Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Developing and Testing Tools for Measuring Cost and Quality of Care for the Elderly Brant E. Fries, Ph.D. University of Michigan oversatt av Jan Bjørnson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Developing and Testing Tools for Measuring Cost and Quality of Care for the Elderly Brant E. Fries, Ph.D. University of Michigan oversatt av Jan Bjørnson."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Developing and Testing Tools for Measuring Cost and Quality of Care for the Elderly Brant E. Fries, Ph.D. University of Michigan oversatt av Jan Bjørnson Diakonhjemmets sykehus November 9, 2001

3 Historien om RAI l I. Utviklet i USA i slutten av 80-tallet l II. Mål: kvalitetsøkning i pleiesektoren l III.RAI er et helhetlig,standardisert og reproduserbart vurderingsinstrument innen geriatri og eldreomsorg l IV.Gir foruten medisinske data, data om funksjon,emosjonell tilstand,kognitive og sosiale forhold

4 RAI l 1990 implementert i USA 1,5 mill. brukere l 1992 presentert på 11.NKG Odense,B. Fries l 1994 NordRAI Island l 1995 InterRAI Stockholm l 1995 og 1998 Statens Helsetilsyn / NGP bevilger midler til oversettelse og pilotutprøvning i Norge l 1998 Midler fra dNLF til utprøvning i sykehus

5 RAI l Olaug Vibe prosjektleder l Instrumentet oversatt, utprøvd og evaluert på en rehab-post og en sykehjemspost l 1995 rapport skrevet l Akseptable reliabilitetsverdier l positivt mottatt l relevant

6 Resident Assessment Instrument l Ansvarlig sykepleier l Utføres på alle beboere i sykehjemmet: Innkomst Signifikant forandring i tilstand Minst årlig Revidert kvartalsvis l Implementert 1991 nationwide l Version 2.0 implementert 1996 l Pålagt “ computerization “- 1998

7 Improvements in the RAI l Vurdering,ikke selv-rapportering Bruk alle informasjonskilder l Klare definisjoner - tidsbruk l Inkluderer eksempler og eksklusjoner l Dekker alle relevante områder l Beboers styrker og svakheter l Trenings manual

8 Improvements in the RAI l Hovedhensikt: Forbedre pleieplaner gjennom en bedre og mer systematisk kartlegging og vurdering Assessment  Care Plans  Quality l Implikasjoner: “Assessment items support care planning” Hjelper staben til å gå videre fra kartlegging til å lage en pleieplan

9 Improvements in the RAI RAI har tre hoveddeler F Minimum Data Set (MDS) F Triggers “Utløsere” F Resident Assessment Protocols (RAPs) (Care planning guidelines)

10 Resident Assessment Protocols l “guidelines” for pleieplanlegging l En for hvert av 18 problemområder: stemningsleie,trykksår,kognitiv funksjon, osv. l fokuserer på momenter og tiltak som bør overveies. l Link tilbake til vurderingen og triggerne

11 Fordeler ved RAI l Utviklingen av instrumentene involverte hundrevis av klinikere, forskere, administratører, planleggere l Overbevisende reliabilitet i en rekke internasjonale studier Mange “items” har forskningskvalitet i kliniske sammenhenger. l Bedre pleieplaner og resultater vist.

12 Two Major Applications l Kvalitetsmåling Kvalitetsindikatorer (QIs) Bruk: –Velge enheter for kvalitetsovervåking –Hjelpe enheter i å finne svakhetspunkter l Case-Mix måling Resource Utilization Groups (RUG-III) Bruk: betalingssystem som reflekterer pleietyngde.

13 Applications of RAI Data ASSESSMENT Care Plan Outcome MeasuresQuality Measures (QI) Case-Mix Algorithm (RUG-III) Prevent Gaming Evaluate Best Practices Funding Quality Improvement Accreditation

14 International Applications l 20 nations currently experimenting with RAI instruments l RAI translated into 14 languages "Back-translation" into English l interRAI: cross-national consortium of researchers, clinicians, and regulators Mission: use assessment to understand and improve care of the elderly Currently: 45 members

15 interRAI Countries North America Canada US Nordic Countries Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland Europe Netherlands, Germany, Switzerland, France, UK Italy, Spain, Czech Republic Pacific Rim Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong Middle East Israel

16 interRAI l Meet twice a year Science (e.g., cross-national comparisons) Instrument development Support implementation in other nations l Holds copyright to RAI assessment instruments l Grants royalty-free licenses to governments and care providers

17 interRAI “Family” of Instruments l RAI  Nursing Home l RAI-HC  Home Care l RAI-AL  Assisted Living l RAI-PAC  Post-Acute Care l RAI-AC  Acute Care l RAI-MH  Mental Health l RAI-PC  Palliative Care

18 Common Basis l Alle interRAI instrumentene har en felles basis for pleieplanlegging l Hovedmomentene og “kjernen” er felles l Dette muliggjør linker over tid og fra setting til setting. l Dette er begynnelsen på et felles språk for å beskrive sykehjemsbeboere og andre brukere av helse- og omsorgstjenester.

