Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan trives du i jobben din? ”Jeg trives godt. Det er et svært viktig arbeid og tydelig nødvendig om vi skal lykkes med å få med alle i samfunnet og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan trives du i jobben din? ”Jeg trives godt. Det er et svært viktig arbeid og tydelig nødvendig om vi skal lykkes med å få med alle i samfunnet og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan trives du i jobben din? ”Jeg trives godt. Det er et svært viktig arbeid og tydelig nødvendig om vi skal lykkes med å få med alle i samfunnet og gi hver enkelt en mulighet til tross forskjellig utgangspunkt. Folk er så søte og jeg blir så glad i dem. Jeg føler jeg får det til og vi har et godt miljø” Et ærlig svar ved omsorgstretthet: ”Jeg vet ikke om det jeg driver med gjør så mye forskjell. Folk har massive vansker og kommer til å være avhengig av hjelp livet ut. Systemet fungerer ikke og folk sitter på hver sin tue uten nødvendig kompetanse og motivasjon. Brukerne er blitt en sammenhengende masse fremfor enkeltindivider. Jeg elsker fredager og har angst på søndager”

2 Tegn Jeg er blitt et alvorligere menneske Jeg er blitt et sintere menneske Jeg har ikke like god kontroll over følelsene mine Jeg gråter lettere og jeg blir lettere sint Er det alderen? Er det mitt egentlige jeg som kommer frem? Er det jobben?

3 I dette arbeidet må vi forvente å reagere. Sunn eller potensielt utmattende reaksjon avhenger av: I hvilken grad forstår vi og ser sammenhengen i våre reaksjoner? I hvilken grad setter vi inn tiltak for å mestre reaksjonene på en god måte?

4 Hvordan er jobben din berikende? Mine antagelser: Jeg gjør noe godt og viktig i samfunnet Jeg hjelper de som har det vanskelig De jeg hjelper blir glade i meg Jeg får lære mye nytt og utvikler meg Jeg får oppleve mestring Det er aldri kjedelig Jeg føler jeg blir et rikere menneske emosjonelt og intellektuelt

5 Hvordan kan jeg utvikle omsorgstretthet på jobben om jeg ikke er dette bevisst? For mange, for mye og for ofte kontakt med menneskers lidelser Komme tett innpå mennesker som minner om meg selv Når det handler om barn på samme alder som mine Når de kommer fra en kultur jeg kjenner spesielt godt til Når jeg er sliten og har forsvaret nede

6 Posttraumatisk stresslidelse Gjenopplevelser: Mareritt, ”flash-backs”, ekstreme fysiologiske/psykologiske stressreaksjoner Aktivering: Skvettenhet, årvåkenhet, uro, problemer med å skille farlige og ufarlige stimuli, eller nummen Unngåelse: Unngå minne, steder, personer, stemninger, tanker, bilder, traumepåminnere Emosjonelle: Irritasjon, sinne, angst, depresjon, skyld Fysiske: Hodepine, stive muskler, utslett, smerter, utmattelse og søvnvansker Kognitive: Konsentrasjonsvansker, hukommelse, oppmerksomhet, dissosiasjon “

7 Psykologiske endringer ved overveldelse og belastning Et traume kan svekke den grunnleggende opplevelsen av at verden er et godt sted, at livet er meningsfullt og at en selv har verdi som menneske.

8 Empati – et tveegget sverd ”The capacity for compassion and empathy seems to be at the core of our ability to do the work, and at the core of our ability to be wounded at work” Figley (1995)

9 Empati Forestillende empati: Gjennom vår innlevelse danner vi oss en forståelse av hva den andre må ha opplevd. Følelsesmessig empati: Leve seg inn i og gjenskape noe av det den utsatte/utøvende forteller om seg selv, og relaterer det til egne opplevelser som savn, tap og smerte samt egne barn.

10 Motoverføring En terapeut som ser på seg selv som varm og engasjert, kan bli opprevet ved å kjenne sterkt sinne rettet mot pasienten. En terapeut som ser på seg selv som optimist, kan frykte å ta inn over seg pasientens håpløshetsfølelse. Slike følelser kan være så uakseptable at terapeuten prøver å undertrykke dem.

