Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Privatisering i offentlig sektor – situasjonen, aktørene og motmakt Fagforbundet Troms Valg kick-off 2011 18.08.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Privatisering i offentlig sektor – situasjonen, aktørene og motmakt Fagforbundet Troms Valg kick-off 2011 18.08.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Privatisering i offentlig sektor – situasjonen, aktørene og motmakt Fagforbundet Troms Valg kick-off 2011 18.08.2011

2 Situasjonen i dag… …og kampen om fremtiden! Markedsandeler 2010: Sykehjem: ca.10% privat (50/50 kommersielle og ideelle, men ser man på konkurranseutsatte sykehjem har de kommersielle aktørene 100% av dette markedet.) Barnevern: ca.50% privat (statistikken skiller ikke ulike aktører, men Orangisasjonen for private barnevernstiltak bekrefter at store, kommersielle aktører vinner frem.) Barnehager: ca.50% privat (I perioden 2005-2009 har andelen AS fordoblet seg i det private markedet, mens andelen drevet av frivillige aktører har sunket fra 50% til 37% og foreldredrevne barnehagers andel har sunket fra 36% til 26%) Kampen for større markedsandeler og større offentlige tilskudd: De kommersielle selskapene: Oppkjøp av eksisterende private institusjoner, markedsføring og plasserte oppslag i media, direkte kontakt/reklame ovenfor kommuner, tilbyr tjenester og køsniking på sidelinja av det offentlige. NHO Service: Nasjonal kampanje for økt bruk av konkurranseutsetting Private barnehagers landsforbund: Nasjonal kampanje mot utbytteregulering og for mer penger til de private barnehagene i norske kommuner. Frp/Høyre: Ideologiske forkjempere for økt bruk av konkurranseutsetting og fritt brukervalg innen offentlige tjenester.

3 Oslo: Paulus sykehjem (Attendo Care) Hovseterhjemmet(Attendo Care) Lambertseter sykehjem (Aleris Omsorg) St.Hanshaugen omsorgsenter (Carema) Oppsal sykehjem (Norlandia Care) Madserud sykehjem (Norlandia Care) Midtåsen (Adecco Helse) Ammerudlunden sykehjem (Adecco Helse) Askøy: Kleppestø sykehjem (Adecco Helse) Ravnanger sykehjem (Aleris Omsorg) Oppegård: Greverud sykehjem (Adecco Helse) Klæbu: Klæbu sykehjem (Adecco Helse) Os: 2. etg. Luranetunet (Aleris Omsorg) Bergen: Søreide sykehjem (Aleris Omsorg) Odinsvei Bosenter (Aleris Omsorg) Asker: Risenga omsorgssenter (Norlandia Care) Bærum: Gullhaug bo- og behandlingshjem (Attendo) Stavanger: Boganes sykehjem (Norlandia Care) (Aleris fra sept 2011) Eidsvoll: Valstad sykehjem (Incita) Bøn sykehjem (Incita) Aktører – kun kommersielle som vinner anbud * Adecco Helse AS (5) * Aleris Omsorg AS (5) * Norlandia Omsorg AS (4) * Attendo Care AS (3) * Incita AS(2) * Carema Omsorg AS (1) Hvem vinner anbudsrundene? - Konkurranseutsatte sykehjem i Norge har kun kommersielle drivere!

4 Kampanjene for mer privatisering

5 Aktørene: Hvem er de ”private”? - De kommersielle velferdsselskapene i Norge Multinasjonale selskaper som ISS og Adecco. Nordiske omsorgskonsern som eies av internasjonal finanskapital med skatteparadisregistering som Norlandia Omsorg eller Espira (barnehager). Norske holdingselskaper, eid av omsorgsmillionærer, som Trygge barnehager AS. Privateide småkonsern som utnytter smutthull og gråsoner, som Askeladden barnehage AS. Bemannngsbyråer/kontraktører og lignende, som videreformidler arbeidskraft, eksempler er Orange Helse AS og Konstali Helsenor AS. De nye, rent kommersielle velferdsselskapene utkonkurrerer ideelle aktører i velferdsstaten, samtidig bidrar de til å øke kommersialiseringen av andre private selskaper i grensesonen mellom kommersielt og ideelt.

6 Hvordan tjene penger på velferdstjenester? - Konkurranse på lønn, pensjon og bemanning, + Markedsanalyser og strategisk selskapsstrukturering Lønn: Lavere lønn (ca.30.000 sykehjem– 28.000 barnehager), - timelønn heller enn månedslønn, - lave tillegg, ingen overtidsbetaling, - lokal lønnsdannelse. Pensjon: Innskuddsbaserte vs. ytelsesbaserte. - Kostnadsforskjeller for arbeidsgiver(2-4% for kommersielle vs. 15-20% for offentlige) - Økt risiko og mindre pensjon for arbeidstaker - Aftenposten: ”Hjelpepleier taper 1,1 million i pensjon ved konkurranseutsetting” Bemanning: Brutalisert arbeidsliv og mindre fagbemanning - Ulike turnuser, doble vakter, innleid/midlertidig og - Mindre fagpersonell (eks. dispensasjoner i barnehagene) - Avvik mellom anbud og praksis eks.– 3 i stede for 4 på nattevakt ”Å utnytte markedet”: - Konsentrert i store markeder (sentrale strøk), - markedet for det enkle, men godt betalte, - ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd for alle) - kjøpe seg forbi køen (eks. MR-undersøkelser) Strategisk selskapsstrukturering: - Uoversiktlige konsernstrukturer: skatteparadis, skille drift, eiendom og bemanning, - ”Seks måter å unngå utbyttebegrensing ” - ”Hun driver 31 familiebarnehager”

