Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vanlige psykiske reaksjoner i svangerskap og barselperiode Nina A.Burkeland, overlege Psykiatrisk Ungdomsteam, Nidaros DPS Team Bipolar, Østmarka

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vanlige psykiske reaksjoner i svangerskap og barselperiode Nina A.Burkeland, overlege Psykiatrisk Ungdomsteam, Nidaros DPS Team Bipolar, Østmarka"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vanlige psykiske reaksjoner i svangerskap og barselperiode Nina A.Burkeland, overlege Psykiatrisk Ungdomsteam, Nidaros DPS Team Bipolar, Østmarka nina.annie.burkeland@stolav.no 17.11.11

2 Disposisjon Det normale svangerskap Psykiske lidelser (Behandling)

3 Det ”normale” svangerskap Aksepterende vs avvisende holdning Utvikle tilknytning til barnet Beskytte barnet mot uheldig påvirkning Ny relasjon til barnefar Endret kroppsfasong/fysiske plager og komplikasjoner Spontan/provosert abort

4 Det normale svangerskap, forts. ”Postpartum blues”: rammer ca hver 2. kvinne som nylig har født. Labilitet, irritabilitet, søvnforstyrrelse, angst, hodepine, glemsomhet, evt utmattelse. Varer fra timer til dager, noe varierende debut. Fysiologiske faktorer?

5 ”Uvanlige” reaksjoner? Under fødsel og 2 – 4 dager etter Unusual state of mind Unusually deep happiness Unusually deep grief Suddenly heard music Suddenly saw an unusual light Suddenly saw a ”playback” of my life »Spivak et al, 1993. Brudal

6 ”Uvanlige” reaksjoner? forts. Felt an almost ”telepathic” contact with my child Felt an almost ”telepathic” contact with my relatives ”Switched off” and saw myself from without

7 Svangerskapet ”Plass” i primærfamilien Krenkelser Alvorlig sykdom/sykehusopphold Tidligere tap Spiseforstyrrelser Egne ”røtter”

8 Svangerskap/fødsel som ”krise” Traumatisk fødsel Fødselsangst Dødsfall/sykdom i familien Rollekonflikter

9 Generelle holdninger Bagatellisere vs bekrefte Usynliggjøre vs synliggjøre Sykeliggjøre vs normalisere Overforenkle vs nyansere - angst, forsvarsmekanismer mm

10 Psykiske lidelser i svangerskap og barselperiode

11 Depresjon Angst Psykose PTSD Spiseforstyrrelse Tvang Rus Personlighetsforstyrrelser Infanticid

12 http://www.youtube.com/watch?v= cc_wjp262RY

13 Depresjon 10 – 15 % (30%) Alvorlig, moderat, mild – to uker Blues – kraftig forlenget I barselperioden farget av omstendighetene Får barn når man har det bra Men – det å være i barsel, gir økt risiko for depresjon

14 Kjernesymptomer Senket stemningsleie Økt trettbarhet (energitap) Manglende interesse/glede

15 Tilleggssymptomer Søvnforstyrrelse Redusert appetitt Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Triste og pessimistiske tanker om fremtiden Skyldfølelse, mindreverdighetsfølelse Redusert selvfølelse og selvtillit Selvmordstanker

16 Tilleggssympt. forts Symptomer relatert til svangerskap, fødsel eller barn Tanker om å skade barnet Skam og tabu – ”lykkelige omstendigheter” Negative tanker om barnet – redd for omsorgsvurdering/miste omsorgen Vanskelig å oppdage – pas skjuler, vi ikke oppmerksomme nok

17

18 Risikofaktorer Ingen støtte for hormonelle faktorer (unntatt muligens depresjon pp i forb. med stoffskifteproblemer – immunologisk – stress) Tidligere depresjon (sårbarhet) Neg. livshendelser (alv. sykd., død, økonomiske probl., arbeidsløshet)

19 Risikofaktorer forts. Manglende sosialt nettverk Forhold ved barnet Dårlig selvfølelse, aleneansvar, uventet graviditet Konflikter i parforholdet

20

21 Angst Opphopning i familier Mindre kunnskap om effekt på foster/barn enn ved depresjon Synes som viktig å skille mellom ulike typer angst

22 Angst forts Følelse av å bli vurdert av andre Følelse av å dumme seg ut Vansker med oppmerksomhet Gen. angst/uro uten åpenbar grunn Tilbaketrekning Unngåelse Panikk anfall Fysiologiske symptomer

23 Angst forts Sterk redsel Kvalme Vannlatings eller avføringstrang Hjertebank Svimmelhet Prikninger i fingre Klump i halsen/kvelningsfornemmelse Pustebesvær (hyperventilere) Skjelving

24 Psykoser Idiopatiske forvirringstilstander; milde kortvarige Eklampsi: psykose i etterkant (0.5/1000 fødsler). Infeksiøs delirium Andre deliriøse tilstander; delirium tremens, anemi...

