk nivå Lag mål som kan være utgangspunkt for dialog -Studentenes evaluering og innspill skal være grunnlaget for jevnlig revidering Anerkjenn uforventet læringsutbytte

12 Forutsetningene for SSL Organisasjonsutvikling og endringsvilje Inkluderende, representativ ledelse på alle nivåer Kontinuerlig faglig utvikling for vitenskapelige ansatte på både den disiplinære og institusjonsnivå Rollen av IKT, biblioteker og informasjonssystemer Støtte gjennom kvalitetssikringsordninger og -prosedyrer Fleksible regler og studieveier for en mangfoldig studentmassen Tilstrekkelig resursstildeling!

13 Peer Assessment of Student-Centred Learning (PASCL), 2013-2016 PASCL sikter på å bistå i gjennomføringen av bærekraftige studentsentrert læringsstrategier og -tilnærminger på institusjonsnivå og å fremme en kultur for SSL i høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa. Hvordan? Utvikling av et rammeverk for evaluering av SSL Vurderer universiteter og høyskolenes resultater i implementeringen av SSL Tilrettelegging for peer learning Finne gode eksempler på implementering

14 Konklusjoner og anbefalinger

15 Hva har vi lært? Kvalitet er studentsentrert læring Samspill mellom lærere, studenter og læringsmiljøet Frihet under ansvar: ansvar for egen læring krever valgfrihet Studentsentrert læring krever at en skaper sammenhengende læringsprosesser

16 Anbefalinger Eierskap til læring betyr at studenter må være fullverdige partnere i styring på alle nivåer, fra programevaluering og utvikling av emner, til representasjon på nasjonalt nivå Finansier kvalitet: Gi tilstrekkelige resursser for å redusere klassestørrelser, oppdatere infrastruktur, tilby pedagogisk trening og kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte, tilstrekkelig økonomisk studiestøtte og studentvelferd, osv. Utvikle egne strategier for implementering og evaluering av studentsentrert læring

17 Anbefalinger Mer gulrot = gi støtte og veiledning for lærere og belønne positiv utvikling – incentivér utdanning like mye som forskning -F.eks. utdanningspriser på nasjonalt og institusjons-nivå Evaluer undervisningskompetanse i kriteria for ansettelse og opprykk Bruk kvalitetssikringssystemet aktivt for kontinuerlig forbedring Ta studentene på alvor!

18 Takk for meg! erin.nordal@gmail.com


Laste ned ppt "Erin Nordal Studentsentrert læring + utdanningskvalitet = sant Vi flyttar fram positionerna! UKÄ-konferens 2015 Stockholm 24. November."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google