Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» DIMENSJONERING I FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN FAGPOLITISK UTVALG OPPLÆRING,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» DIMENSJONERING I FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN FAGPOLITISK UTVALG OPPLÆRING,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» DIMENSJONERING I FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN FAGPOLITISK UTVALG OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING 09.05.2014 Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

2 Visjon og verdier ›VISJON Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling ›VERDIER: ›Mot ›Entusiasme ›Åpenhet ›Raushet

3 Kunnskapsskolen i Buskerud ›Maksimere læring og minimere frafall ›http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Kunnska psskolen/http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Kunnska psskolen/

4 Kunnskapsskolen – hovedmål / delmål /strategier ›I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede Sørge for at flest mulig yrkesfagelever får læreplass Øke antall læreplasser gjennom felles forpliktelse for oppfylling av Samfunnskontrakten for flere læreplasser Forsterke eksisterende formelle og uformelle fellesarenaer i den helhetlige fag- og yrkesopplæringen herunder styrke yrkesopplæringsnemndas rolle og vurdere nemndas sammensetning Kunnskapsskolen vil utvide muligheten for alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift BFK skal innføre måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger BFK skal jobbe for å utvikle vilkårene for lærlinger og lærebedriftene for å styrke fag- og yrkesopplæringen

5 Skalahus – Ål vgs

6 Vi beveger oss mot det vi spør om ›Spørsmål: Hva er problemet? ›Kunnskap om feil og mangler ›Handlinger for å minimere feil og mangler ›Fremtid handler om regler, kontroll og oppfølging ›Spørsmål: Hvilke suksesser og drømmer har vi? ›Kunnskap om det beste og våre potensialer ›Handlinger for å styrke det beste og våre potensialer ›Fremtid handler om å skape, kreativitet og innovasjon Defensiv strategiOffensiv strategi

7 Dele ny kunnskap – skape ny mening ›I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede ›BFK skal styrke konkurransekraften i fylkets næringsliv

8 Fag-og yrkesopplæringen ›Er basert på et frivillig samarbeid mellom fylkeskommunen og arbeidslivet ›Arbeidskraft med fag / svennebrev er ettertraktet i arbeidslivet Lett å få jobb. God livsinntekt. ›Samfunnskontrakten 20% flere inngåtte lærekontrakter innen 2015 Krevende mål å nå ›Hvordan få til det gode frivillige samarbeidet, som skal hjelpe oss å oppnå målet?

9 Yrkesopplæringsnemndas rolle ›Yrkesopplæringsnemnda gir råd om behovet for faglærte: Råd om behovet for faglærte i 2018 og tilgangen på læreplasser i 2016

10 YONs råd: årlig rapport ›Rapport legges fram for YON hver høst ›Innhold Forventet antall nye lærlinger innen hvert programområde to år fram i tid, basert på Estimering av behov for fagarbeidere fire år fram i tid Tilgang på læreplasser framover

11 Årlig rapport: grunnlaget ›Innspill og tilbakemeldinger fra Partene i arbeidslivet Opplæringskontorer Store lærebedrifter ›Samt Erfaring fra arbeidet med formidling til læreplass Tilgjengelig statistikk NAVs bedriftsundersøkelse

12 Vår erfaring ›Ved å sammenligne tidligere års tilrådinger med reelt inntak av lærlinger det aktuelle året det ble gitt råd for, viser det seg at YON har hatt god treffsikkerhet i sine vurderinger.

13 Opplæringskontorenes vurdering ›BFK har utviklingsdialoger med opplæringskontorene Opplæringskontorene vurderer prosessen knyttet til tilråding som god De opplever at rådet blir tillagt betydelig vekt ved dimensjonering av skoletilbudet Noen mener det ville være nok med å innhente vurderinger hvert annet år

14 Stortingsmelding 20 (2012-13) På rett vei ›Fag- og yrkesopplæringen Kvalitet? Relevans? Utviklingsredegjørelser i hvert av de faglige rådene Resultat: endringer i tilbudsstrukturen

15 Regional delplan for Kunnskapssamfunnet ›Delplan under Regional planstrategi ›Sikre best mulig tilpasning mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse

16 Arbeidet videre ›Beskrevet rutine følges ›Behov for faglærte i 2018 og antall læreplasser som kan tilbys i 2016 ›Grunnlaget er gjeldende tilbudsstruktur i Kunnskapsløftet ›Forespørsel sendes ut i mai, svarfrist 1 september ›Rapport utarbeides ›Temadag i tilknytning til YON 10 juni

17 Kunnskapsskolen i Buskerud ›Læring for framtida er viktig Har vi tilstrekkelige systemer for å tilpasse skoletilbudet til arbeidslivet og samfunnets behov?

