Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GpG konkursen Gpgs anlegg omfattet fiskeproduksjonbedrifter i Kamøyvær, Vannvåg og Kristoffervalen, hvor det er både nordens største klippfisktørkeri og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GpG konkursen Gpgs anlegg omfattet fiskeproduksjonbedrifter i Kamøyvær, Vannvåg og Kristoffervalen, hvor det er både nordens største klippfisktørkeri og."— Utskrift av presentasjonen:

1 GpG konkursen Gpgs anlegg omfattet fiskeproduksjonbedrifter i Kamøyvær, Vannvåg og Kristoffervalen, hvor det er både nordens største klippfisktørkeri og sentralfryse på ”Svensken industiområde” Gpgs anlegg omfattet fiskeproduksjonbedrifter i Kamøyvær, Vannvåg og Kristoffervalen, hvor det er både nordens største klippfisktørkeri og sentralfryse på ”Svensken industiområde” Sparebanken Nord Norge stanset kreditten 6 mai Sparebanken Nord Norge stanset kreditten 6 mai GpG begjærte konkurs 30 mai, etter at forhandlingene med banken hadde strandet. GpG begjærte konkurs 30 mai, etter at forhandlingene med banken hadde strandet. Bostyret ble oppnevnt og består av bo bestyrer, Sparebanken NN, tillitsvalgt og ordfører. Bostyret ble oppnevnt og består av bo bestyrer, Sparebanken NN, tillitsvalgt og ordfører. I møte den 15. august, besluttet bostyret å selge GPG sitt anlegg i Kamøyvær til Cape Fish. I møte den 15. august, besluttet bostyret å selge GPG sitt anlegg i Kamøyvær til Cape Fish. I samme møte ble salg av anleggene på Vannøya drøftet, men ingen bud ble akseptert. I samme møte ble salg av anleggene på Vannøya drøftet, men ingen bud ble akseptert. Etter dette er saken drøftet gjennom flere møter med kommunens ledelse, interessenter og bobestyrer. Etter dette er saken drøftet gjennom flere møter med kommunens ledelse, interessenter og bobestyrer.

2 GpG konkursen GpG konkursen 2 september vedtok formannskapet i Karlsøy: Ordfører og rådmann får i oppdrag å forhandle videre med Vanna Seafood AS for å se på løsninger for overtakelse av anlegget. Saken legges fram for kommunestyret til avgjørelse. 2 september vedtok formannskapet i Karlsøy: Ordfører og rådmann får i oppdrag å forhandle videre med Vanna Seafood AS for å se på løsninger for overtakelse av anlegget. Saken legges fram for kommunestyret til avgjørelse. 24 september trakk Vanna Seafood seg fra forhandlingene. 24 september trakk Vanna Seafood seg fra forhandlingene. Oppsigelsesdato var 1 juli og de fleste begynner nå å gå over på dagpenger. Oppsigelsesdato var 1 juli og de fleste begynner nå å gå over på dagpenger. Flere av de utenlandske arbeiderne har jobbet for kort tid i Norge til at de har rett til dagpenger. Flere av de utenlandske arbeiderne har jobbet for kort tid i Norge til at de har rett til dagpenger. Dette gjelder arbeidere med barn i barnehage, skole og som har investert i hus. Dette gjelder arbeidere med barn i barnehage, skole og som har investert i hus. De ansatte har hele tiden vist stor tålmodighet, men når de ser at tiden for å få ny drift på anleggene blir for lang, brer usikkerheten seg. De ansatte har hele tiden vist stor tålmodighet, men når de ser at tiden for å få ny drift på anleggene blir for lang, brer usikkerheten seg. Det er planlagt et stort folkemøte den 13 oktober. Det er planlagt et stort folkemøte den 13 oktober. Dersom ikke anleggene kommer i gang før vintersesongen, vil vi få det virkelig tøft i Karlsøy. Dersom ikke anleggene kommer i gang før vintersesongen, vil vi få det virkelig tøft i Karlsøy.

