Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Nasjonale myndigheters.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Nasjonale myndigheters."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg Fagdirektør Arve Skjerpen Østlandssamarbeidet 30.1.2014

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Innledning/Generelt Interreg på norsk side (og også EU) videreføres i all hovedsak som i dag - geografi - økonomiske rammer - nasjonal medfinansiering (50%) - forvaltning/organisering - prosjektleder og prosjektpartnere - kontroll-og rapporteringssystemene - politisk og administrativ forankring, samt bredt partnerskap 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Innledning/Generelt Målsettingene for deltakelse er i all hovedsak de samme i denne perioden - fremme ønsket lokal, regional og nasjonal utvikling gjennom deltakelse i samarbeid på tvers av landegrensene - utvikle kompetanse gjennom erfaringsutveksling, nettverksbygging og ikke minst gode prosjekter/synlige resultater - balansert utvikling av våre nærområder og hele det europeiske knontinent - aktiv norsk europapolitikk/ivareta og synliggjøre norske interesser i EUs regionalpolitikk 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Innledning/Generelt – Mer fokus fra EUs side i forordningene på EU2020-strategien (smart, bærekraftig og inkluderende vekst). Gjennomgående for all økonomisk utviklingspolitikk i EU i neste periode – KMD ok Tematisk konsentrasjon – maks inntil 4 temaer (minst 80 % av midlene) fra en liste på 11 temaer – KMD ok Forenkling av regelverk? – KMD ok/ja! Partnerskapsavtaler, felles strategisk rammeverk for 5 ulike fond, m.v. 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Overordnede politiske føringer Styrke vekstkraften og sikre vekstkraftige regioner i hele landet Innovasjon, entreprenørskap, næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur er prioriterte tiltak for regjeringen nasjonalt og i fylkeskommunenes forvaltning av sine midler Mer aktiv europapolitikk for å ivareta norske interesser overfor EU Egen europaminister 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evalueringer/resultater - IRIS 1.Interreg A-, B- og C-prosjekter har satt varige spor i det regionale utviklingsarbeidet. 2.Oppfølgingen av prosjektene har bidratt til: – Økt kompetanse – Økt omfang av nettverkssamarbeid med regioner i andre land – Nye tjenestetilbud/Nye infrastrukturtiltak 3. Faktorer som bidrar til å forbedre resultatene: – Lead-partnerrolle – Aktiv politisk og administrativ ledelse – Høy norsk andel av prosjektbudsjett

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Evalueringer/resultater/erfaringer - generelt Bidrar til å løse/utvikle grenseoverskridende oppgaver knyttet til regional utvikling, herunder nytenking, nye måter å løse oppgaver på, økt kvalitet m.v Setter fokus på oppgaver som bare kan løses i en internasjonal sammenheng Overkomme grensebarrierer: institusjonelle, administrative, politisk tenkemåte, kultur m.v. 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Evalueringer/resultater/erfaringer - generelt Har bidratt til å utvikle det regionale partnerskapet Har bidratt til å forsterke samarbeidet på tvers av administrative grenser mellom fylkene Det politiske engasjementet er viktig/avgjørende for resultater som setter varige spor Samarbeid endrer fokus over tid: fra prosjektresultater, nettverksbygging og erfaringsutveksling til strategisk innsats Internasjonalt samarbeid er komplekst og tidkrevende Resultater må ses over en lengre tidsperiode Derfor er gode indikatorer for å måle resultater av samarbeidet ikke lett å utvikle/ (kvalitative eller kvantitative) 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utfordringer / forbedringspotensiale Resultatformidling - kommunikasjon. Fortsatt betydelig forbedringspotensiale regionalt, nasjonalt og på programnivå og prosjektnivå Mer strategisk fokus regionalt og nasjonalt for å diskutere og utvikle prosjekter som er regionalt og nasjonalt forankret Bedre samordning nasjonalt mellom de ulike programmene i prosjektutvikling (ikke bare avvente søknader, men være bevisst på hva vi ønsker å fokusere på og hvilke partnere som ønskes) 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utfordringer / forbedringspotensiale Bedre politisk forankring av programmer og prosjekter regionalt (og nasjonalt) Bli bedre til å se ulike EØS-programmer i sammenheng med Interreg, spesielt det nye Horisont 2020. Både for bedre resultatoppnåing, men også for erfaringsutveksling Mer konkrete resultater. Fokus på vekst og sysselsettting. Kfr. EU2020 strategien, men også Regjeringens overordnede mål 10

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utfordringer / forbedringspotensiale Flere private aktører inn som partnere i prosjekter – hvordan formidle de nye mulighetene for i sterkere grad å involvere private partnere Bør vi organisere flere prosjektutviklings- idedugnader i neste programperiode? Nasjonalt/regionalt? På tvers av programmer? For ulike målgrupper? Hvordan øke interessen for deltakelse i programmene?????? 11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Utfordringer / forbedringspotensiale Den arktiske dimensjon og prosjektutvikling?? Er dette også relevant i Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet? Samarbeidet mot NV-Russsland viktig EUs Østersjøstrategi. Hvordan øke interessen fra norsk side for deltakelse? Strategien legger klare føringer på flere av de relevante programmene! EØS-midlene og koblingen til Interreg Østersjøen 12

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet LYKKE TIL NESTE 7 ÅRS-PERIODE!!! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!!!!


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Norsk mal: Startside ALTERNATIV B Nasjonale myndigheters."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google