18 Eksempler ›Hentet fra "Fagopplæring i Buskerud framover: behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015"

19 Barne- og ungdomsarbeiderfag Godkjente lærebedrifter 1.1.2012Nye kontrakterFagprøver BedrifterOpplæringskontor201020112012201020 11 20 12 Barne- og ungdoms­ arbeider­faget 51355533768361 Skoleplasser vgs 2011/20122012/20132013/2014 Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag 120 plasser135 plasser Kommentarer: Basert på svar fra de fleste kommunene i Buskerud forventer KS Buskerud at 35 læreplasser er tilgjengelig i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2015, mens det er et forventet behov for 68 fagarbeidere. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2015: 40 nye lærlinger. Det finnes muligheter for opplæringskontrakter for lærekandidater.

20 Anleggsteknikk Godkjente lærebedrifter 1.1.2012Nye kontrakterFagprøver BedrifterOpplærings­kontor201020112012201020112012 Fjell- og bergverksfaget 12364323 Asfaltfaget02010310 Vei- og anleggsfaget22272432 Banemontør­faget01583039 Anleggsmaskin­ førerfaget 10117 15252721 Skoleplasser vgs 2011/20122012/20132013/2014 Vg2 anleggsteknikk15 plasser 30 plasser Landslinjer Kommentarer: Bransjen har ikke estimert framtidig behov og tilgang på læreplasser, men det vurderes som sannsynlig at tilgangen på læreplasser kan øke noe som følge av økt mulighet for lokal rekruttering, Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2015: 30 nye lærlinger

21 Bilskade, lakk og karosseri Godkjente lærebedrifter 1.1.2012Nye kontrakterFagprøver BedrifterOpplæringskontor201020112012201020112012 Bilskadereparatør62510979 Billakkerer82494388 Chassispåbygger00000000 Skoleplasser vgs 2011/20122012/20132013/2014 Vg2 bilskade, lakk, karosseri15 plasser Kommentarer: Ipraxis regner med å ha en læreplass i billakkererfaget tilgjengelig. Bauda-konsernets opplæringskontor har ikke læreplasser tilgjengelig i bilskadereparatør. Høsten 2013 gis noen søkere til læreplass tilbud om alternativt vg3 i skole. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2015: 10 nye lærlinger

22 Elenergi Godkjente lærebedrifter 1.1.2012Nye kontrakterFagprøver BedrifterOpplæringskontor2010201120122010201 1 201 2 Elektriker4388112909510978 Energimontør03241621101815 Energioperatør01103100 Elektromotor og trans­ formator­reparatør 00000100 Elektroreparatør20011121 Heismontør11000320 Signalmontør01334012 Togelektriker10203542 Skoleplasser vgs 2011/20122012/20132013/2014 Vg2 elenergi141 plasser142 plasser156 plasser

23 Elenergi, forts. Kommentarer: ELFOB regner med at de har 100 læreplasser i elektrikerfaget tilgjengelig i 2015, og at behovet for fagarbeidere i 2017 er tilsvarende. I energimontørfaget regner ELFOB med å ha 3 læreplasser, og at behovet for fagarbeidere er tilsvarende. KS Buskerud melder basert på tall fra flere kommunale foretak som er tilknyttet henholdsvis Opplæringskontoret for elektrofag Østlandet (OKE) eller Tverrfaglig opplæringskontor i Numedal at det er 4 læreplasser i energimontørfaget. Yrkesopplæringsnemndas vurdering for 2015: 120 nye lærlinger

24 WWW.BFK.NO FOR MER INFORMASJON


Laste ned ppt "Etter at du har satt inn bilde må du høyreklikke på bildet og trykke «send bakerst» DIMENSJONERING I FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN FAGPOLITISK UTVALG OPPLÆRING,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google