3 Den nordligste kommunen i Troms, også kalt porten til Nordishavet. Den nordligste kommunen i Troms, også kalt porten til Nordishavet. Kommunen vår består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med fast bosetning. Kommunen vår består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med fast bosetning. Vi er en ren øykommune, uten fastland, og vi er et levende øyrike ute i havgapet. Vi er en ren øykommune, uten fastland, og vi er et levende øyrike ute i havgapet. På ca 1100 km² landareal lever om lag 2400 innbyggere, i hovedsak av fiskerirelatert virksomhet. På ca 1100 km² landareal lever om lag 2400 innbyggere, i hovedsak av fiskerirelatert virksomhet.

4 Kommunikasjoner Kommunikasjoner 3 fylkesvegfergesamband + 1 riksvegfergesamband 3 fylkesvegfergesamband + 1 riksvegfergesamband Fastlandsforbindelse (undersjøisk tunnel, Kvalsundtunnelen) mellom Ringvassøya og Kvaløya åpnet i 1988 Fastlandsforbindelse (undersjøisk tunnel, Kvalsundtunnelen) mellom Ringvassøya og Kvaløya åpnet i 1988 Hurtigbåtforbindelse Tromsø – Vannøy - Skjervøy Hurtigbåtforbindelse Tromsø – Vannøy - Skjervøy

5 Primernæringen Er den bærende sysselsettingen i kommunen. Er den bærende sysselsettingen i kommunen. Vi har verdiskapning både på land og på havet. Vi har verdiskapning både på land og på havet. Verdiskapningen og ringvirkningene av fiskerinæringen er helt avgjørende for bosetningen i kommunen vår. Verdiskapningen og ringvirkningene av fiskerinæringen er helt avgjørende for bosetningen i kommunen vår.

6 Primernæringen I 2007 ble det landet over 12 tusen tonn fisk rund vekt i vår kommune. I 2007 ble det landet over 12 tusen tonn fisk rund vekt i vår kommune. Dette sett i sammenheng med den flåtesammensetningen vi har, er det gode tall. Dette sett i sammenheng med den flåtesammensetningen vi har, er det gode tall. Karlsøy kommune har fire fiskemottak, et av verdens største klippfisktørkeri, en ferdigmat produsent, 6 oppdrettslokaliteter og en røyeprodusent. Karlsøy kommune har fire fiskemottak, et av verdens største klippfisktørkeri, en ferdigmat produsent, 6 oppdrettslokaliteter og en røyeprodusent.

7 Fiskerirelaterte produkter Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania, Jamaica og Brasil som primærmarked. Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania, Jamaica og Brasil som primærmarked. Vi har et stort spekter av produkter vi produserer her ute, for eksempel saltfisk, klippfisk, filet, tørrfisk, laks, røye, fiskemat +++ Vi har et stort spekter av produkter vi produserer her ute, for eksempel saltfisk, klippfisk, filet, tørrfisk, laks, røye, fiskemat +++

8 Arbeid i fiskeriene Arbeid i fiskeriene Vi har til sammen ca 500 mennesker direkte knyttet til fiskerirelatert næring i kommunen. Vi har til sammen ca 500 mennesker direkte knyttet til fiskerirelatert næring i kommunen. Det vil si ca 20 % av hele befolkningen. Det vil si ca 20 % av hele befolkningen. Når vinterfisket står på går alle hjulene for fullt, både på land og på havet. Når vinterfisket står på går alle hjulene for fullt, både på land og på havet. I tillegg har vi også fra de eldste, på 60-70 år, som ror på hjemmehavet, til de yngste som skjærer torsketunger, ned til 7 års alderen. I tillegg har vi også fra de eldste, på 60-70 år, som ror på hjemmehavet, til de yngste som skjærer torsketunger, ned til 7 års alderen.

9 Fiskeflåten Vi har i dag ca 200 registrerte fiskefartøy i vår kommune. Vi har i dag ca 200 registrerte fiskefartøy i vår kommune. Av disse er kun en båt over 15 meter. Av disse er kun en båt over 15 meter. Disse båtene leverer fangstene sine i all hovedsak til de lokale fiskemottakene. Disse båtene leverer fangstene sine i all hovedsak til de lokale fiskemottakene. Den minste kystflåten er en garantist for verdiskapningen i kommunen Den minste kystflåten er en garantist for verdiskapningen i kommunen

