Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE: Definisjon av kognitiv terapi: Definisjon av kognitiv terapi: Triade:Tankene påvirker følelsene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE: Definisjon av kognitiv terapi: Definisjon av kognitiv terapi: Triade:Tankene påvirker følelsene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE: Definisjon av kognitiv terapi: Definisjon av kognitiv terapi: Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker adferden vår,- sirkulær prosess Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker adferden vår,- sirkulær prosess Populær:”Det er ikke hvordan du har det,- men hvordan du tar det” Populær:”Det er ikke hvordan du har det,- men hvordan du tar det”

2 Torgeir Lindvig2 Effekt av kognitiv terapi: Like effektiv som antidepressiva Like effektiv som antidepressiva Lik,-eller bedre enn interpersonlig terapi Lik,-eller bedre enn interpersonlig terapi Bedre enn psykodynamisk terapi/adferdsterapi Bedre enn psykodynamisk terapi/adferdsterapi

3 Torgeir Lindvig3 DEN KOGNITIVE DEPRESJONSMODELLEN: 1.Automatiske tanker 1.Automatiske tanker 2.Feiltolkninger 2.Feiltolkninger 3.Leveregler 3.Leveregler

4 Torgeir Lindvig4 AUTOMATISKE TANKER: SPONTANE UBEVISSTE TANKER

5 Torgeir Lindvig5 TANKER FØLELSER ADFERD SITUASJON

6 6 FEILTOLKNINGER 1.Overgeneraliseringer 1.Overgeneraliseringer 2.Diskvalifiseringer av det positive 2.Diskvalifiseringer av det positive 3.Negativ spådom 3.Negativ spådom

7 Torgeir Lindvig7 FEILTOLKNINGER: 4.Personliggjøring 4.Personliggjøring 5.Svart – hvitt tenkning 5.Svart – hvitt tenkning 6.Skulle –burde-måtte tenkning 6.Skulle –burde-måtte tenkning

8 Torgeir Lindvig8 LEVEREGLER: Holdninger/livsinnstillinger Holdninger/livsinnstillinger overfor en selv og andre=selvinstruksjoner som kan bli en del av ens personlighet overfor en selv og andre=selvinstruksjoner som kan bli en del av ens personlighet Grunnlagt i barndommen Grunnlagt i barndommen Eksempler:”Ingen er glad i meg” Eksempler:”Ingen er glad i meg” ”Jeg er håpløs” ”Jeg er håpløs”

9 Torgeir Lindvig9 SPESIFIKK KOGNITIV DEPRESJONSMODELL Negative leveregler utviklet i barndommen:”Ingen er egentlig glad i meg”,-”Null og niks i fattigkommisjonen hvis jeg ikke er helt på topp” Negative leveregler utviklet i barndommen:”Ingen er egentlig glad i meg”,-”Null og niks i fattigkommisjonen hvis jeg ikke er helt på topp” Kritisk situasjon:Skilsmisse.Lumbago. Kritisk situasjon:Skilsmisse.Lumbago. Negative automatiske tanker:”Jeg er ingenting verdt” ”Jeg er alene” ”Dum” Negative automatiske tanker:”Jeg er ingenting verdt” ”Jeg er alene” ”Dum”

10 Torgeir Lindvig10 SYMPTOMER: 1.Somatiske:Energiløshet.Appetitt- løshet.Søvnløshet.Seksuell interesse- løshet. 1.Somatiske:Energiløshet.Appetitt- løshet.Søvnløshet.Seksuell interesse- løshet. 2.Adferdsmessige:Lavt aktivitetsnivå. Sosial tilbaketrekning. 2.Adferdsmessige:Lavt aktivitetsnivå. Sosial tilbaketrekning. 3.Affektive:Gledesløshet.Skyld.Skam. Angst.Sinne-aggresjon. 3.Affektive:Gledesløshet.Skyld.Skam. Angst.Sinne-aggresjon.

11 Torgeir Lindvig11 SYMPTOMER: 4.Motivasjonelle:Interesseløshet.”Alt er et ork”.Nøler,somler. 4.Motivasjonelle:Interesseløshet.”Alt er et ork”.Nøler,somler. 5.Kognitive:Beslutningsløs.Negative tanker.Grubling.Konsentrasjonsvansker. Selvmordstanker. 5.Kognitive:Beslutningsløs.Negative tanker.Grubling.Konsentrasjonsvansker. Selvmordstanker.

