Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kysten er klar for fergeforbindelse mellom Aure - Hitra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kysten er klar for fergeforbindelse mellom Aure - Hitra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kysten er klar for fergeforbindelse mellom Aure - Hitra

2 Stiftet 20. mai 2009 med det formål å arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra kommune, samt delfinansiering av investeringer og drift knyttet til denne forbindelsen. Eiere:Styret: Aure kommuneIngunn O. Golmen – styreleder Hitra kommuneOle L. Haugen – nestleder Frøya kommuneBerit Flåmo – styremedlem Hemne kommuneStåle Vaag – styremedlem Kristiansund kommunePer K. Øyen – styremedlem Kristiansund og Nordmøre Havn IKSNils Martin Sæther - styremedlem Midt-Norsk Fergeallianse AS

3 Store besparelser i reisetid og kostnader! - og samfunnsøkonomisk lønnsom fra dag 1! - og samfunnsøkonomisk lønnsom fra dag 1!

4 Laksåvika – Hitra Laksåvika – Hitra Reguleringsplan stadfestet i 2006. Prosjektert plassering av fergekai.

5 Kjørsvikbugen – Aure Plassering av fergekai. Reguleringsplan forventes ferdig i 2015.

6 Drift (Møreforsking Molde):Indeksregulert 2012 Årlige driftsinntekter 5,1 mill.kr. Årlige driftskostnader 14,3 mill.kr. Sum årlige driftsunderskudd 9,2 mill.kr. Investeringer (Multiconsult):Indeksregulert 2012 Totalkostnaden (inkl. mva, grunnerverv, planlegging, prosjektering, byggeledelse og adm.kost) for Kjørsvikbugen og Laksåvika 39,8 mill.kr. Fergeforbindelsen i tall (Kilde: Møreforsking og Multiconsult)

7 -Positiv omtale av fergeforbindelse Hitra-Aure som et viktig ledd for å styrke bo- og arbeidsmarkedsregioner -Høringsuttalelser som ønsker fergeforbindelsen Aure-Hitra prioritert fra bl.a.: -Orkide -Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen -Kysten er klar -Kristiansund og Nordmøre Havn IKS -Kristiansund og Omegn Vekst AS -Kommuner både i Møre og Romsdal og Trøndelag Regional Transportplan for Midt-Norge 2014-2023

8 Vedtak Sør-Trøndelag fylkesting 25. april 2012: «Det må arbeides for å se på muligheter for å få etablert ferjestrekningen Aure – Hitra i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette for å legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i øyregionen, samt med sikte på muligheter for å få etablert en gjennomgående kystriksvei gjennom hele regionen. Utredningen skal inneholde kostnader og potensiale i forhold til elektrisk drift.» Vedtak Møre og Romsdal fylkesting 12. juni 2012: «Nytt ferjesamband Aure-Hitra: Møre og Romsdal fylkeskommune vil – saman med Sør-Trøndelag – jobbe videre med prosjektet, der ein har spesielt fokus på eit pilotprosjekt for batteriferje.» Regional Transportplan for Midt-Norge 2014-2023

9 Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra Å bidra til en miljøvennlig fergeløsning mellom Aure og Hitra ved å finne den mest optimale løsningen på alle områder for bygging og drift, basert på ren batteridrift. Mål

10 Nytt samband uten konsesjonsbindinger Ingen etablert reiserute – frihet for tilpasninger Ingen etablert overfartstid – frihet for tilpasninger Godt samarbeid med kommunene rundt som ønsker å videreutvikle regionen kommunikasjonsmessig Hvorfor Kjørsvikbugen – Laksåvika?

11 Forprosjektets finansiering Deltakere: Transnova1 080 000,- AGR Marine Engineering AS 700 000,- Sør-Trøndelag fylkeskommune 200 000,- Møre og Romsdal fylkeskommune 200 000,- Midt-Norsk Fergeallianse AS 220 000,- Totalt 2 400 000,-

12 Forutsetninger lagt til grunn 1.50-bilers ferge (6 trailere a 50 tonn) 2.Fergens klasse (fartsområde 3) 3.Overfartstid på 22 minutter 4.Foreløpig Rutetabell

13 Hovedkonklusjoner -En batteridrevet ferge vil møte Vegdirektoratets og fylkeskommunenes krav om ytelse, kapasitet, sikkerhet og miljø på en langt bedre måte enn diesel- eller gassdrevet ferge. -Lavere driftskostnader – (en årlig besparelse på 3,8 mill.kr. de 3 første år. Fra år 4 kommer 1 mill.kr. i avskrivning) -Nullutslipp i luft og sjø -Høyere sikkerhet -Lavere byggekostnader

14 En batteridrevet ferge vil ikke ha utslipp til luft og sjø. Det aktuelle fergesambandet forventes å spare utslipp med 2020 t/år CO2 og 12 t/år Nox. Andre positive miljøeffekter Den største besparelsen miljømessig utover den direkte, er forurensningen ved transport av diesel/ gass fra anlegg til ferge, ofte flere ganger i uken. En batteridreven ferge vil også skape minimal støy. Dessuten er virkningsgraden på tilført energi ved batteri ca. 85-90 %, mens LNG og Diesel har ca. 40%. Miljøregnskap

15 Midt-Norsk Fergeallianse AS Fergeforbindelsen: Et viktig skritt for å koble sammen og videreutvikle en vekstkraftig og unik kystregion – rik på marine ressurser og energi !


Laste ned ppt "Kysten er klar for fergeforbindelse mellom Aure - Hitra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google