10 Fiskeflåten I tillegg til den lokale flåten er det også mange fiskere hjemmehørende i andre kommuner, som tar kvoten sin i vinterhalvåret her ute, dette på grunn av den gode tilgangen til fisk i vintertorskefisket. I tillegg til den lokale flåten er det også mange fiskere hjemmehørende i andre kommuner, som tar kvoten sin i vinterhalvåret her ute, dette på grunn av den gode tilgangen til fisk i vintertorskefisket. Ved årets fiskerimesse i Trondheim var det vist frem 4 nybygg/fiskebåter fra Karlsøy. Ved årets fiskerimesse i Trondheim var det vist frem 4 nybygg/fiskebåter fra Karlsøy. Speedsjarker: Karlsøy kommune har de siste 2 årene fått over 10 nye speedsjarker Speedsjarker: Karlsøy kommune har de siste 2 årene fått over 10 nye speedsjarker

11 Flåtefond Karlsøy kommune gir gunstige lån til kjøp av fiskefartøyer gjennom næringsfondet, noe som gjør det enklere for nye fiskere som ønsker å etablere seg i næringen å kunne kjøpe seg båt. Karlsøy kommune gir gunstige lån til kjøp av fiskefartøyer gjennom næringsfondet, noe som gjør det enklere for nye fiskere som ønsker å etablere seg i næringen å kunne kjøpe seg båt. Vi trenger et eget fartøyfond, da inngangsbilletten for nye fiskere er alt for høy. Dette har stor betydning for verdiskapningen Vi trenger et eget fartøyfond, da inngangsbilletten for nye fiskere er alt for høy. Dette har stor betydning for verdiskapningen Eller en kommunal kvotebank? Eller en kommunal kvotebank?

12 Torsvågbruket Torsvågbruket Torsvågbrukets satsning på fersk fisk, med høy kvalitet og mottak av den mindre kystflåte, har også lyktes. Dette viser en bedrift med gode arbeidstakere som i lag med bedriften har et hovedfokus på god kvalitet. Bedriften evner i tillegg å se stadig nye muligheter i næringa, da spesielt med tanke på tørrfisk. Torsvågbrukets satsning på fersk fisk, med høy kvalitet og mottak av den mindre kystflåte, har også lyktes. Dette viser en bedrift med gode arbeidstakere som i lag med bedriften har et hovedfokus på god kvalitet. Bedriften evner i tillegg å se stadig nye muligheter i næringa, da spesielt med tanke på tørrfisk. De har også bidratt til at mulighetene å drive som kystfisker i Karlsøy er god, med de tilrettelegninger de har gjort for kystflåten. De har også bidratt til at mulighetene å drive som kystfisker i Karlsøy er god, med de tilrettelegninger de har gjort for kystflåten.

13 Reinøy Sjømat as Reinøy Sjømat AS har sin produksjon av fisk og fiskemat på Reinøy i Karlsøy kommune. Reinøy Sjømat AS har sin produksjon av fisk og fiskemat på Reinøy i Karlsøy kommune. Glutenfrie varer og høyere fiskeinnhold enn de fleste andre produsenter, er deres fortrinn. Glutenfrie varer og høyere fiskeinnhold enn de fleste andre produsenter, er deres fortrinn. Produktene tilvirkes ved håndlaging også i dag. Produktene tilvirkes ved håndlaging også i dag. I all hovedsak landes råstoffet de benytter i Nord-Troms og Finnmark. I all hovedsak landes råstoffet de benytter i Nord-Troms og Finnmark. Deres spesialitet, ”Ishavsburgeren”, en fiskeburger med bacon og ost, er en smaksopplevelse! Deres spesialitet, ”Ishavsburgeren”, en fiskeburger med bacon og ost, er en smaksopplevelse! Deres kunder er butikker, bedrifter og grossister i hele Norge. Deres kunder er butikker, bedrifter og grossister i hele Norge.

14 Lerøy Aurora Lerøy Aurora har i dag 6 oppdrettslokaliteter i kommunen og har planer om å utvide med flere. Lerøy Aurora har i dag 6 oppdrettslokaliteter i kommunen og har planer om å utvide med flere. Ja til arealavgift i sjø! Ja til arealavgift i sjø!

