Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid - kompetanse Fagopplæring i Vest-Agder Bjørn Olaf Pedersen, rådgiver Utdanningsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid - kompetanse Fagopplæring i Vest-Agder Bjørn Olaf Pedersen, rådgiver Utdanningsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Fagopplæring i Vest-Agder Bjørn Olaf Pedersen, rådgiver Utdanningsavdelingen

2 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Vest-Agder fylkeskommune Totalt budsjett på ca 1196 mill kr 15 videregående skoler med 6426 elever 21 (27) opplæringskontor og 3 opplæringsringer 1600 løpende lærekontrakter Budsjett utdanning på ca 713,5 mill kr. Derav 65,9 mill kr til fagopplæring

3 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse Hovedmodellen 2 år i skole 2 år i bedrift

4 www.vaf.no Hovedmodellen  OPPLÆRING I SKOLE 2 ÅR  VG1(HØST 06)  VG2 (HØST 07)  OPPLÆRING I BEDRIFT 2ÅR  OPPLÆRING  VERDISKAPING

5 www.vaf.no Tilskudd til lærebedrift  Ungdomsrett (Basis1) Kr 88100 på 2 år  Voksne lærlinger (Basis 2) Kr 2098 pr. måned/ år

6 www.vaf.no OPPLÆRINGSKONTOR  UTDANNINGSAVDELINGEN I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE HAR GITT OPPLÆRINGSKONTORENE OPPGAVEN MED Å FINNE LÆREPLASSER  DET FINNES 21 OPPLÆRINGSKONTORER I FYLKET, I TILLEGG BRUKER VI OGSÅ KONTOR I ANDRE FYLKER  OPPLÆRINGSKONTORET EIES AV MEDLEMSBEDRIFTENE

7 www.vaf.no OPPLÆRINGSKONTOR  LÆREKONTRAKT TEGNES MED OPPLÆRINGSKONTORET

8 www.vaf.no OPPLÆRINGSRINGER  SAMMENSLUTNING AV FLERE BEDRIFTER, F.EKS OPPLÆRINGSRINGEN SØR  LÆREKONTRAKT TEGNES MED ENKELTBEDRIFTEN, FOR EKSEMPEL MANDAL KOMMUNE

9 www.vaf.no FAGPRØVE/SVENNEPRØVE  LÆRETIDEN AVSLUTTES MED FAG ELLER SVENNEPRØVE.  PRØVEN ARRANGERES AV PRØVENEMNDA  VURDERING: IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

10 www.vaf.no Oppnevning av prøvenemnder  Følger kommunevalgene.  Vil starte arbeidet i januar/februar.  Ønsker å satse på modellen med faglige råd  Ønsker personer til prøvenemndene som er aktive i faget  Økt aktivitet med læreplanarbeid.  Økt aktivitet med samarbeid skole

11 www.vaf.no Læreplasser i offentlig sektor – omfang og utfordringer.  Hjelpepleier og omsorgsarbeider slås sammen til ett nytt fag – Helsefagarbeider. Hvilke konsekvenser har det for fylkeskommunen som ansvarlig for utdanningen og for kommunene som arbeidsgiver.

12 www.vaf.no Opplæring i bedrift – faglige ledere og instruktører  Krav til godkjenning  Ansvar for opplæring  Innhold i opplæringen  Forventninger fra deltakere  Praktisk gjennomføring  Status.

