Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligventilasjon Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? VVS – Foreningen Landsmøte 2003 NVEF - Norges Ventilasjon og Energi Teknisk Forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligventilasjon Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? VVS – Foreningen Landsmøte 2003 NVEF - Norges Ventilasjon og Energi Teknisk Forening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligventilasjon Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? VVS – Foreningen Landsmøte 2003 NVEF - Norges Ventilasjon og Energi Teknisk Forening v/Adm. dir. Mats Eriksson Adresse: Essendrops gate 3 Postboks 7114, Majorstua 0307 Oslo Tlf. kontor:23 08 77 51 Faks: 23 08 77 52 Mobil: 41 47 18 07 E - post: Mats.Eriksson@nvef.noMats.Eriksson@nvef.no Web: www.nvef.nowww.nvef.no

2 Økende kraftunderskudd 1 VVS – Foreningen Landsmøte 2003

3 Økende kraftunderskudd 2 Kraftbalansen i Norge 1980-2008, TWh/år VVS – Foreningen Landsmøte 2003

4 2010 Kilde: NVE Tørrår sammenlignet med år med gjennomsnittlig nedbør Norges kraftbalanse i 2010 VVS – Foreningen Landsmøte 2003

5 Kraftmangel og Kyotokrav VVS – Foreningen Landsmøte 2003

6 CO 2 UTSLIPP VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Samlet salg av petroleumsprodukter har steget 11% de to første månedene i 2003 sammenlignet med samme periode i fjor.

7 ” Missing link” i norsk energi- og miljøpolitikk VVS – Foreningen Landsmøte 2003  Vi importerer stadig mer kullkraft for å dekke det økende el-behovet  Ingen kobling mellom økende el-bruk og utslipp av klimagasser  SFT-rapport fra 2000: Det eneste klimatiltaket vi kan gjøre i bygninger er å redusere CO 2 -utslipp fra oljefyring……..

8 Bygningssektoren er landets viktigste energisektor! VVS – Foreningen Landsmøte 2003  325 mill m 2 bygninger med samlet verdi 3200 mrd kr  50 % av Norges el-forbruk finner sted i bygninger  El-forbruket øker mest i bygningssektoren  Bygninger har lang levetid

9 Dagens energibruk i Norge SektorStrøm/ElAnnetTotalKommentarer (TWh) Totalt i Norge120100225 Industri482775 Industri40 %26 %33 %Av totalt i Norge Bygninger671582 Bygninger56 %12 %36 %Av totalt i Norge Øvrig56368Transport m.m. Øvrig4 %62 %30 %Av totalt i Norge VVS – Foreningen Landsmøte 2003

10 Energibruk i norske bygninger 1970-1990 VVS – Foreningen Landsmøte 2003

11 Energibruk i norske bygninger 2001 Kilde: Enovas byggoperatør, 2002 VVS – Foreningen Landsmøte 2003

12 Feil fokus i energi- og miljøpolitikken! VVS – Foreningen Landsmøte 2003  Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes!  Mindre vekt på produksjon av energi og valg av energikilde  Mer vekt på løsninger som reduserer energibehovet

13 Hvor mye energi brukes i boliger? VVS – Foreningen Landsmøte 2003

14 EU-direktiv om energibruk i bygninger Direktivet er nå ”vedtatt” (1.1.2003) Senest 31.des. 2005 skal: 1.Metode for beregning av bygningers energieffektivitet 2.Krav til energieffektivitet for nye og rehabiliterte bygg være implementert Senest 31.des. 2008 skal: 3.Ordninger for sertifisering av bygningers energieffektivitet 4.Ordninger for inspeksjon av kjeler og luftbehandlingssystemer være implementert VVS – Foreningen Landsmøte 2003

15 Implementering i Norge Bygningsteknisk Etat (BE) har ansvaret for implementering av : 1.Metode for beregning av bygningers energieffektivitet 2.Krav til energieffektivitet for nye og rehabiliterte bygg Implementeringen vil i alt vesentlig skje ved at nødvendige forandringer innarbeides i Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK). VVS – Foreningen Landsmøte 2003

16 Implementering i Norge Olje- og energidepartementet (OED) har ansvaret for implementering av : 3.Ordninger for sertifisering av bygningers energieffektivitet 4.Ordninger for inspeksjon av kjeler og luftbehandlingssystemer Hvordan denne implementeringen vil gjennomføres forventes avklart til sommerferien 2003. VVS – Foreningen Landsmøte 2003

17 Revisjon av energikravene i TEK Organisasjon Prosjektleder: BE v/Brita Dagestad Sekretariat: SINTEF Ansvar for faglig vurdering og gjennomføring, samt utarbeiding av rapport for prosjektet. Prosjektleder i SINTEF: Marit Thyholt Prosjektmedarbeidere: Tor Helge Dokka og Monica Berner Referansegruppe: NBRErichsen & Horgen NBIGASA HusbankenNVE ENOVABAE-rådet VVS – Foreningen Landsmøte 2003

