Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling i et helsepsykologisk perspektiv. Bedre den enkeltes helse (helsefremming) Utvikle forebyggende helsetiltak og behandling Klargjøre helsemessige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling i et helsepsykologisk perspektiv. Bedre den enkeltes helse (helsefremming) Utvikle forebyggende helsetiltak og behandling Klargjøre helsemessige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling i et helsepsykologisk perspektiv

2 Bedre den enkeltes helse (helsefremming) Utvikle forebyggende helsetiltak og behandling Klargjøre helsemessige risikofaktorer Utvikle primærhelsetjenesten Påvirke holdninger som gjelder spørsmål om helse Forebyggende arbeid reduserer behovet for behandling Hvis behandling må gis, er det viktig å se helheten i den sykes hverdag og situasjon

3 Behandlingsformer Behandlingsformer kalles også terapier Psykologene bruker behandlingsformene overfor personer med psykiske problemer Et godt forhold mellom pasient og terapeut (behandleren) er viktig Eks. på behandlingsformer er: –Moderne psykodynamisk teori –Atferdsterapi –Kognitiv terapi –Motivasjonssamtaler

4 Moderne psykodynamisk teori Har sin bakgrunn i Sigmund Freuds teori Psykiske problemer blir sett på som uløste følelsesmessige konflikter Disse konfliktene er til dels ubevisste og skyldes ofte konflikter i barndommen Konfliktene må komme fra i bevisstheten før de kan løses En mye brukt metode er overføring. Terapeuten får pasienten til å vise samme atferd som overfor sentrale personer i oppveksten for å bringe fram konflikten

5 Atferdsterapi Bakgrunn i læringspsykologien og bl.a. arbeidet til Skinner Psykiske problemer viser seg som symptomer og kan forklares utfra pasientens atferd Denne atferden er tillært og kan derfor avlæres gjennom atferdsmodifikasjon, der en prøver å redusere uønsket atferd og beholde ønsket atferd En metode er eksponeringsterapi, der en aktivt oppsøker situasjoner som gir angst eller ubehag og så lærer å mestre dette på en bedre måte

6 Kognitiv terapi Terapiform der utgangspunktet er at tanker, følelser, symptomer og atferd henger sammen Kognitiv terapi bruker denne modellen som viser at det er en sammenheng: Terapeuten kartlegger hva som setter i gang den prosessen som er årsaken til lidelsen, deretter kan pasienten prøve å endre tanke- og handlemåter

7 Motivasjonssamtaler Har hjelp til selvhjelp som utgangspunkt Pasienten skal bli klar over sine egne holdninger og oppfatninger Målet er at pasienten skal bli motivert til forandring gjennom et eget ønske om å endre livssituasjon Ansvaret for vellykkede endringer av atferden ligger hos pasienten, pasienten må derfor finne en indre motivasjon for forandring Brukes bl.a. som en del av behandlingen av spiseforstyrrelser

8


Laste ned ppt "Behandling i et helsepsykologisk perspektiv. Bedre den enkeltes helse (helsefremming) Utvikle forebyggende helsetiltak og behandling Klargjøre helsemessige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google