Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsgruppen av Helsesøstere NSF Helsesøsterkongressen Hamar 16 april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsgruppen av Helsesøstere NSF Helsesøsterkongressen Hamar 16 april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsgruppen av Helsesøstere NSF Helsesøsterkongressen Hamar 16 april 2009

2 Cervix cancer På verdensbasis får 500 000 kvinner cervix cancer hvert år På verdensbasis får 500 000 kvinner cervix cancer hvert år 270 000 kvinner dør årlig 270 000 kvinner dør årlig I Norge rammes rundt 300 kvinner hvert år I Norge rammes rundt 300 kvinner hvert år Mellom 80 – 100 kvinner dør i Norge hvert år Mellom 80 – 100 kvinner dør i Norge hvert år

3 Humant papilloma Virus (HPV) HPV-er et DNA virus HPV-er et DNA virus HPV er et veldig vanlig virus som kan forårsake godartede og ondartede svulster hos mennesker og dyr HPV er et veldig vanlig virus som kan forårsake godartede og ondartede svulster hos mennesker og dyr Zur Hausen fikk i 2008 Nobelprisen i medisin Zur Hausen fikk i 2008 Nobelprisen i medisin 120 ulike HPV-typer 120 ulike HPV-typer –Mellom 12 og 15 er høyrisiko typer –HPV 16 og 18 står for 70 % av all Cervix cancer

4 Humant papilloma Virus (HPV) HPV er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen vi i dag har kjenneskap til. HPV er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen vi i dag har kjenneskap til. 20 % blir smittet i løpet av de tre første årene etter seksuell debut 20 % blir smittet i løpet av de tre første årene etter seksuell debut 70 % av alle seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet i løpet av livet 70 % av alle seksuelt aktive kvinner og menn blir smittet i løpet av livet Kan føre til celleforandringer og cervix cancer Kan føre til celleforandringer og cervix cancer Vulva cancer, vagina cancer, anus cancer, anal cancer, kreft i munn neseslimhinne, hals og svelg Vulva cancer, vagina cancer, anus cancer, anal cancer, kreft i munn neseslimhinne, hals og svelg Kjønnsvorter Kjønnsvorter

5 Dagens Cervix screeningprogram 1995 innført nasjonalt cervix screeningsprogram i regi av Kreftregisteret 1995 innført nasjonalt cervix screeningsprogram i regi av Kreftregisteret Hovedmålsettingen er å redusere antall kvinner med diagnosen cervix cancer Hovedmålsettingen er å redusere antall kvinner med diagnosen cervix cancer Oppmøte på rundt 80 % Oppmøte på rundt 80 % Oppdages rundt 10 000 kvinner med celleforandringer Oppdages rundt 10 000 kvinner med celleforandringer 3000 kvinner får fjernet disse kirurgisk 3000 kvinner får fjernet disse kirurgisk

6 HPV-vaksinene Det er utviklet 2 HPV-vaksiner som virker forebyggende mot smitte av HPV Det er utviklet 2 HPV-vaksiner som virker forebyggende mot smitte av HPV Cervarix, Gardasil Cervarix, Gardasil Vaksinene skal innføres i regi av Barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009 Vaksinene skal innføres i regi av Barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009 Arbeidsoppgaven blir pålagt alle landets helsesøstere Arbeidsoppgaven blir pålagt alle landets helsesøstere

7 Hvorfor innføres den i Barnevaksinasjonsprogrammet Effektiv måte å bekjempe celleforandringer og cervix cancer. Effektiv måte å bekjempe celleforandringer og cervix cancer. Et slag for kvinnehelse Et slag for kvinnehelse Kostnadseffektivt Kostnadseffektivt Beste tiltaket vi har mot HPV smitte (?) Beste tiltaket vi har mot HPV smitte (?)