18 Energimerkeordning for boliger VVS – Foreningen Landsmøte 2003

19 Energimerkeordning for boliger Organisasjon Prosjektet har vært finansiert av Husbanken og Enova SF. Arbeidsgruppe: SINTEF Bygg og miljø (Tor Helge Dokka), Byggforsk (Trine D. Pettersen) Eco-Partner (Erling Weydahl og Britt Helleren) Styringsgruppe:Anne G.Lien og Anita Eide, Enova Are Rødsjø, Husbanken Brita Dagestad, Statens Bygningstekniske Etat Kristin Amundsen, NBBL Svein Glosli, Boligprodusentenes forening Mats Eriksson, NVEF og BNL Annett Lundsgaard, BNL VVS – Foreningen Landsmøte 2003

20 Energimerkeordning for boliger Referansebolig Enebolig:  160 m²  fire fasader mot det fri  2 etasjer med kaldt loft  grunnareal på 80 m² og gulv på grunnen. Leilighet:  80 m²  to fasader mot det fri (dybde 8 m)  gulv på grunnen. VVS – Foreningen Landsmøte 2003

21 Energimerkeordning for boliger Normverdier VVS – Foreningen Landsmøte 2003

22 Lavenergi leilighet  3 roms leilighet på 78.5 m² som er tosidig belyst (to fasader). Fasadene vender mot sør og nord.  Leiligheten har oppvarmede leiligheter både over og under, og på sidene.  Dobbel vindtetting, gode tetthetsdetaljer.  Luftskifte ventilasjon 0.5 oms/h (Forskriftskrav)  Virkningsgrad v.gjenvinner 80 % (Høyeffektiv varmegjenvinner)  Vifteeffekt; SFP 1.8 kW/m³/s  Tilluft stue og soverom, overstrømning og avtrekk i kjøkken og bad.  Bindingsverksvegg med 250 mm isolasjon, kryssisolert.  Tre lags vindu m. argongass, to lav-E belegg, stålspacer og ekstra tykk karm.  80 % lavenergibelysning, med smarthusløsning  Årsmiddeltemperatur: 5.2 °C VVS – Foreningen Landsmøte 2003

23 Lavenergi leilighet VVS – Foreningen Landsmøte 2003

24 Lavenergi enebolig  Enebolig med sokkeletasje, 1 etg og 2 etg. med skråhimling.  Oppvarmet gulvareal 223 m², årsmiddeltemperatur 4.8 °C  Dobbel vindtetting og gode tetthetsdetaljer.  Luftskifte ventilasjon 0.5 oms/h  Virkningsgrad v.gjenvin. 80 % Motstrømsvarmeveksler, med effektiv avrimingsautomatikk  Vifteeffekt; SFP 1.8 kW/m³/s Meget små trykktap i kanalsystemet, noe trykktap i aggregat.  Yttervegger sokkel; 30 cm isoblokk og 15 cm bindingsverk mot kald kjeller  Yttervegg sokkel, 1 og 2 etg; Bindingsverksvegg med 250 mm isolasjon, kryssisolert.  Yttertak; Luftet sperretak med 300 mm isolasjon, kryssisolert.  Gulv mot grunnen; Isolert med 250 mm EPS.  Vinduer; Tre lags vindu m. argongass, to lag-E belegg, stålspacer og ekstra tykk karm.  Belysning; 16 kWh/m²år 80 % lavenergibelysning. VVS – Foreningen Landsmøte 2003

25 Lavenergi enebolig VVS – Foreningen Landsmøte 2003

26 Naturlig ventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003

27 Mekanisk avtrekk VVS – Foreningen Landsmøte 2003

28 Balansert ventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003

29 Aggregat med motstrømsveksler VVS – Foreningen Landsmøte 2003

30 Aggregat med roterende gjenvinner VVS – Foreningen Landsmøte 2003

31 Aggregat med varmepumpe VVS – Foreningen Landsmøte 2003

32 Leilighet 80 m2 VVS – Foreningen Landsmøte 2003 KWh VarmeVifte Naturlig Ventilasjon Mekanisk Avtrekk Bal. Ventilasjon Kryssvarmeveksler Bal. Ventilasjon Høyeff. Vvx.

33 Enebolig 160m2 KWh Naturlig ventilasjon Mekanisk avtrekk Kryssvarmeveksler Ventilasjon m/ Høyeffektiv varmeveksler VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Naturlig Ventilasjon Mekanisk Avtrekk Bal. Ventilasjon Kryssvarmeveksler Bal. Ventilasjon Høyeff. Vvx. VarmeVifte

34 Boligventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk?

35 Boligventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk?  Energisluk  Vanskelig å oppfylle forskriftenes minimumskrav  Naturlig ventilasjon og avtrekksventilasjon:

36 Boligventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? Balansert ventilasjon med varmegjenvinning:  Gir den beste luftkvalitet og inneklima  Benyttes hovedsakelig i eneboliger, men burde benyttes også i rekkehus og leiligheter  Det bør benyttes tette kanaler av varmforsinket stål  Godt vedlikehold og renhold av anlegget er viktig dette forutsetter god tilgjengelighet

37 Boligventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003 Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? Balansert ventilasjon med varmegjenvinning:  En moden teknologi og et godt valg  Reduserer energibruken


Laste ned ppt "Boligventilasjon Energisluk eller mulighet for effektiv energibruk? VVS – Foreningen Landsmøte 2003 NVEF - Norges Ventilasjon og Energi Teknisk Forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google