Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husk overgangsordninger STUA

2 Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp Gamle emner erstattes av nye emner Emner endrer semester for undervisning Nye emner inn i programmet Emner bygger på hverandre (kanskje på andre måter) Flere emner stokkes om på ny måte og blir til nye emner (2 emner til 2 nye, eller 2 emner til 1 nytt) Hvilke konsekvenser får dette for studenter som av ulike årsaker ikke har fulgt/kan følge anbefalt løp?

3 Overgang for hvem? Student blir forsinket på et studieprogram/- retning Student blir forsinket på et studieprogram/retning som bytter institutt og til dels ganske mye innhold(ELITE, meteorologi eller biokjemi) Student ønsker å bytte program fra gammel til ny (eller motsatt hvis har mange emner fra før) Student blir tatt opp høst 17 og har tatt en del emner (eller f.eks. årsenhet) fra før og ergo blir i utakt med kullet sitt. Kan ikke følge nytt studieløp, usikkert om alle emner studenten må ta tilbys ennå.

4 Emner tilgjengelig fra H17 6Utviklingssemester 5Ex. Phil. Studieretnings spesifikt 4 Evolusjon og genetikk (+ beregninger) Studieretnings spesifikt 3 Celle- og molekylærbi ologi Fysiologi (+ lab + beregninger) Statistikk/mate matikk (+ beregninger) 2 Biologisk mangfold (+lab + felt) Biokjemi (+ lab) Fysikk 1 Biovitenskap (teori, lab, felt knyttet mot (programmerin g for analyse + modellering) Generell kjemi (+ lab) BIO Evolusjons biologi Valgfritt emne BIO Biostatistikk og studiedesign Valgfritt emne BIO Generell økologi BIO Molekylærbiologi og biologiske metoder BIO1200B - Biologisk mangfold B MBV Fysiologi Valgfritt emne BIO1200A - Biologisk mangfold MBV Cellebiologi og genetikk EXPHIL03 - Examen philosophicum BIO Grunnkurs i biologiBIO Grunnkurs i biologiog emn er i HMS KJM Innføring i kjemiKJM Innføring i kjemi /KJM Generell kjemiKJM Generell kjemi MAT Matematikk 1MAT Matematikk 1 /MAT Kalkulus *MAT Kalkulus Valgfrie emnerValgfrie emner / UtenlandsoppholdUtenlandsopphold MBV Generell mikrobiologi /MBV Bioinformatikk /MBV Forskningslitteratur i kreftbiologi ***/ Valgfrie emner /UtenlandsoppholdMBV Generell mikrobiologiMBV BioinformatikkMBV Forskningslitteratur i kreftbiologi Valgfrie emnerUtenlandsopphold MBV Molekylær genetikk og utviklingsbiologi MBV HumanfysiologiMBV Humanfysiologi *** /EXPHIL03 - **/ Valgfritt emneEXPHIL03 -Valgfritt emne MBV Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme MBV Molekylærbiologi MBV Videregående cellebiologi MBV Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi MBV FysiologiEXPHIL03 - Examen philosophicumEXPHIL03 - Examen philosophicum ** / Valgfritt emneValgfritt emne MBV Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon MBV Cellebiologi og genetikk KJM Organisk kjemi I FYS Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin BIO Grunnkurs i biologiBIO Grunnkurs i biologiog emner i HMS KJM Innføring i kjemiKJM Innføring i kjemi /KJM Generell kjemiKJM Generell kjemi MAT Matematikk 1MAT Matematikk 1 /MAT Kalkulus *MAT Kalkulus Nytt biologiprogram Gammelt biologiprogram Gammelt molekylærbiologiprogram


Laste ned ppt "Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google