Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015

2 Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp Gamle emner erstattes av nye emner Emner endrer semester for undervisning Nye emner inn i programmet Emner bygger på hverandre (kanskje på andre måter) Flere emner stokkes om på ny måte og blir til nye emner (2 emner til 2 nye, eller 2 emner til 1 nytt) Hvilke konsekvenser får dette for studenter som av ulike årsaker ikke har fulgt/kan følge anbefalt løp?

3 Overgang for hvem? Student blir forsinket på et studieprogram/- retning Student blir forsinket på et studieprogram/retning som bytter institutt og til dels ganske mye innhold(ELITE, meteorologi eller biokjemi) Student ønsker å bytte program fra gammel til ny (eller motsatt hvis har mange emner fra før) Student blir tatt opp høst 17 og har tatt en del emner (eller f.eks. årsenhet) fra før og ergo blir i utakt med kullet sitt. Kan ikke følge nytt studieløp, usikkert om alle emner studenten må ta tilbys ennå.

4 Emner tilgjengelig fra H17 6Utviklingssemester 5Ex. Phil. Studieretnings spesifikt 4 Evolusjon og genetikk (+ beregninger) Studieretnings spesifikt 3 Celle- og molekylærbi ologi Fysiologi (+ lab + beregninger) Statistikk/mate matikk (+ beregninger) 2 Biologisk mangfold (+lab + felt) Biokjemi (+ lab) Fysikk 1 Biovitenskap (teori, lab, felt knyttet mot CSE@IBV) CSE@IBV (programmerin g for analyse + modellering) Generell kjemi (+ lab) BIO2120 - Evolusjons biologi Valgfritt emne BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign Valgfritt emne BIO2100 - Generell økologi BIO2140 - Molekylærbiologi og biologiske metoder BIO1200B - Biologisk mangfold B MBV1020 - Fysiologi Valgfritt emne BIO1200A - Biologisk mangfold MBV1010 - Cellebiologi og genetikk EXPHIL03 - Examen philosophicum BIO1000 - Grunnkurs i biologiBIO1000 - Grunnkurs i biologiog emn er i HMS KJM1001 - Innføring i kjemiKJM1001 - Innføring i kjemi /KJM110 0 - Generell kjemiKJM110 0 - Generell kjemi MAT1001 - Matematikk 1MAT1001 - Matematikk 1 /MAT1100 - Kalkulus *MAT1100 - Kalkulus Valgfrie emnerValgfrie emner / UtenlandsoppholdUtenlandsopphold MBV3060 - Generell mikrobiologi /MBV3070 - Bioinformatikk /MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi ***/ Valgfrie emner /UtenlandsoppholdMBV3060 - Generell mikrobiologiMBV3070 - BioinformatikkMBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi Valgfrie emnerUtenlandsopphold MBV3020 - Molekylær genetikk og utviklingsbiologi MBV3050 - HumanfysiologiMBV3050 - Humanfysiologi *** /EXPHIL03 - **/ Valgfritt emneEXPHIL03 -Valgfritt emne MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme MBV2010 - Molekylærbiologi MBV3010 - Videregående cellebiologi MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi MBV1020 - FysiologiEXPHIL03 - Examen philosophicumEXPHIL03 - Examen philosophicum ** / Valgfritt emneValgfritt emne MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon MBV1010 - Cellebiologi og genetikk KJM1110 - Organisk kjemi I FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin BIO1000 - Grunnkurs i biologiBIO1000 - Grunnkurs i biologiog emner i HMS KJM1001 - Innføring i kjemiKJM1001 - Innføring i kjemi /KJM1100 - Generell kjemiKJM1100 - Generell kjemi MAT1001 - Matematikk 1MAT1001 - Matematikk 1 /MAT1100 - Kalkulus *MAT1100 - Kalkulus Nytt biologiprogram Gammelt biologiprogram Gammelt molekylærbiologiprogram


Laste ned ppt "Husk overgangsordninger STUA 18.11.2015. Nye programmer, nye emnematriser Studieprogram/-retning skifter eier Program/-retning slåes sammen/deles opp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google