Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside engelsk mal Velg BLD engelsk mal under ”oppsett”. Evalueringen av forbrukerapparatet (2015) Avd.dir. Eivind Gram-Johannessen Nettverksmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside engelsk mal Velg BLD engelsk mal under ”oppsett”. Evalueringen av forbrukerapparatet (2015) Avd.dir. Eivind Gram-Johannessen Nettverksmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside engelsk mal Velg BLD engelsk mal under ”oppsett”. Evalueringen av forbrukerapparatet (2015) Avd.dir. Eivind Gram-Johannessen Nettverksmøte 20.04.2016

2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. 2 Apparatet tilknyttet BLD på forbrukerområdet Forbrukerrådet inkl. 10 regionskontorer Rådgivning/ mekling Informasjon Interessepolitikk Forbrukertvist- utvalget Domstollignende organ Forbruker- ombudet Tilsyn med markedsførings- loven m.m. Statens institutt for forbruks- forskning (SIFO) Forskning/ utredning Markeds- rådet Felles sekretariat

3 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bakgrunn: behandlingen av Statsbudsjettet 2014 3

4 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpgformat. 4 Helhetlig gjennomgang - tre delvis parallelle løp: 1. Forskningen… … SIFO overført til HiOA fra og med 2016 2. Håndhevingsapparatet etter markedsføringsloven (Forbrukerombudet /Markedsrådet) … utredes av BLD 3. Forbrukerrådets rolle og organisasjon, forholdet og grenseflaten mellom -rådet og –ombudet + Helheten: eksternt utredningsoppdrag

5 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Erfaring fra prosessen Valg av utfører: BLD rettet henvendelse direkte til Difi Utforming av oppdraget: BLD hadde utformet problemnotat og utkast til mandat Et første uformelt møte Med utgangspunkt i dette: Difi laget prosjektnotat og tidsplan 5

6 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering 6 Utredningsoppdraget: 1.Vurdere FRs dobbeltrolle; potensial for rollekonflikt? Er det ønskelig med klarere skille mellom forvaltnings- og interessevirksomhet? 2.Er det ønskelig å etablere en sterkere demokratisk forankring av FRs interessevirksomhet? 3.Er FRs regionapparat nødvendig, og i tilfelle riktig dimensjonert? 4.Bør forskjellen i rollene til FR og FO tydeliggjøres, og bør ombudets rolle som tilsynsorgan rendyrkes?

7 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Erfaring fra kontakt med utfører i selve evalueringsprosessen: Referansegruppe med deltakelse på ledernivå. Oppdragsgiver var med som observatør Noe kontakt med prosjektleder underveis – men ikke veldig tett Et par bilaterale møter mot slutten, da konklusjonene begynte å avtegne seg 7

8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” DIFIs konklusjoner: Apparatet består av svært selvstendige organer (som oppnår gode resultater hver for seg…) Men: som helhet fremstår apparatet som fragmentert og lite kostnadseffektivt Interessefunksjonen til Forbrukerrådet bør skilles fra mekling og klagebehandling (Stiftelse?) Myndighets- og forvaltningsoppgavene bør samles i ett felles organ under BLD Oppgavene ved Forbrukerrådets 10 regionkontorer, og antall og størrelse på kontorene, bør vurderes Vurdere ombuds-betegnelsen…? 8

9 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Bruk av evalueringsresultatet: Ble formålet med evalueringen nådd? Oppfølging - Er anbefalingene blitt fulgt? Ja, delvis: FRs 10 regionkontorer omgrupperes til 3 En viss tydeliggjøring av F.rådets roller Gjenstår: −Gi ombudet nytt navn? (dagens ombud = tilsyn) −Spørsmålet om å skille ut interessepolitikken, ved å opprette et eget frittstående organ −I større grad å samle de gjenværende forvalt- ningsoppgavene på sektoren, evt. i ett organ 9


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside engelsk mal Velg BLD engelsk mal under ”oppsett”. Evalueringen av forbrukerapparatet (2015) Avd.dir. Eivind Gram-Johannessen Nettverksmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google