8 Kartlegging av Helsesøstrenes holdninger og kompetansebehov i forkant av HPV-vaksine innføringen Formålet med masteroppgaven er å kartlegge helsesøstrenes behov for kompetanse i forkant av HPV-vaksine innføringen slik at de som yrkesgruppe, med ansvaret for vaksinegjennomføringen, kan møte publikums behov for informasjon Formålet med masteroppgaven er å kartlegge helsesøstrenes behov for kompetanse i forkant av HPV-vaksine innføringen slik at de som yrkesgruppe, med ansvaret for vaksinegjennomføringen, kan møte publikums behov for informasjon Det er ønskelig at oppslutningen om vaksineprogrammet blir så stort som mulig Det er ønskelig at oppslutningen om vaksineprogrammet blir så stort som mulig

9 Bakgrunn for valg av tema Helsesøstrene har travle arbeidsdager Helsesøstrene har travle arbeidsdager Økende skepsis blant foreldre til vaksinasjon av egne barn Økende skepsis blant foreldre til vaksinasjon av egne barn Avstand til de sykdommene vi vaksineres mot Avstand til de sykdommene vi vaksineres mot Økende skepsis til autoriteter Økende skepsis til autoriteter Stor media oppmerksomhet mot HPV-vaksinen Stor media oppmerksomhet mot HPV-vaksinen Bivirkninger og uønskede hendelser Bivirkninger og uønskede hendelser Usikkerheten HPV-vaksinen representerer Usikkerheten HPV-vaksinen representerer Den faglige uenigheten Den faglige uenigheten

10 Forskningsspørsmål Hvilke holdninger har helsesøstrene til HPV- vaksine? Hvilke holdninger har helsesøstrene til HPV- vaksine? Har helsesøstrene de nødvendige ressursene til å utføre alle arbeidsoppgavene som HPV- vaksinasjon representerer? Har helsesøstrene de nødvendige ressursene til å utføre alle arbeidsoppgavene som HPV- vaksinasjon representerer? Hva bør hovedpunktene i et kursmateriale til helsesøstere inneholde? Hva bør hovedpunktene i et kursmateriale til helsesøstere inneholde? Fjerner kunnskap skepsis? Fjerner kunnskap skepsis?

11 4 fokusgruppe intervju med helsesøstere 4 Fokusgruppeintervju – 2 grupper møttes to ganger. 4 Fokusgruppeintervju – 2 grupper møttes to ganger. 5 – 8 deltakere i hver av gruppene 5 – 8 deltakere i hver av gruppene 10 semistrukturerte spørsmål ble stilt under fokusgruppeintervjuene 10 semistrukturerte spørsmål ble stilt under fokusgruppeintervjuene Presentert forslag til kurspakke Presentert forslag til kurspakke

12 Foreløpige funn fra fokusgruppe intervjuene Skepsis Skepsis Kunnskap Kunnskap Ressurser Ressurser –Arbeidsbelastning Henvendelser Henvendelser Det seksuelle aspektet Det seksuelle aspektet Jentenes alder Jentenes alder

13 Foreløpige funn fra fokusgruppe intervjuene Kurspakke Kurspakke 1 dags kurs 1 dags kurs Rollespill som en kan være tilskuende til Rollespill som en kan være tilskuende til Informasjonsmaterialet Informasjonsmaterialet Video Video

14 Meningokokkvaksineforsøket Meningokokkvaksineforsøket Informasjon Informasjon Ressurser Ressurser Opplæring Opplæring samtykke samtykke Helsesøstrene Helsesøstrene Lærerne Lærerne Foresatte Foresatte ungdommene ungdommene

15 La oss ta lærdom av meningokokkvaksineforsøket Helsesøstrene fikk æren for gjennomføringen og den store oppslutningen til programmet Helsesøstrene fikk æren for gjennomføringen og den store oppslutningen til programmet Manglende ressurser Manglende ressurser De strevde i ettertid med å ta igjen lovpålagte men forsømte arbeidsoppgaver De strevde i ettertid med å ta igjen lovpålagte men forsømte arbeidsoppgaver Helsesøster tjenesten er en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid Helsesøster tjenesten er en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid

16 Takk for meg


Laste ned ppt "Landsgruppen av Helsesøstere NSF Helsesøsterkongressen Hamar 16 april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google