15 Frys en ulempe for Nord Norge.. De større fiskefartøyene har mer og mer gått over til frys, som igjen leverer sine fangster lengre borte fra fiskefeltene. De større fiskefartøyene har mer og mer gått over til frys, som igjen leverer sine fangster lengre borte fra fiskefeltene. Dette er en utvikling som vi ser må endres. Dette er en utvikling som vi ser må endres. Et økt fokus på landing av fersk fisk nærmere fiskefeltene, også for den større fiskeflåten, vil føre til at kvaliteten på råstoffet ut i markedet blir bedre og at kystsamfunnene får en større sysselsetting og verdiskapning. Et økt fokus på landing av fersk fisk nærmere fiskefeltene, også for den større fiskeflåten, vil føre til at kvaliteten på råstoffet ut i markedet blir bedre og at kystsamfunnene får en større sysselsetting og verdiskapning. Lys i husan… Lys i husan…

16 Distriktspolitikk Ved en mer distriktsvennlig fiskeripolitikk, kan vi snart være på samme nivå som et av toppårene 1996, da vi tok i mot 64 tusen tonn fisk i vår kommune. Ved en mer distriktsvennlig fiskeripolitikk, kan vi snart være på samme nivå som et av toppårene 1996, da vi tok i mot 64 tusen tonn fisk i vår kommune.

17 Miljøendringer Miljøaspektet er også en faktor som spiller inn med leveranser nært opp til fiskefeltene. Miljøaspektet er også en faktor som spiller inn med leveranser nært opp til fiskefeltene. Vi ser også at temperaturen i havet har steget de siste år, og som en konsekvens av dette har torskens gytemønster endret seg en del, ved at den nå gyter lengre nord enn det den gjorde tidligere. Vi ser også at temperaturen i havet har steget de siste år, og som en konsekvens av dette har torskens gytemønster endret seg en del, ved at den nå gyter lengre nord enn det den gjorde tidligere. Mens torskens hovedgytefelt tidligere var i Lofoten har den nå gytefelt her langs kysten av Troms. Mens torskens hovedgytefelt tidligere var i Lofoten har den nå gytefelt her langs kysten av Troms.

18 Liggeplasser for fiskeflåten post Kap.1062 post 60 Ferdigstilte liggeplasser i Torsvåg og Kristoffervalen. Ferdigstilte liggeplasser i Torsvåg og Kristoffervalen. Under bygging i Stakkvik Under bygging i Stakkvik Under planlegging og venter på bevilgning Vannvåg og Torsvåg II Under planlegging og venter på bevilgning Vannvåg og Torsvåg II En suksesshistorie for Karlsøy, når nå en gang bunnkjettingene i fiskerihavnene er besluttet fjernet. En suksesshistorie for Karlsøy, når nå en gang bunnkjettingene i fiskerihavnene er besluttet fjernet.

19 Burøysund Fiskeri og småbåthavn

20 VANNVÅG HAVN

21 VANNVÅG HAVN VANNVÅG HAVN Planene for bygging av Vannvåg havn startet ca. 1945. Planene for bygging av Vannvåg havn startet ca. 1945. Byggestart vinteren 1957 og ble ferdigstilt 1958/59. Byggestart vinteren 1957 og ble ferdigstilt 1958/59. Bygget samtidig vannverk, som senere er overtatt av Karlsøy kommune med betydelig utvidelser. Bygget samtidig vannverk, som senere er overtatt av Karlsøy kommune med betydelig utvidelser. 2. byggetrinn med mer mudring ble foretatt siste del av 1970. 2. byggetrinn med mer mudring ble foretatt siste del av 1970. Fiskerne og fiskebruket har helt fra havnen ble ferdig, vært meget misfornøyd med havneforholdene Fiskerne og fiskebruket har helt fra havnen ble ferdig, vært meget misfornøyd med havneforholdene Årsak var stor urolighet særlig med vind fra sør til nordøst. Fiskarlag og fiskebruk har over lang tid sendt krav om en ytre molo. Årsak var stor urolighet særlig med vind fra sør til nordøst. Fiskarlag og fiskebruk har over lang tid sendt krav om en ytre molo. Det siste kravet kom fra Fiskarlaget i januar 2000. Daværende ordfører Hanny Ditlefsen tok tak i saken umiddelbart. Det siste kravet kom fra Fiskarlaget i januar 2000. Daværende ordfører Hanny Ditlefsen tok tak i saken umiddelbart. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av fiskere, fiskebruket og kommunen. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av fiskere, fiskebruket og kommunen. Det ble arbeidet mot fylke og Kystverket. Det ble arbeidet mot fylke og Kystverket.