13 www.vaf.no Vurdering  Vurdering underveis i opplæringen uten eller med karakter  Alternative vurderingsmetoder  Mappevurdering  De grunnleggende ferdigheter  Avsluttende fagprøve

14 www.vaf.no Læreplan Skole Bedrift Elev Lærling Fagarbeider Instruktør Prøvenemnds- medlem Læreplangruppe Faglig råd Direktorat SRY Departement Y-nemnd Hovedutvalg Fylkesting Skoleledelse Opplæringskontorer Skoleeier Fylkeskommunen Storting Partene

15 www.vaf.no Læreplan Skole Kommunen Elev Lærling Fagarbeider Instruktør Prøvenemnds- medlem Læreplangruppe Faglig råd Direktorat SRY Departement Y-nemnd Hovedutvalg Fylkesting Skoleledelse Opplæringskontorer Skoleeier Fylkeskommunen Storting Partene

16 www.vaf.no Kunnskapsløftet - Stortingsmelding nr 30 (2003-2004) – Kultur for læring Vesentlige endringer: Endringer i læreplanstrukturen Generelle del av læreplanen del 2 (Læringsplakaten) Gjennomgående læreplaner Grunnleggende ferdigheter og klare kompetansegivende mål Helhetlig opplæring Det 13-årige løpet Økt fleksibilitet, 25% tilpassning til lokale forhold. Grunnskolen Programfag til valg Videregående skole 3 studieforberedende og 9 yrkesfaglige utdanningsprogram SRY (SAMARBEIDSRÅDET FOR YRKESOPPLÆRING)og 9 Faglige råd Likeverdig og inkluderende opplæring Kompetanse for utvikling Lære hele livet Skolen og medspillerne.

17 www.vaf.no Videregående opplæring – Nye begreper i Kunnskapsløftet  Utdanningsprogramtidligere Studieretning  Videregående trinn 1(Vg1)Tidligere grunnkurs (Gk)  Videregående trinn 2(Vg2)Tidligere videregående kurs 1 (VkI)  Videregående trinn 3(Vg3)Tidligere videregående kurs 2 (VkII)  ProgramområdeTidligere kalt kurs  Fellesfag Tidligere kalt felles allmenne fag  ProgramfagTidligere kalt studieretningsfag  Felles programfag  Valgfrie programfag  Prosjekt til fordypning

18 www.vaf.no Tilbudsstruktur  3 studieforberedende utdanningsprogram Studiespesialisering Idrettsfag Musikk dans drama  9 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

19 www.vaf.no Utdanningsprogram

20 www.vaf.no Utviklingen i Omsorgsfaget 1995-2006

21 www.vaf.no Utviklingen i Omsorgsfaget 1995-2006

22 www.vaf.no Søkere til helse og sosial

23 www.vaf.no Kvalitet i opplæringen.  Programfag til valg (Ungdomsskolen)  Prosjekt til fordypning  Godkjenning som lærebedrift  Opplæringskontor eller opplæringsring  Samarbeid skole bedrift  Opplæring i bedrift – faglige ledere og instruktører  Vurdering

24 www.vaf.no Programfag til valg  Gjelder ungdomsskolen – starter 2008  ”Smake” på forskjellige utdanninger  Karriereveiledning - karriereplan

25 www.vaf.no Prosjekt til fordypning  Prosjekt til fordypning (Ptf) utgjør ca 21 % av total skoletid eller 30 % av programfagene.  Prosjekt til fordypning kan tas som fellesfag – generell studiekompetanse  Prosjekt til fordypning kan også være karriereveiledning.

26 www.vaf.no Godkjenning som lærebedrift  Må ha produksjon/arbeidsinnhold som dekker målene i læreplanen  Må ha faglig ansvarlig som har kunnskaper nok i faget til å kunne forstå opplæringen.  Skal organisere, tilrettelegge og gjennomføre opplæringa slik at målene i læreplanverket nås  Skoleeier skal legge til rette for statistiske opplysninger som trengs for å vurdere opplæringa.

27 www.vaf.no Organisering av helsefagene i Vest-Agder  Lister Opplæringskontor Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund kommuner  Opplæringsring Sør Lindesnes, Audnedal, Åseral, Mandal, Marnardal, Søgne, Songdalen og Vennesla kommuner  Kristiansand kommune


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid - kompetanse Fagopplæring i Vest-Agder Bjørn Olaf Pedersen, rådgiver Utdanningsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google