Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bislettbekken Entreprise K300 Befaring 7.11 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bislettbekken Entreprise K300 Befaring 7.11 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bislettbekken Entreprise K300 Befaring 7.11 2008

2 Ny kjølesentral for stortingsbygningen  Den nye kjølesentralen som skal betjene Stortingsbygningen skal erstatte desentraliserte nettvannkjølte isvannsmaskiner som er plassert i tekniske rom i 5 etg, 4 etg, i K og UK, i tillegg betjene kondensatorene til kjøle-/fyserom.  Alle disse installasjonene har i dag vannkjølte kondensatorer og bruker nettvann (drikkevann) for borttransport av overskuddsvarme.  Maskinene betjener primært ventilasjonsanlegg, men dekker også noen romkjølere, datromskjølere, vindusapparater etc.  Som et ledd i prosjektet ” Grønn Stat” er det viktig at man ikke benytter renset drikkevann til borttransport av overskuddsvarme.  Igjen er bakgrunn for valg av nytt sentralt kjølesystem Stortingets miljøprofil og mulighetene for betydelige kostnadsreduksjoner, dette oppnås ved ikke å benytte renset nettvann direkte. Besparelsen ligger da i reduserte avgifter på vann/kloakk, også riktig drift og styring vil gi et vesentlig mer energiriktige anlegg.

3 Hva betyr det å bruke drikkevann til borttransport av overskuddsvarme  Belaster knappe ressurser  Bruker behandlet vann skal sikre byens befolkning med drikkevann av ypperste kvalitet som drikkevann og til hygiene  Store kostnader  Belaster byens kloakkrenseanlegg med øket vannstrøm gjennom renseprosessen  Høye kostnader

4 Oset vannrenseanlegg som forsyner Oslo med rent drikkevann  Snitt av Oset vannrenseanlegg ved Maridalsvannet.  Vannet blir tatt inn fra ca. 25 meters dyp og ført gjennom en ca. 600meter lang tunnel fram til fiskestengsel og råvannpumpestasjon, hvor vannet blir pumpet opp i anlegget.  Vannet går videre igjennom luftebassengene hvor renset luft blir blåst inn i vannmassene for å få høyere oksygeninnhold og friskere smak.  Vannet blir klorert før det går inn i oppholdsbassenget.  Derfra går det videre til mikrosilanlegget hvor partikler større enn ca. 0,005mm blir fjernet.  Vannet går videre til etterkloreringsbasseng hvor det blir tilsatt klor ved innløpet til bassenget.  2 ledninger med behandlet vann går ut fra renseanlegget. Vannet blir klorert ytterligere en gang ved inngangen til Grefsentunnelen.

5 Kloakkrenseanlegg  Det å rense avløpsvann er en betydelig prosess  Store og krevende installasjoner  I det etterfølgende ser vi prosessforløpet gjennom Bekkelaget renseanlegg

6

7 Hvilke muligheter har vi?  Det har vært gjennomført en grundig forstudie av mulighetene for å finne alternativer til bruk av drikkevann til borttransport av overskuddsvarme  Bruk av luft (Ikke plass – riksantikvar, støy)  Plassering av kjøling i andre bygg (ingen praktisk teknisk løsning)

8 Framtidens løsning-Bislettbekken Miljøriktig – kostnadsriktig og energiriktig  Ny felles kjølesentral for Stortingsbygningen  Bruker ikke drikkevann  Miljøriktig  Bonus  Betydelig kostnadsbesparelser til vann og kloakkavgifter  Enklere service  Ved siden av Stortingsgarasjen går Bislettbekken som fører overvann/spillvann til renseanlegg  Dette er brukt vann som brukes til borttransport av overskuddsvarme- uten å belaste byens renseanlegg

9 Bruk av avløpsvann til borttransport av overskuddsvarme

10  En varmepumpe nyttiggjør seg den overskuddsvarmen bygget gir fra seg. All overskuddsvarme kan føres tilbake til byen

11 Status  Stortingets administrasjon har fått tillatelse til å benytte VAV`s lokaler under Eidsvolds plass til plassering av utstyr for å droppe overskuddsvarme i kloakknettet som går gjennom disse.  Mengden vann i systemet er tilstrekkelig til å borttransportere overskuddsvarme  Teknologi til å gjøre dette finnes og er kontrollert  Føringsveier og plass til systemplassering er utredet og klare.


Laste ned ppt "Bislettbekken Entreprise K300 Befaring 7.11 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google