22 VANNVÅG HAVN VANNVÅG HAVN Dette resulterte i at: Dette resulterte i at: Fylket stilte kr. 50.000 til utarbeidelse av et forprosjekt. Fylket stilte kr. 50.000 til utarbeidelse av et forprosjekt. Kystverket ble med og deltok i de forberedende prosesser. Kystverket ble med og deltok i de forberedende prosesser. Forprosjekt ble utarbeidet. Forprosjekt ble utarbeidet. Med dette som utgangspunkt, ble reguleringsplan utarbeidet og vedtatt. Med dette som utgangspunkt, ble reguleringsplan utarbeidet og vedtatt. Søknad om prioritering ble sendt og står i dag som nr. 2 etter Gryllefjord. Søknad om prioritering ble sendt og står i dag som nr. 2 etter Gryllefjord. Kystverket har startet planleggingen, og de har foretatt grunnundersøkelser. Kystverket har startet planleggingen, og de har foretatt grunnundersøkelser. Har hatt forsøk i modelltank (SINTEF) Har hatt forsøk i modelltank (SINTEF) Karlsøy kommune har ervervet grunn, herunder overtatt bygninger som må fjernes Karlsøy kommune har ervervet grunn, herunder overtatt bygninger som må fjernes Steinbrudd er regulert og kjøpt. Steinbrudd er regulert og kjøpt. Beregnet utbyggingskostnad 37mill. (I 2004 kroner) Beregnet utbyggingskostnad 37mill. (I 2004 kroner) Kystverket har lovet folkemøte i Vannvåg høsten 2008 eller våren 2009 Kystverket har lovet folkemøte i Vannvåg høsten 2008 eller våren 2009

23 Øk bevilgningene til fiskerihavner i tråd med Stortingets vedtak Årsmøtet i Troms arbeiderparti vil framheve betydningen for kystdistriktene av godt utbygde fiskerihavner. Årsmøtet viser til komitemerknadene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet ved behandlinga av Nasjonal Transportplan (NTP): -"lokale hamner er mange stader er den avgjerande føresetnaden for både busetnad og verdiskapning. Desse medlemene meiner difor at det framleis er av stor viktigheit at også hamner, og serleg fiskerihamner, kan få statlege tilskot til investeringar finansiert over statsbudsjettet” Ved behandlinga av NTP vedtok Stortinget: "Stortinget ber Regjeringa auke ramma til Kystverket med 0,5 mrd. kroner i perioden 2006-2015. Stortinget ber Regjeringen sørge for at den auka ramma prioriterast til fiskerihamner og farleier."Bondevik- regjeringas budsjettforslag tok ikke dette vedtaket til følge, og det ble heller ikke innarbeidet av den nye regjeringa. Årsmøtet i Troms arbeiderparti forutsetter at Stortingsflertallets vedtak om økt ramme til Kystverket innarbeides i revidert nasjonalbudsjett til våren og videreføres i hele planperioden 2006-2015. Uttalelsen er vedtatt på årsmøtet i Troms Arbeiderparti 25. - 26. februar 2006

24 I pkt. 7.2.3.2 Merknader frå komiteen Stortingsmeldingen heter det: Medlemene i komiteen frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti syner til auka rammer for løyvingar til Kystverket med spesielt fokus på fiskerihamner, og reknar med at dette vil vera aktuelt på denne korridoren. Medlemene i komiteen frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti syner til auka rammer for løyvingar til Kystverket med spesielt fokus på fiskerihamner, og reknar med at dette vil vera aktuelt på denne korridoren. Med denne korridor så menes det korridor 8. Med denne korridor så menes det korridor 8. Så vi har god tro!! Så vi har god tro!!

25 Karlsøy beredskapskommunen

26 Karlsøy Beredskapskommunen * Hammerfest


Laste ned ppt "GpG konkursen Gpgs anlegg omfattet fiskeproduksjonbedrifter i Kamøyvær, Vannvåg og Kristoffervalen, hvor det er både nordens største klippfisktørkeri og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google