7 Adolfsen Group/Norlandia Omsorg - Norske omsorgsmillionærer + internasjonal finanskapital = sant Nordic Healthcare Holding AS Norlandia Care AS Norlandia Omsorg AS Boganes sykehjem Madserud sykehjem Oppsal sykehjem Risenga sykehjem Mecca Invest AS Roger Adolfsen Formue 2008: 84 millioner Kristian Adolfsen Formue 2008: 80 millioner Klavenstern AS Fsn Capital Limited Partnership Il Skatteparadiset Jersey 44,95% Eidissen Consult ASGrafo AS Acea AS (2008) Barnehager Aberia AS (2010) Barnevern, kreftomsorg, helse- og omsorgssentre. Hospitality Invest AS Mestringshuset AS (2010) Rusomsorg Eiergruppe bestående av ledere, ansatte m.m. Aberia Healthcare AS – nyheter fra. ”Satser på helsesenter fra 2013” (Farsund Avis 16.05.2011) ”Sykehuset kan bli helsesenter innen to år (…) Samhandlingsreformen er et nøkkelord” Offentlig privat samarbeid mellom kommunen og Aberia Healthcare/ Adolfsen Group AS ”Starter omsorgssenter for kreftpasienter” (Varden 19.05.2011) ”Den private helsebedriften Aberia Healthcare AS starter omsorgssenter for kreftpasienter på nedlagte Bolkesjø Hotell.” ”The Adolfsen Brothers concentrate on identifying new business opportunities and creating value through active ownership of the existing portfolio.” www.adolfsengroup.comwww.adolfsengroup.com 22.05.2011

8 Espira Gruppen AS (Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010 eierstrukturen er ikke fullstendig utfyllende.)www.proff.nowww.skattelister.no Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige investeringstilskudd Offentlige driftstilskudd Espira Gruppen AS Barnebygg AS Espira Barnehager AS Espira Utemiljlø AS Espira Eiendom AS 49,38% Capman Buyout Viii Fund Alp. 16,68% Venadis ASVenadis AS 10,97% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 7,03% Fotveien Invest ASFotveien Invest AS 5,25% Maneq 2007 AB CapMan - 65,60% (Channel Island) Einar Jansen Formue: 264 mill Johnny Jansen Formue 64 mill

9 De nye aktørene - bare en barnehage? Eierstruktur i Askeladden barnehage AS Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Foreldrebetaling Offentlige drifts og - investeringstilskudd Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Mereo AS Inkassoselskap Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... 100 % 50% 100 % Forvalter investeringstilskudd..

10 Ta tjenestene tilbake! Politiske alternativer og veien dit Alternativet: Offentlig egenregi med intern kvalitetsutvikling - Handlingsrom innen EØS til å skjerme offentlige tjenester - i de aller fleste tilfeller kan offentlige tjenester skjermes for konkurranseutsetting og EØS-lovverket om offentlige anskaffelser - Rekommunalisering - kontraktsbrudd - Adecco - kontraktsutløp – Trondheim - oppkjøp – eks. barnehager Tiltak for å kaste ut kommersielle - Langsiktige avtaler med ideelle aktører. - Begrensende anbudsrunder for ideelle aktører. - Forby kommersiell drift (Privatskoleloven) Tiltak for å begrense kommersielle aktører - Begrense mulighet for uttak av verdier og videresalg - Harmonisere lønns, pensjons og arbeidsforhold

11 Ta tjenestene tilbake! - Nye utfordringer for tillitsvalgte Verve og organisere flere! Krev tariffavtale! Ta omdømmesjekken! (s.32 i heftet) Kamp mot ulovlig innleie ved bruk av Arbeidsmiljøloven (§ 14-9, 14-12 og 14-13) Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: ”Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.”

12 Hvordan vinne kampen om offentlig velferd vs. kommersielle drift og privat profitt? Motmakt 1: Faktasjekken Motmakt 2: Alternativt kunnskapsgrunnlag Motmakt 3: Konkrete politiske alternativer Motmakt 4: Allianser - legitimitet og bredde Verktøykasse for lokalaktivister www.velferdsstaten.no


Laste ned ppt "Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Privatisering i offentlig sektor – situasjonen, aktørene og motmakt Fagforbundet Troms Valg kick-off 2011 18.08.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google