Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HORISONT 2030 Forskningspolitisk dokument Svein Oppegaard Direktør for arbeidslivspolitikk NHO 4. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HORISONT 2030 Forskningspolitisk dokument Svein Oppegaard Direktør for arbeidslivspolitikk NHO 4. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 HORISONT 2030 Forskningspolitisk dokument Svein Oppegaard Direktør for arbeidslivspolitikk NHO 4. mars 2016

2 2

3 3

4 Det store hamskiftet 4

5 5 Et gjennomløpende EU perspektiv

6 Norsk forskning og innovasjonspolitikk – i økende grad sammenflettet med EUs Økende del av forskningsstatsbudsjettet - 6 prosent i 2013 Berører alle deler av norsk forskning og innovasjon EUs FoU-samarbeid viktig for næringslivet EU marked for 80 prosent av norsk eksport Tilgang til vitenskapelige og teknologiske ressurser Deltagelse skjerper næringslivets konkurransekraft Men: EU-prosjekter ikke relevant for alle bedrifter NHO slutter seg til Regjeringens Horisont 2020 strategi 6

7 Et gjennomløpende EU perspektiv - tiltak STIM-EU ordningen må styrkes Prosjektetableringsordningen (PES2020) må styrkes Særskilte potter fordelt på programmer i Forskningsrådet og Innovasjon Norge Klarere ansvarsplassering i det norske virkemiddelapparatet for EUs randsonetiltak 7

8 8 Robotisering, automatisering, pilotering og demonstrasjoner

9 Teknologisystemer og teknologimodning for konkurransedyktighet Pilotering og testing viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked Robotisering, automatisering, digitalisering forsterker behovene for pilotering, testing og simulering Tyskland: Industrie 4.0 Storbritannia: Catapult UK Østerrike: Industrie 4.0 EU: Industriens andel fra 15 til 20 prosent innen 2020 9

10 Teknologisystemer og teknologimodning for konkurransedyktighet - tiltak Norsk Katapult: Generell støtteordning for demonstrasjoner, pilotering og simulering Forskningsinfrastruktur og utstyr ved universiteter, høyskoler og sykehus åpnes for bedrifter og institutter 10

11 Smørbrødliste for samarbeid høyere læresteder - bedrifter 11 Nærings-PhD NæringsPostDoc Utdanningshåndslag Bedriftsmaster Inkubasjon og student- bedrifter Doktorgradsstipend- midler til instituttene MOOC og akademiske lærlinger

12 Andre evergreens fra NHO Forbedring av SkatteFUNN Økte rammer til Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og andre brukerstyrte programmer Satsing på fremragende sentre og klynger 12

13 13 HORISONT 2030


Laste ned ppt "HORISONT 2030 Forskningspolitisk dokument Svein Oppegaard Direktør for arbeidslivspolitikk NHO 4. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google