Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett 2013. Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr. 2.330,-/ måned i 11 av årets måneder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett 2013. Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr. 2.330,-/ måned i 11 av årets måneder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett 2013

2 Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr. 2.330,-/ måned i 11 av årets måneder. Ingen endring. –Inndekning av utgifter til mat med 650,- pr måned (32,5 kr per dag for full plass), ingen endring etter økning fra 550 i 2012. –Kommunalt tilskudd antatt til kr. 6 997 548, Satsene har gått opp fra 2012 med 13% både for små og store barn. Økningen i satser utgjør kr. 751 162 for vår del. Den store økningen i satser kompenserer blant annet for økt lønn for førskolelærere i Stavanger kommune i 2012, se egen foil om lønn. –Lønnsutgifter for 2013 med forventet lønnsøkning er lagt inn i budsjettet (3% økning, 2% effektivt for året). –Huskestua-ansiennitetstillegg som ble innført i 2013 forventes å utgjøre en ekstra lønnskostnad på kr. 116 250, se egen foil om lønn. –Driftskostnader holdes på 2012 nivå (småjusteringer/prisstigning). –Avskrivningene (ca 280 000) føres over driftsbudsjettet sammen med renteinntekter/utgifter (ca 92 000/38 000). Regnskapsfører har kommentert og godkjent dette. Vi tjener altså penger på finans pga lav lånerente og bra md kapital. –Planlagt oppgradering av barnehagens uteområde føres som investering (antatt kr. 800 000). –Stor kontobeholdning gjør at vi kan investere uten å ta opp lån. Budsjett 2013Utgifter, caInntekter (650 pr mnd/barn) Mat + bemanning387 424386 100

3 Budsjett for 2013

4 Ny lønnspolitikk Huskestua barnehage I november 2012 valgte Stavanger kommune å gi førskolelærerne i kommunen en lønnsøkning tilsvarende 43 000 kroner for førskolelærere med full ansiennitet. Dette skyldes blant annet konkurranse situasjonen blant nabokommunene i regionen og en generelt stor mangel på førskolelærere i Stavanger-området. Et lønnsløft for barnehage assistenter er også på trappene, men forhandlingene om dette er ikke sluttført. Huskestua barnehage har frem til i høst fulgt Private Barnehagers Landsforening (PBL) sin lønnsordning, som har ligget over Stavanger kommune sin Som et svar på Stavanger kommune sin lønnsøkning vedtok Eierstyret følgende: –En ny lønnspolitikk der vi alltid vil ligge på den høyeste lønnsordningen av PBL og Stavanger kommune gitt 10 års ansiennitet. –Det ble lagt til et siste ansiennitetstrinn for ped.ledere etter 20 år (den ordinære stigen går bare til 16 år). –En egen bonusmatrise knyttet til ansiennitet i Huskestua barnehage. Styret mener at det å bidra til muligheter for god rekruttering samt å holde på erfarne medarbeidere er det viktigste vi kan gjøre for kvaliteten i barnehagen.

5 Ny lønnstige og Huskestua lønnstillegg Huskestua ansiennitetstillegg Huskestua ansiennitet (antall år)5101520 Årlig lønnstillegg5 000 10 000 15 000 20 000 Ped.ledere048101620 STAVANGER391 000400 000405 000427 000466 000 PBL378 000383 000392 900420 400432 500 SOLA389 900396 900408 900441 000469 000 Huskestua391 000400 000405 000427 000466 000475 000

6 Resultatregnskap 2012 Foreløpig regnskap - forbehold om endringer under revisjonen

7 Regnskapsførers kommentarer til regnskap 2012 Regnskapet viser betraktelig bedre tall enn budsjettert. Resultatet er kr. 520 966,- mens budsjettet viser kr. 190 441,-. Resultatet ble ikke så mye dårligere enn i 2011 som var på kr. 673 876,-. Driftsinntektene er inklusiv kommunale tilskudd 10% høyere enn budsjettert, og er faktisk litt høyere enn 2011. Noe av de kommunale inntektene er jo etterbetalinger fra 2011, men det må jo antas at dette vil gjelde for 2012 /13 også. Lønnskostnadene i forholdt til driftsinntektene er lavere enn budsjettert. Dvs. at dekningsbidraget er på 23% mot 21 % i budsjettet. Selv om det ikke er like bra som i 2011 ( 24% ) er det en ganske stor bedring i forhold til i budsjettet. Andre driftskostnader er noe høyere enn budsjettet, dvs. 7% høyere. Egenkapitalen i selskapet var på kr. 4 963 697,-. Totalt innestående på bankkontoer kr. 3 999 879,-, dvs. kr. 483 132,- mer enn i fjor. Så totalt sett mener jeg økonomien i barnehagen er svært god. Det må tas med at styring og rutiner i barnehagen også virker til å være svært god. Foreløpig regnskap - forbehold om endringer under revisjonen

8 Utgående balanse 2012 - Eiendeler Foreløpig regnskap - forbehold om endringer under revisjonen

9 Utgående balanse 2012 Egenkapital og gjeld Foreløpig regnskap - forbehold om endringer under revisjonen


Laste ned ppt "Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett 2013. Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr. 2.330,-/ måned i 11 av årets måneder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google