19 RAI-Health Informatics Project (RAI-HIP): Integrated Health Information System Home Care RAI-HC Acute Care RAI-AC LTC/Chronic Care RAI 2.0 Mental Health RAI-MH discharge death

20 RAI utvikling i Norge l Hjemmetjeneste versjonen oversatt og utprøvet v/ Liv Wergeland Sørbye, Euprosjektet n = 5000 i 11 land 1 år l Sykehus versjon utviklet/reliabil.- testet v/ Jan Bjørnson / oversatt v/ Else Grue l Utprøvet Diakonhjemmets sh. EG,AB,JB l Nordisk sykehusprosjekt 2001 l Palliative care v/ LWS 2001

21 Decubiti (3-4) in Total Dependent (Bed), by Nation

22 New Technology of Assessment l Knytter vurdering direkte til klinikk l Hjelp til å bruke sine data l Setter registreringen inn i en vitenskapelig sammenheng. l Flere anvendelser av data øker nøyaktigheten. l Internasjonale sammenlikninger for å påpeke forbedringspotensiale.

23 Development Process for the RAI Series of Instruments RAI-PC RAI-AC RAI-PAC RAI-MH RAI-HC2 RAI 2.0 Identifisere klinisk problem Spesifisere triggere for hvert problem Utvikle “assessment protocols” Reliabilitets- og validitetsstudier Utvikle flere anvendelsesområder Gjennomføre kliniske studier Implementere i kliniske settinger Kontinuerlig evaluering og forbedring (Source: Hirdes et al., Healthcare Management Forum, in press)

24 RAI-AC project Diakonhjemmet TARGETING - Bjørnson - Grue - Bondahl

25 AC / NORWAY l Is RAI-AC an instrument that could be used in acute hospital units to target high risk elderly patients ?

26 RAI - AC l Phase 1 l Is the instrument reliable and valid? l Is the use of the instrument feasible in the acute hospital setting ?

27 Is the instrument reliable and valid? N= 233 kappa= 0,7 / 12 hospitals in 4 countries - USA,Canada,UK,Norway The use of the instrument is feasible in the acute hospital setting. PHASE 1

28 RAI - AC l Phase 2 l If the instrument is used in this setting, does it give more information than the routines of today?

29 Phase 2 - more relevant info? l 100 patients over 80 admitted acutely to 2 medical wards, randomly allocated to trial l Assessed by three external assessors using RAI-AC draft 10, single assessment. l 24 hrs after adm./24 hrs before disch. l Same procedure as multicentre trial

30 ”Taming of the giants” INTELLECTUAL IMPAIRMENT INCONTINENCE IMMOBILITY INSTA- BILITY IATRO GENICITY

31

32

33

34 Phase 2 - more relevant info? l How to define “relevant” l More structure l Better grading l Addition or replacement l Articulation with other instruments l Improvement of instrument

35 SVERIGE GUNNAR LJUNGGREN & GÕSTA BUCHT FINNLAND HARRIET FINNE & ANJA NORO DANMARK MARIANNE SCHROLL JYTTE CHRISTIANSEN GRETHE DAHL-OLSEN EVA VOLKERSEN ISLAND PÁLMI V JÓNSSON & ANNA BIRNA JENSDÓTTIR NORGE ELSE VENGNES GRUE HEGE AAMLID JAN BJØRNSON

36 SWEDEN 160 FINLAND 160 DENMARK 160 ICELAND 160 NORWAY 160

37 WHO ? l Acute admissions to medical hospital wards l 75 yrs or older l Randomly allocated from the admission list l Exclude critically ill

38 RAI - AC Each country will compare the RAI-AC documentation with the documentation of the hospital for 80 consecutive study patients Doctor`s notes + nurses` records

39 Aim - To Compare services in the nordic countries - what can we learn from each other? Identification of comorbidity functional limitations acute care / primary care predictors of outcome l Length of stay in hospital l Mortality l Discharged to... l ADL and IADL l Cognitive state

40

41 FFF DAGHOSPITAL Somatikk fall. Inkont. Polyfarm. Funksj.svikt… Demensutredning FELLES ADMINISTRASJON KOMP.OVERF. GERIATRISK POLIKLINIKK Sykehj. forum Andre samarbeids- fora ? Hjemmebesøk

42 Sykehus Eget hjemSykehjem Områdegeriatrisk tjeneste

43 Questions ?


Laste ned ppt "Developing and Testing Tools for Measuring Cost and Quality of Care for the Elderly Brant E. Fries, Ph.D. University of Michigan oversatt av Jan Bjørnson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google