25 Psykoser, forts. Postpartumpsykose: 1-2 pr 1000 fødsler Debuterer oftest innen få dager/uker etter fødsel Dyp depresjon, mani, vrangforestillinger, bristende virkelighetsoppfatning,utagering, selvskading, infanticid!

26 Psykoser, forts Suicidalfare: størst første mnd etter fødsel Krever hospitalisering! Utløsende/risiko faktorer: biologiske, psykososiale stressorer, søvnmangel, kjent bipolar lidelse, tidligere postpartum-psykose

27

28 Bondingproblemer Mors tilknytningsmønster i forhold til egne omsorgpersoner- viktig i forhold til tilknytning til barnet Tidlig tilknytning - viktig for senere psykopatologi og kognitive fungering hos barnet

29 Bondingproblemer,forts. Tilbakevendende helseplager hos barnet ved samspillsvansker ved 2-3 måneders alder ble vist i en studie Man kan også unngå en forverring av mors depressive symptomer etter fødsel ved å behandle samspillsvansker

30 Bondingproblemer,forts. Alvorlige tidlige samspillsvansker - viktig å avdekke da det kan forhindre avvisning av barnet, omsorgssvikt, misbruk Aversive følelser overfor barnet - lite systematisk screenet for (verken klin. hverdag eller forskning) til tross for kjennskap til fenomenet

31

32 PTSD, utfordringer i svangerskap: Angstsymptomer, depressive symptomer,søvnforstyrrelser Unngåelsesadferd: fødselsangst Tverrfaglig samarbeid viktig!

33

34 Spiseforstyrrelser: Anorexia nervosa: Vekttap>15%. Assossiert med prematuritet,somatiske komplikasjoner, undervekt og underernæring hos barn. Lave verdier av veksthormon hos barnet rapportert. Andrelinjeoppgave! Bulimia nervosa: overspising med/uten oppkast. Elektrolyttforstyrrelser, arytmi! Ofte forbedring av symptomer under sv.skap Andrelinjetjenste ved alvorlige tilfeller.

35 Tvang: Spesiell utfordring: tvangstanker i forhold til infanticid. Relativt vanlig i ”mild form”, i en studie ca 3% av henvisningene til psykiatrisk avdeling. Unngåelse, depressive symptomer. Infanticid ikke sannsynlig. God prognose ved behandling!

36 Rus Skadelig bruk og/eller avhengighet Konsekvenser for barnet? – Føtalt alkohol syndrom (FAS) Tabu belagt, SPØR konkret og ikke – fordømmende: hva, hvor mye, når. Husk andre rusmidler enn alkohol og røyk. Inkl. benzo.

37 Risiko ved rus Skader på barnet direkte av rus og abstinenser – i flere runder. Dårlig ernæring, røyker, dårlig oppmøte for svangerskapsktr Fysisk helse, prioritering. Uheldige omstendigheter – sosialt, økonomisk, boforhold, vold, kriminelt miljø, parforhold

38 Personlighetsforstyrrelser Få systematiske studier ved svangerskap og fødsel ”Vanlig” lidelse (10 – 13%) Komorbiditet: depresjon, angst og rusmisbruk – kan behandles! Forstyrrelse i interpersonlige forhold og sosial fungering, betydning for svangerskap og barsel.

39 Behandling Konsekvenser av å ikke behandle – alvorligere tilstand (pp psykose), effekter på foster og etter hvert barn. Går ikke nødvendigvis over av seg selv, ev. for sent!! Tilbakevendende depresjoner (og andre vansker/tilstander). Diagnostisering først!

40 Behandling forts. Snakk med spesialist, ev. planlegge svangerskapet med legen Medikamenter fortsatt uklarheter ved svangerskap – teratogene effekter, eks benzo leppe/ganespalte. Antidepressiva. Stemningsstabil. medikamenter. Amming, mindre medik. som går over i morsmelk enn over placenta.

41 Behandling forts. Medikamenter Samtaleterapi ECT (depresjon, psykose) Tilrettelegging vha helse og velferd Nettverk? Far overta? Trenger far tiltak/behandling?


Laste ned ppt "Vanlige psykiske reaksjoner i svangerskap og barselperiode Nina A.Burkeland, overlege Psykiatrisk Ungdomsteam, Nidaros DPS Team Bipolar, Østmarka"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google