12 Torgeir Lindvig12 KLINIKK: 70 år gammel mann,-gift 70 år gammel mann,-gift Leder av et kontor med mange ansatte Leder av et kontor med mange ansatte Depressive symptomer i forbindelse med pensjonsalder,-MADRS 35 poeng Depressive symptomer i forbindelse med pensjonsalder,-MADRS 35 poeng Psyk.poliklinisk behandling i 6 mnd Psyk.poliklinisk behandling i 6 mnd Innlagt psyk.avd. 1.gang i 3 måneder antidepressiv behandling Innlagt psyk.avd. 1.gang i 3 måneder antidepressiv behandling Innlagt psyk.avd. 2.gang i 6 mnd,- Ect behandlet + antidepressiv behandling + samtaler Innlagt psyk.avd. 2.gang i 6 mnd,- Ect behandlet + antidepressiv behandling + samtaler

13 Torgeir Lindvig13 Fordommer = negative tanker om psykoterapi hos eldre: Hos terapeuten:I følge Freud ingen hensikt med psykoterapi hos eldre over 50 år.Rigiditet.Aldersforskjell. Hos terapeuten:I følge Freud ingen hensikt med psykoterapi hos eldre over 50 år.Rigiditet.Aldersforskjell. Hos pasienten:Ingen tro på psykiatrisk behandling verken hos pasienten selv eller familien.Stigmatiserende. Skamfullt. Hos pasienten:Ingen tro på psykiatrisk behandling verken hos pasienten selv eller familien.Stigmatiserende. Skamfullt.

14 Torgeir Lindvig14 1.Forbered pasienten til terapien 1.Forbered pasienten til terapien 2.Tilpass rammene for terapien til pasienten dvs 15-20 minutters samtaler 5 eller flere ganger i uka(døgnavdeling) 2.Tilpass rammene for terapien til pasienten dvs 15-20 minutters samtaler 5 eller flere ganger i uka(døgnavdeling) 3.Bruk døgnavdelingsstrukturen (bla til hjemmeoppgavene) 3.Bruk døgnavdelingsstrukturen (bla til hjemmeoppgavene) 4.Bruk varierte teknikker og ressurser slik som medisinsk behandling,fysioterapi,henvisning hjemmesykepleie,farmakoterapi,ergoterapi 4.Bruk varierte teknikker og ressurser slik som medisinsk behandling,fysioterapi,henvisning hjemmesykepleie,farmakoterapi,ergoterapi KOGNITIV BEHANDLING

15 Torgeir Lindvig15 KOGNITIV BEHANDLING: 5.Innvolver familien i behandlingen 5.Innvolver familien i behandlingen 6.Vær fleksibel i bruk av kognitive teknikker og tilnærminger 6.Vær fleksibel i bruk av kognitive teknikker og tilnærminger 7.Planlegg avslutning/utskriving i lang tid 7.Planlegg avslutning/utskriving i lang tid

16 Torgeir Lindvig16 1.Dagsorden 1.Dagsorden 2.Ukentlig tema (bla gjennomgang av hjemmeoppgaven) 2.Ukentlig tema (bla gjennomgang av hjemmeoppgaven) 3.Dagens fokus 3.Dagens fokus 4.Ny hjemmeoppgave 4.Ny hjemmeoppgave 5.Tilbakemeldinger på timen 5.Tilbakemeldinger på timen KOGNITIV TERAPITIME:

17 Torgeir Lindvig17 OPPDAGE AUTOMATISKE TANKER OG LEVEREGLER: SituasjonFølelseTankerAlternativetanker

18 Torgeir Lindvig18 SOKRATISK SPØRRETEKNIKK: Realitetsteste:Hvor ofte?Når? Hvordan? Hvilken sammenheng? Hvor lenge? Realitetsteste:Hvor ofte?Når? Hvordan? Hvilken sammenheng? Hvor lenge? Hva bygger du dette på? Hva bygger du dette på? Hva er beviset? Hva er beviset? Kan du se dette på en annen måte? Kan du se dette på en annen måte? Hva er det som er det verste som kan skje? Hva er det som er det verste som kan skje?

19 Torgeir Lindvig19 ADFERDSTERAPEUTISKE TEKNIKKER: Praktiske oppgaver: for eksempel skrive dagbok,-lese artikler, kapitler i bøker Praktiske oppgaver: for eksempel skrive dagbok,-lese artikler, kapitler i bøker Konkret og detaljert Konkret og detaljert Nesten 100% sannsynlighet for at den lar seg gjennomføre Nesten 100% sannsynlighet for at den lar seg gjennomføre Legg lista lavt,slik at pasienten lykkes Legg lista lavt,slik at pasienten lykkes

20 Torgeir Lindvig20 KOGNITIV REKONSTRUKSJON: Leveregler Leveregler Eksistensiell tenkning Eksistensiell tenkning

21 Torgeir Lindvig21 LYKKE TIL! Engasjement! Engasjement! Interesse! Interesse! Varme! Varme! Aldri kritikk Aldri kritikk Alltid støtte og oppmuntring Alltid støtte og oppmuntring Metafor:”Regnbue” Metafor:”Regnbue”


Laste ned ppt "Torgeir Lindvig1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE: Definisjon av kognitiv terapi: Definisjon av kognitiv terapi: Triade:Tankene påvirker følelsene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google