Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Bonde i medgang og motgang” Ingrid Bermingrud Terum, NLR-HMS Gol, 21. oktober 2015 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Bonde i medgang og motgang” Ingrid Bermingrud Terum, NLR-HMS Gol, 21. oktober 2015 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Bonde i medgang og motgang” Ingrid Bermingrud Terum, NLR-HMS Gol, 21. oktober 2015 1

2 Hvem er jeg?

3 Hvem er NLR- HMS? Vi er: I samarbeid med Stamina Helse og HaVa er vi din bedriftshelsetjeneste som gir jevnlig helseoppfølging opptatt av deg, din hverdag, dine utfordringer og din helse! din støttespiller hvis ulykken rammer deg!

4 Hva gjør bondens hverdag vanskelig? Hendelser som følge av psykisk sykdom Yrkesfellesskapets betydning - se hverandre – gjør en forskjell risikovurdering/forebygging/senket terskel/åpenhet - hvordan møte bonden? - akutte krisereaksjoner - krise over tid - Hvordan NLR-HMS kan hjelpe - forebyggende tiltak som nabohjelp, møteplasser, fysisk aktivitet - bondens nettverk - Godtbondevett.no - Hva med oss selv Bonde I medgang og motgang 4 Mål: Åpenhet og trygghet Bevisstgjøring egen psykiske helse Gode råd Vite om støtteinstanser Fellesskapsfølelse

5 Psykisk helse Spesielt for landbruket Noen særegne sårbarhetsfaktorer:  Prisgitt «politikk, vær og virus»  Ensom arbeidsplass  ”Bondefanget” – lite skille jobb og privat  Eierforhold og generasjonskonflikter  Stor grad av selvhjulpenhet

6 Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet…

7 RANA I NORDLAND, 17.10.2015

8 Flomskader september 2015

9 Sanering av husdyr LA-MRSA=gule stafylokokker, resistente mot antibiotika

10 Rovdyrproblematikk på Ringerike Ulv skutt i Gol på lisens 20.10.15

11 Dyretragedie i Nord Trøndelag mars 2015

12 Må jeg varsle mattilsynet? Varslingsplikt for enhver som har mistanke om omsorgssvikt Gjøres via telefon Beredskapsvakt telefon 22400000 Eller anonymt via Mattilsynets nettsider

13 Hvor finner jeg informasjon? Forenkle veivalg..

14 Godtbondevett.no Psykisk Helse i Landbruket 14

15 Akutte krisereaksjoner? Normale reaksjoner på plutselig unormale hendelser ○Rovdyrangrep ○Naturkatastrofer (flom, vær, vind) ○Avlingsskader ○Ulykke, dødsfall

16 Krisereaksjoner over tid Konflikter Tap av matjord, vegbygging Landbrukspolitikk Krav om økt effektivitet Tidsklemma Ensomhet Sorg Eierskifte Økonomi

17 Krisetilstander som utvikles over tid Denne situasjonen har ikke oppstått over natta! 17

18 Fysiske symptomer ved akutte stress- og krisesituasjoner Hjertebank - rask puls - hyperventilasjon - økt blodtrykk Blekhet - tørrhet i munnen - magesmerter - kvalme/oppkast - svette Muskelspenninger - sammensnøring i halsen - skjelvinger – hodepine Søvnproblemer 18

19 Apati - fastfrysning Aggresjon - sinne Forvirring - ukontrollert oppførsel Redsel, angst, frykt - panikk 19 Psykiske symptomer

20 Gi trygghet - fysisk kontakt Sikre mot skadelig adferd - kontrollert maktbruk Fjerne fra åstedet Snakke rolig - berolige – stimulere til annen aktivitet 20 Hvordan hjelpe ved akutte krisesituasjoner

21 Alt for mange forteller at de i for stor grad ble overlatt til seg selv De materielle skadene blir erstatta, hva med de mentale? For å forebygge senfølger Komme videre - vekst 21 Hvorfor ha en oppfølging? etter akutte krisesituasjoner

22 Hvem kan yte mental krisehjelp? Fastlegen, evt. legevakt NLR-HMS Plikt til å bistå /formidle, gratis. I samarbeid med BHT Lokalt kriseteam Ved akutte kriser Psykiatrisk sykepleier i kommunen Spesialisthelsetjenesten Andre Prest, menigheten, fortrolig person 22

23 Hvordan møte bonden?  Hva skaper trygghet?  Ta aktivt kontakt  Tål å bli avvist – ta kontakt igjen  Spør hvordan det går - forklar hvorfor du bryr deg  Ha tid til å lytte  Vis omtanke og omsorg for personen  Aksepter reaksjoner  Ved behov – sørg for hjelp – driftsmessig, økonomisk, helsemessig –Ta bort ansvar for en periode  Kaffekoppen! 22 Psykisk Helse i Landbruket

24 Praktisk hjelp i en krisesituasjon  Helse –Hjelp til kontakt med BHT - fastlegen  Økonomi –Regnskapsfører –Bank –Vareleverandør- /mottaker  Samlivsbrudd –Familierådgivningskontor –Advokat  Generasjonskonflikter –Profesjonell hjelp ved overdragelser 28 Psykisk Helse i Landbruket

25 Norsk Landbruksrådgivning - HMS Gir råd og yter og/eller formidler gratis hjelp til bønder i krisesituasjoner uavhengig av medlemskap Sentralt - Stamina Helse, avdeling Drammen, 81002400 (sentralt nummer som er døgnåpent) HaVa bedriftshelsetjeneste, Torpomoen, 32086380 (åpent 08.00-15.30) Lokalt- NLR-HMS, Buskerud, www.lhms.no - 97518923, Mona Evju - 91116080, Ingrid Terum 25

26 Formidle hjelp i en krisesituasjon Helse ○Hjelp til kontakt med BHT - fastlegen Økonomi ○Regnskapsfører ○Bank ○Vareleverandør- /mottaker Samlivsbrudd ○Familierådgivningskontor ○Advokat Generasjonskonflikter ○Profesjonell hjelp ved overdragelser 26

27 Forebyggende tiltak ettervern Nabostøtte De som har opplevd det samme, kan gi god støtte Trening Gode møteplasser, bondepub, skitrening Bry oss «Hvordan har du det egentlig?» 27

28 Hva med oss selv? Fortell /ta det opp med: overordnet, kolleger, familie, venner Snakk med en fortrolig om hendelsen. Også det ubehagelige. Hva gjorde du? Hvorfor? Hva gjorde sterkest inntrykk? Hvorfor? Hva kan du lære av dette? Forvent / aksepter reaksjoner Søk hjelp – hvis reaksjonene ikke gir seg etter 2 - 4 uker. Hvis reaksjonene øker på Unngå alkohol og ”nervemedisin” for å ”dempe” 28

29 Fagmøter og kurs, psykisk helse FK-Kongsberg, 14. oktober 2015 NLR Østafjells på Gol, 21. oktober 2015 Kurs for bønder og nettverk rundt bonden 2016 Samarbeid Buskerud Bondelag, Stamina Helse, HaVa, TINE og NLR-HMS

30 Det er veldig lite som egentlig skal til… Psykisk Helse i Landbruket 29

31 Husk å ha det aktivt og gøy på jobb hver dag!


Laste ned ppt "“Bonde i medgang og motgang” Ingrid Bermingrud Terum, NLR-HMS Gol, 21. oktober 2015 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google