11 Sekundær traumatisering – omsorgstretthet- medfølelsesutmattelse Emosjonelt Kognitivt Atferdsmessig Sosialt Fysisk

12 Omsorgstretthet-Emosjonelt Overveldet Sart Sinne og avmakt Tap av glede og interesse Oppleve skyld, skam og selvtvil Noen utvikler en form for kynisme som resultat mens enkelte mister optimisme og medfølelse

13 Omsorgstretthet-Kognitivt Automatiske tanker om tidligere samtaler Invaderende forestiller Raske, enkle slutninger Tvile på sin profesjonelle kompetanse Endrer grunnleggende antagelser om trygghet Endrer grunnleggende antagelser om menneskets natur

14 Omsorgstretthet-Atferdsmessig og sosialt Tilbaketrekking Unngåelse Isolasjon Bli dårligere lytter Repetere enkle forsvarsstrategier Vanskelig å bevare profesjonelle grenser

15 Unngåelse Privat Temaer Ubehagelige stimuli Steder Folk med vansker Nyhetssendinger Komplisert informasjon Andres smerte Andre mennesker På jobb Møter Veiledning Konflikter Private samtaler Tilgjengelighet Ladete temaer Historier om tap og lidelse Øke tempo i arbeidet og unngå affekt

16 Intrusjon/overveldelse og forsvar mot dette Privat Fysiologisk: Søvn, hodepine, fordøyelse, uro, skvetten, spenninger, blodtrykk Vonde drømmer Tanker og forestillinger Mindre følelseskontroll Aggresjon Forakt Kynisme og nummenhet som forsvar Som lærer Trøtt, hodepine, konsentrasjonsvansker, skvetten, sart Visuelle forestillinger om migrasjon og krig Avvisning, arroganse, Galgenhumor Øke tempo i arbeidet og unngå affekt

17 Omsorgstretthet-Fysisk Anspent Muskelsmerter Hodepine Stress Mage-fordøyelsesvansker Dårlig søvn Endret appetitt Agitasjon, nummenhet Utmattelse

18 Våre reaksjoner UnderfølsomhetOverfølsomhet

19 Mekanismer ved omsorgstretthet Akkumulert over tid Blinde punkter i egen historie Barn på samme alder Direkte likhet, språk og kultur Krav om produksjon og profesjonalitet på kollisjonskurs med menneskelige behov Forventinger og skuffelser

20 Oppgaver Tenk på et konkret eksempel der empatiske møter med en person du har hjulpet har truffet deg på både godt og vondt Hvilke følelser kommer til deg når du tenker på den personen? Hvilke minner kommer først? Hva kan det handle om at nettopp denne personen gjorde noe med deg utenom det vanlige?

21 Oppgave Omsorgstretthet kan endre følelsene for, forståelse for, atferd ovenfor, språket for og antagelsene om de du vil hjelpe Hvordan opplever de din omsorgstretthet tror du?

22 Oppgaver Hvilke forventninger har du til hva og hvordan du skal tåle jobben din? Hvilke forventninger tror du andre har til hvordan du skal tåle jobben din? Hva er kulturen på jobben i forhold til å forebygge mot og reparere omsorgstretthet? Hva mener du er gode rutiner på jobben for å forebygge og reparere omsorgstretthet? Hva mener du er gode rutiner privat for å forebygge og reparere omsorgstretthet?

23 Leirbålet og indianerene En modig indianerstamme i Amerika hadde et rituale. En gang i året reiste krigerne ut i ødemarken, satte opp sine telt og tente et stort bål. Så satt de rundt bålet og fortalte hverandre historier om alt det fæle de hadde opplevd, hvor redde de hadde vært og om venner de hadde mistet. De gråt og skrek i en uke – og trøstet hverandre. De var sikre på at for å kunne være sterke så måtte de finne et sted der de kunne være «svake».

24 Mestring Bearbeiding: samtale, veiledning, kunne reagere, skape mening, forstå. Evnen til å være tilstede her og nå, gode opplevelser, avkoblingsteknikker. Gjenkjenne reaksjoner. Fenomenforståelse Kunnskap om traumer, barns og egne reaksjoner God og jevnlig kontakt med kollegaer. Gode rolleavgrensinger: Hva er mitt mandat? Sette grenser for profesjonsutøvelse

25 Mestring viktig å begrense graden av eksponering, for å unngå overdoser med traumer En kan ta et mentalt skritt tilbake og ivareta egne grenser


Laste ned ppt "Hvordan trives du i jobben din? ”Jeg trives godt. Det er et svært viktig arbeid og tydelig nødvendig om vi skal lykkes med å få med alle i samfunnet og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google