Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myelomatose Beinmargskreft. Hvorfor søkte du lege første gang? Slapphet Dårlig form Smerter i ryggen Smerter andre steder Tilfeldig blodsjekk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myelomatose Beinmargskreft. Hvorfor søkte du lege første gang? Slapphet Dårlig form Smerter i ryggen Smerter andre steder Tilfeldig blodsjekk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Myelomatose Beinmargskreft

2 Hvorfor søkte du lege første gang? Slapphet Dårlig form Smerter i ryggen Smerter andre steder Tilfeldig blodsjekk

3 Sjekk for myelomatose Blodprøve M-komponent Urinprøve M-komponent 97% har M-kompnent i serum eller urin

4 Elektroforese av serum M-komponenten Monoklonalt immunglobulin

5 Plasmacellen lager våre antistoffer

6 Benmargsaspirat

7

8 Myelomatose Mer enn 10 % plasmaceller i benmargen Mer enn 30 g/l av M-komponent

9 Symptomer og funn ved diagnosetidspunkt M-komponent97% Anemi73 Benlesjon66 Bensmerte58 Nyresvikt19 Hyperkalsemi13 Non-sekretorisk 3

10 Fastlegen ser en ny myelomatospasient hvert 5 år

11 Nasjonale retningslinjer Utredning og behandling myelomatose Helsedirektoratet Oppdatering 2015

12

13 1. Utgave 2012, årlig revisjon 2013 -15 Anders Waage, St Olavs hospital Fredrik Schjesvold, OUS Einar Haukås, Stavanger Nina Gulbrandsen, OUS Jørgen Rolke, Kristiansand

14 Hvilken betydning har retningslinjer Retningslinjer er anbefalinger og råd basert på oppdatert kunnskap. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som ansees som god praksis på utgivelsestidspunktet Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas

15 Viktige endringer i retningslinjer for myelomatose Definisjon myelomatose og hvem som skal ha behandling Valg av 1. linjebehandling over 65 år Bruk av lavdose CT i stedet for skjelett røntgen

16

17 Pakkeforløp kreft Innført av Helsedirektoratet 2015 for at utredning av kreft skal foregå innenfor 20 dager I alt 32 kreftformer har pakkeforløp

18 Pakkeforløp myelomatose gjelder fra 1/9-2015 Begrunnet mistanke om mm – Påvist M-komponent pluss – Anemi – Eller skjelettsmerter – Eller osteolyse/kompresjnsfraktur – Eller redusert nyrefunksjon – Eller hyperkalsemi – Eller mistanke om medullakompresjon

19 Forløpstider Dato mottatt henvisning til fremmøte utredning7 dager Dato første fremmøte til beslutning behandling/ikke behandling tas 20 dager

20 Pakkeforløpet er avsluttet når diagnosen er stilt og det tas en beslutning om videre tiltak

21 Standardiserte pasientforløp Helse Midt-Norge Beskrivelse av hele forløpet med utredning og behandling Blir utarbeidet nå og lagt ut på hjemmesiden til St Olavs hospital. Åpent for alle


Laste ned ppt "Myelomatose Beinmargskreft. Hvorfor søkte du lege første gang? Slapphet Dårlig form Smerter i ryggen Smerter andre steder Tilfeldig blodsjekk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google